03/12/2012 – 7:45 am |

აუტისტური აშლილობის სპექტრის მქონე ადამიანებისთვის მკურნალობის მრავალი საშუალება და გზა არსებობს, თუმცა მშობლებისთვის და სპეციალისტებისთვის შესაძლოა რთული იყოს ინდივიდუალური მდგომარეობისთვის …

დაწვრილებით »
აუტიზმის შესახებ

ყველაფერი აუტიზმის შესახებ – რა არის აუტიზმი, რა არის ასპერგერის სინდრომი, აუტიზმი და ასპერგერის სინდრომი, არსებობს თუ არა წამალი, მითები და რეალობა და სხვ.

ინფორმაცია მშობლებისათვის

ზოგადი რჩევები, კომუნიკაცია და ურთიერთობა, გარემო და გარემოცვა, ქცევების გზამკვლევი, მიდგომების შერჩევა, ასპერგერის სინდრომი, მითები, რეალობა და სხვ.

ინფორმაცია პროფესიონალთათვის

აუტიზმის სპექტრის აშლილობების ამოცნობა, დიაგნოზი, მართვა და მკურნალობის პრინციპები, განსხვავება მაღალფუნქციურ აუტიზმსა და ასპერგერის სინდრომს შორის და სხვ.

მთავარი » აუტიზმის შესახებ

რა არის აუტიზმი?

ავტორი on 03/12/2012 – 7:36 am 128 Comments

შევეცდებით უკეთ აგიხსნათ რას წარმოადგენს აუტიზმი, რა არის ის სამი ძირითადი პრობლემა, რომელიც ყველა აუტიზმის მქონე ადამიანს აწუხებს, რამდენი ადამიანი იმყოფება ამგვარ მდგომარეობაში და რამ შეიძლება გამოიწვიოს ის.

როგორ აღიქვამენ აუტიზმის მქონე ადამიანები სამყაროს?

აუტიზმის მქონე ადამიანები ამბობენ, რომ სამყარო მათთვის ხალხის, ადგილებისა და მოვლენების გროვაა, რომლის აღსაქმელადაც იბრძვიან და რამაც შეიძლება დიდად ააღელვოს ისინი.

კერძოდ, ხალხის გაგება და მათთან ურთიერთობა, ასევე ყოველდღიურ ოჯახურ და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში მონაწილეობის მიღებაც კი შეიძლება გაუჭირდეთ. სხვები თითქოს ინტუიციურად ხვდებიან, როგორ უნდა იურთიერთონ ერთმანეთთან და ზოგიერთ აუტიზმის მქონე ადამიანს შეიძლება გაუკვირდეს კიდეც, რატომ არის თავად “განსხვავებული”.

აუტიზმის შესახებ

აუტიზმი განვითარების შეფერხებაა. ის აუტიზმის სპექტრში შედის და მიიჩნევა აუტისტური სპექტრის დარღვევად. სიტყვა სპექტრი იმიტომაა გამოყენებული, რომ მაშინ, როდესაც აუტისტური აშლილობის სპექტრის მქონე ყველა ადამიანს ერთი და იგივე სამი პრობლემა აწუხებს, ეს მდგომარეობა სხვადასხვაგვარ გავლენას ახდენს მათზე. ზოგიერთს შეუძლია შედარებით “ყოველდღიური” ცხოვრებით იცხოვროს მაშინ, როდესაც სხვები მთელი ცხოვრების მანძილზე სპეციალისტის დახმარებას საჭიროებენ.

ის სამი სახის პრობლემა, რომელიც ყველა აუტიზმის მქონე ადამიანს აწუხებს, ზოგჯერ “უარესობათა ტრიადად” მოიხსენიება.  ესენია:

• საზოგადოებასთან ურთიერთობის პრობლემა

• საზოგადოებასთან კავშირის დამყარების, ინტეგრაციის პრობლემა

• საზოგადოებრივი წარმოსახვის პრობლემა

ეს ყოველივე დეტალურადაა აღწერილი სხვა გვერდზე.

შესაძლოა, აუტიზმის გამოცნობა გაგიჭირდეთ, რადგან აუტისტური აშლილობის სპექტრის მქონე ხალხი “უუნაროდ” სულაც არ გამოიყურება: აუტიზმის მქონე ბავშვების მშობლები ხშირად ამბობენ, რომ სხვა ადამიანები ჩვეულებრივ ფიქრობენ, რომ მათი შვილი ახირებული ბავშვია, მაშინ, როდესაც მოზარდები აღმოაჩენენ, რომ მათი გაგება უჭირთ.

ყველა აუტიზმის მქონე ადამიანს დროულად უნდა დაესვას დიაგნოზი და ხელი მიუწვდებოდეს შესაფერის მომსახურება-დახმარებაზე.

ასპერგერის სინდრომი

არსებობს აუტიზმის ერთ-ერთი ფორმა, სახელად ასპერგერის სინდრომი. ჩვენს ვებსაიტზე შეგიძლიათ მეტი ინფორმაცია მოიპოვოთ ამ სინდრომის შესახებ.

სამი მთავარი პრობლემა

ყველა ადამიანს აუტიზმის განსხვავებული მახასიათებლები აქვს, თუმცა, ისინი ზოგადად სამ მთავარ ჯგუფად იყოფა:

• საზოგადოებასთან ურთიერთობის პრობლემა

• საზოგადოებასთან კავშირის დამყარების, ინტეგრაციის პრობლემა

• საზოგადოებრივი წარმოსახვის პრობლემა

საზოგადოებასთან ურთიერთობის პრობლემა

ხალხისთვის, რომელსაც აუტიზმის სპექტრის დარღვევა აღენიშნებათ, “სხეულის ენა” ისეთივე გაუგებარია, როგორც ძველი ბერძნული.

აუტიზმის მქონე ხალხს ვერბალურ და არავერბალურ მეტყველებასთან დაკავშირებით აქვთ პრობლემები. ისინი სიტყვებს პირდაპირ იგებენ და ფიქრობენ, რომ ადამიანები ზუსტად იმას ფიქრობენ, რასაც ამბობენ. მათ შეიძლება გაუჭირდეთ:

• სახის გამომეტყველების ან ხმის ტონის გაგება

• ხუმრობისა და სარკაზმის გაგება-გამოყენება

• საყოველთაოდ გავრცელებული ფრაზებისა და გამონათქვამების გაგება-გამოყენება: მაგალითად, ფრაზა “რა მაგარია”, რომელსაც ხალხი ხშირად ამბობს, როდესაც რაღაც მოსწონთ, სიტყვა-სიტყვით კი “მყარს და ძნელად დასამტვრევს” ნიშნავს.

აუტისტური აშლილობის სპექტრის მქონე ზოგიერთმა ადამიანმა შეიძლება საერთოდ არ ილაპარაკოს, ან ძალიან სიტყვაძუნწი იყოს. ჩვეულებრივ, მათ ესმით, რასაც სხვები ეუბნებიან, მაგრამ თავად სხვა საკომუნიკაციო საშუალებებს ანიჭებენ უპირატესობას, როგორებიცაა ნიშნების ენა და ხილული სიმბოლოები.

ზოგიერთებს მეტყველების კარგი უნარი აქვთ, მაგრამ მაინც უჭირთ სახუმარო საუბრის გაგება, სხვისი ნათქვამის გამეორება (ექოლალია) ან საკუთარ ინტერესებზე ხანგრძლივი საუბარი.

კარგი იქნება, თუ მათთან მოსაუბრე ადამიანი გარკვევით ილაპარაკებს და აუტიზმის მქონე ხალხს ნათქვამის გაანალიზების დროს მისცემს.

საზოგადოებასთან კავშირის დამყარებისინტეგრაციის პრობლემა

საზოგადოებასთან ინტეგრაცია ბუნებრივად არ ხდება – მისი სწავლაა საჭირო.

აუტისტური აშლილობის სპექტრის მქონე ადამიანებს ხშირად ექმნებათ პრობლემა სხვების ემოციებისა და შეგრძნებების გაგებასა და თავისი ემოციების გამოხატვაში, რის გამოც შეიძლება უფრო გაუძნელდეთ საზოგადოებასთან შეგუება. შესაძლოა, მათ:

• ვერ გააცნობიერონ საზოგადოების დაუწერელი წესები, რომელთაც ჩვენ ფიქრის გარეშე ვაღიარებთ: მაგალითად, შეიძლება ძალიან ახლოს დადგნენ სხვა ადამიანთან ან შეუფერებელ თემაზე წამოიწყონ საუბარი

• ჩანდნენ უგრძნობნი, გულგრილნი, რადგან ისინი ვერ აცნობიერებენ როგორი გრძნობები აქვთ სხვებს

• მარტო ყოფნა ურჩევნიათ

• ვერ იღებენ სიამოვნებას სხვა ადამიანებთან ყოფნით

• მათი საქციელი უცნაური და შეუფერებელია. თითქოს ადვილად გამოხატავენ განცდებს, ემოციებს და საჭიროებებს.

საზოგადოებასთან კავშირის დამყარების პრობლემა ნიშნავს იმას, რომ აუტისტური აშლილობის სპექტრის მქონე ადამიანებს უჭირთ მეგობრების შეძენა: ზოგიერთს შეიძლება ჰქონდეს ამის სურვილი, მაგრამ არ იცოდეს, როგორ მოახერხოს ეს.

საზოგადოებრივი წარმოსახვის პრობლემა

ჩვენ გვიჭირს მივხვდეთ რა იციან სხვებმა. უფრო გვიჭირს მივხვდეთ, რას ფიქრობენ ისინი.

საზოგადოებრივი წარმოსახვის უნარი საშუალებას გვაძლევს გავიგოთ და ვიწინასწარმეტყველოთ სხვების საქციელი, ფარული იდეები და წარმოვიდგინოთ ყოველდღიური ცხოვრებისგან განსხვავებული სიტუაციები. ამ საკითხში პრობლემები ნიშნავს, რომ აუტიზმის მქონე ხალხს უჭირს:

• სხვების ფიქრების, განცდებისა და საქციელის გაგება

• იმის წინასწარმეტყველება, თუ რა მოხდება ან რა შეიძლება მოხდეს შემდეგ

• საფრთხის გაცნობიერება, მაგალითად, ის, რომ გზაზე გადარბენა საფრთხეს უქადის

• დაკავდნენ შემოქმედებითი საქმიანობით: აუტიზმის მქონე ბავშვმა შეიძლება ითამაშოს სპექტაკლში, თუმცა, ერთი და იგივე სცენის თამაში ურჩევნია

• ცვლილებასთან შეგუება და მომავლის დაგეგმვა

• ახალ სიტუაციასთან შეგუება

საზოგადოებრივი წარმოსახვის პრობლემა არ უნდა აგვერიოს ფანტაზიის, შემოქმედებითი უნარის ნაკლებობაში. ბევრი აუტიზმის მქონე ადამიანი ძალიან შემოქმედებითია და შეიძლება სრულყოფილი მსახიობი, მუსიკოსი ან მწერალი გამოვიდეს.

აუტიზმის მახასიათებლები

ყველა ადამიანში სხვადასხვაგვარად ვლინდება ეს დაავდება, მაგრამ როგორც სამი მთავარი პრობლემაა გამოყოფილი, აუტიზმის მქონე ადამიანს შეიძლება აღენიშნებოდეს:

• რუტინის სიყვარული

• მომატებული მგრძნობელობა

• განსაკუთრებული ინტერესები

• შემეცნების დაქვეითებული უნარი

რუტინის სიყვარული

ერთი ახალგაზრდა პიროვნება დღის წირვას ესწრებოდა ხოლმე.  ტაქსის აიყვანდა, კართან ფეხით მივიდოდა, აკაკუნებდა და შედიოდა. ერთ დღეს კარი მანამდე გაიღო, სანამ დააკაკუნებდა და ვიღაც გამოვიდა. ღია კარში შესვლის ნაცვლად, ის უკან დაბრუნდა და ჩვეული მოქმედება გაიმეორა.

აუტიზმის მქონე ხალხისთვის ეს სამყარო უფრო დამაბნეველია, ვიდრე ჩვენთვის. უმეტეს შემთხვევაში მათ ურჩევნიათ ყოველდღე ერთი და იგივე აკეთონ რათა იცოდნენ, რა არის მოსალოდნელი მეორე დღეს. ეს რუტინა შეიძლება იყოს სამსახურში ან სკოლაში ყოველდღე ერთი და იმავე გზით სიარული, ან საუზმედ ერთი და იგივე საჭმლის მირთმევა.

წესებიც დიდად მნიშვნელოვანია: აუტისტური აშლილობის სპექტრის მქონე ადამიანს შეიძლება გაუჭირდეს რაღაცის სხვანაირად მიდგომა, მას შემდეგ, რაც მას სწორად მოქცევა ასწავლეს. აუტისტური აშლილობის სპექტრის მქონე ხალხს დიდად არ აღაფრთოვანებს ცვლილების იდეა, მაგრამ ეგუებიან მას წინასწარ შემზადების შემთხვევაში.

მომატებული მგრძნობელობა

როუანი ხელოვნების მოყვარულია, მაგრამ სამოსის დამცავი მაისურის ჩაცმა ეჯავრება – ქსოვილის შეხება კანზე სასოწარკვეთილებაში აგდებს. მის სკოლასთან შევთანხმდით, რომ წინსაფარს გაიკეთებს მაისურის სანაცვლოდ.

აუტისტური აშლილობის სპექტრის მქონე ადამიანებს შეიძლება მომატებული მგრძნობელობა აღენიშნებოდეთ, რამაც შეიძლება თავი იჩინოს ერთი ან რამდენიმე გრძნობის – მხედველობის, სმენის, ყნოსვის, შეხებისა ან გემოს შეგრძნების მხრივ. პიროვნების შეგრძნებები ან ძალიან მძაფრია, ან არა.

მაგალითად, აუტისტური აშლილობის სპექტრის მქონე ადამიანმა შეიძლება ზოგიერთი დაფარული ხმა, რომელზეც სხვები ყურადღებას არ ამახვილებენ, აუტანლად ხმამაღალი მოეჩვენოს და თავგზა აუბნიოს, რაც მის შფოთვასა და ფიზიკურ ტკივილსაც კი იწვევს.

ხალხმა, რომელიც არ არის მგრძნობიარე, შეიძლება ვერ იგრძნოს ტკივილი ან ძლიერი სიცხე. შეგრძნებების სტიმულირების მიზნით შესაძლოა ატრიალონ ან მიატყუპონ ხელები, რათა წონასწორობა დაიცვან, შეეგუონ ან გაუმკლავდნენ სტრესს.

მომატებული მგრძნობელობის მქონე ადამიანებს შესაძლოა ასევე გაუჭირდეთ თავიანთი სხეულის შეცნობის სისტემის გამოყენება. ეს სისტემა გვამცნობს სად ვიმყოფებით. ასე რომ დაქვეითებული უნარის მქონეთათვის შეიძლება რთული აღმოჩნდეს ოთახების მიგნება, სხვებთან ნორმალური მანძილის მოშორებით დადგომა და “ჩვეულებრივი მოძრაობის” გაკეთება, როგორიც, მაგალითად, ფეხსაცმლის თასმის შეკვრაა. ზოგიერთმა ასეთმა ადამიანმა შეიძლება წონასწორობის ან პოზის შესანარჩუნებლად წაიბარბაცოს.

განსაკუთრებული ინტერესები

ჩემმა შემოქმედებითმა საქმიანობამ საზოგადოებისგან გამრიყა. როდესაც აუტიზმის მქონე ადამიანს რაღაცის ნიჭი აქვს, მას აუცილებლად ხელი უნდა შეეწყოს.

ბევრ აუტისტური აშლილობის სპექტრის მქონე ადამიანს აქვს განსაკუთრებული ინტერესი რაღაცის მიმართ, ხშირ შემთხვევაში ძალიან ადრეული ასაკიდან. დროთა განმავლობაში ეს ინტერესი შეიძლება შეიცვალოს ან მთელი ცხოვრების მანძილზე დარჩეს. იგი შეიძლება იყოს ხელოვნების რომელიმე სფერო, კომპიუტერი და ა.შ. ზოგიერთი აუტისტური აშლილობის სპექტრის მქონე ადამიანი სასურველ სფეროშიც მუშაობს ან სწავლობს. სხვებისთვის კი ეს ინტერესი ჰობად რჩება.

ზოგჯერ შეიძლება აუტიზმის მქონე ადამიანი უცნაური რამითაც დაინტერესდეს. ერთ-ერთ მათგანს ნაგვის შეგროვება იტაცებდა, რაც ნაგვის გადამუშავებასა და გარემოს დაცვის საკითხებში შედის.

მე მყავს დამხმარე, რომელიც ჩემთან ერთად ზის და თუკი რომელიმე სიტყვამ “გამჭედა”, მეხმარება.

აუტისტური აშლილობის სპექტრის მქონე ადამიანებს შეიძლება სწავლა გაუჭირდეთ, რამაც შესაძლოა ადამიანის ცხოვრების ყველა ასპექტში იჩინოს თავი, იქნება ეს სკოლაში სიარული,  რეცხვა თუ საჭმლის მომზადება. როგორც აუტიზმის შემთხვევაში, აუტიზმის არმქონე ხალხსაც შეიძლება სხვადასხვა სიმძიმის პრობლემა ჰქონდეთ სწავლის მხრივ. ასე რომ, ზოგიერთ მათგანს დამოუკიდებლად ცხოვრება შეუძლია – თუმცა, ამის მისაღწევად შეიძლება გარკვეული სახის დახმარება დასჭირდეს – მაშინ, როცა სხვებს მთელი ცხოვრების მანძილზე სჭირდებათ სპეციალისტის დახმარება. თუმცა. ყველა აუტიზმის მქონე ადამიანს შეუძლია ისწავლოს და გაიუმჯობესოს მდგომარეობა სწორი დახმარების საშუალებით.

არსებობს სხვაგვარი მდგომარეობები, რომელიც აუტიზმთან ასოცირდება, მაგალითად ყურადღების დეფიციტის და ჰიპერაქტივობის სინდრომი ან სწავლის ისეთი პრობლემები, როგორებიცაა დისლექსია და დისპრაქსია.

ვის ემართება აუტიზმი?

აუტიზმი უფრო მეტადაა გავრცელებული, ვიდრე ხალხს ჰგონია. გაერთიანებულ სამეფოში დაახლოებით მილიონნახევარი აუტისტური აშლილობის სპექტრის მქონე ადამიანია – რაც ნიშნავს იმას, რომ ყოველ ას ადამიანში ერთს აუტიზმი აღენიშნება.

ყველა ეროვნებისა და კულტურის, რელიგიისა და საზოგადოების ადამიანს შეიძლება ჰქონდეს აუტიზმი, თუმცა, ეს აუტისტური აშლილობა მამაკაცებს უფრო ხშირად ემართებათ. ეს მდგომარეობა მთელი ცხოვრების მანძილზე გრძელდება: აუტიზმის მქონე ბავშვები აუტიზმის მქონე მოზარდები ხდებიან.

მიზეზები და სამკურნალო საშუალებები

აუტიზმის გამომოწვევი ზუსტი მიზეზის დადგენას ჯერ კიდევ ცდილობენ. თუმცა, კვლევების მიხედვით დადგენილია, რომ გენეტიკურმა და გარემო ფაქტორებმა ერთად შეიძლება ტვინის განვითარების ცვლილება გამოიწვიოს.

აუტიზმი ადამიანის აღზრდიდან, საზოგადოებრივი მდგომარეობიდან არ გამომდინარეობს და თავად პიროვნებაც ვერ იქნება ამის გამომწვევი.

არსებობს თუ არა წამალი?

ამჟამად აუტიზმის “წამალი” არ არსებობს. თუმცა, არსებობს ინტერვენციათა მთელი რიგი და სწავლა-განვითარების ხელშემწყობი მეთოდები, რომელთა საშუალებითაც ადამიანის დახმარება შეიძლება.

დიაგნოზი

დიაგნოზი აუტიზმის ოფიციალური დადასტურებაა, რასაც, ჩვეულებრივ, პროფესიონალი ექიმი, პედიატრი, ნევროლოგი ან ფსიქიატრი აკეთებს. დიაგნოზი აუცილებელია ორი რამის გამო:

• ის ეხმარება აუტიზმის მქონე ადამიანებს და მათ ოჯახებს გააცნობიერონ, რომ შეიძლება პრობლემები შეექმნათ და როგორ უნდა გაუმკლავდნენ მათ.

• საშუალებას აძლევს ხალხს, ხელი მიუწვდებოდეთ მომსახურებასა და დახმარებაზე.

აუტიზმის სხვადასხვა სახელწოდებები

ბევრმა პროფესიონალმა შეიძლება აუტიზმი სხვადასხვა სახელწოდებით მოიხსენიოს, როგორიცაა აუტიზმი, აუტისტური დარღვევა, კლასიკური აუტიზმი ან კანერისეული აუტიზმის, განვითარების პერვაზიული დარღვევა ან მაღალფუნქციური აუტიზმი.

128 Comments »

 • სოფო says:

  გამარჯობათ მაინტერესებს როდიდან იწყებს ბავშვი სიტყვების წარმოთქმას (დედას, მამას)?? ჩემი ბიჭი 8 თვის არის და ჯერ არ ცდილობს რამის თქმას თავისთვის ტიტინებს, რა ასაკი ითვლება უკვე საშიშად??

 • გამარჯობათ ბავშვი არის 4 წლის აქვს მეტყველების პრობლემა, სიტყვებს ამახინჯებს , მირჩიეს ნევროლოგ ნანა ტატიშვილთან მიყვანა, სხვა მხრივ ყველანაირად განვითარებული ბავშვია რისი ბრალი შეიძლება იყოს?

  • თათია აფრასიძე says:

   მოგესალმებით, ნათია,

   ზოგიერთი ბავშვი ადრე იწყებს გამართულად მეტყველებას, ზიგიერთი შედარებით გვიან, რაც ინდივიდუალური ასდაკდამოკიდებულებით განისაზღვრება. მაგრამ მიზეზის გამორიცხვის მიზნით აუცილებელია, რომ ბავშვის შეფასება მოხდეს სპეციალიასტის მიერ, რათა განისაზღვროს მეტყველების განვითარების შეფერხება ხომ არ არის ასოცირებული ნეიროგანვითარების დარღვევებთან, რომელიც დროულ შესაბამის ინტერვენციას საჭიროებს.

   თათია აფრასიძე,
   ბავშვთა ნევროლოგი

 • ანა says:

  ფილიალები თუ გაქვთ რეგიონებში?

  • თათია აფრასიძე says:

   მოგესალმებით, ანა,

   ნეიროგანვითარების ცენტრის ფილიალები არის ქუთაისში, ბათუმში, ზუგდიდში.

   თათია აფრასიძე,
   ბავშვთა ნევროლოგი

 • ნინო says:

  გამარჯობათ ჩემი შვილი არის 5 წლის და ის სექტემბერში შევიდა სკოლაში , 2 თვის შემდეგ მასწავლებელმა დამიბარა და მითხრა რომ ჩემი შვილი სალი არ ამყარებს კონტაკტს არც მასწავლებელთან არც ბავშვებთან, თვალებში არავითარ შემთხვევაში არ უყურებს და არ ეკონტაკტება და ისინი ფიქრობენ რომ აუტიზმია აქვს, მაგრამ საქმე იმაშია რომ სახლში და ახლო ოჯახის წევრებთან ჩვეულებრივად იქცევა როგორც ნორმალური ბავშვი ლაპარაკობს, ცეკვავს , თამაშობს და ასე შემდეგ. მაგრამ ხალხში უცხო ხალხთან სასწაულათ თავის თავს კეტავს ფსიქოლოგებმა ვერ დაუდგინეს აუტიზმია დასკვნაში ჩაწერეს რომ არიციან ზუსტად რა არის და რომ ხანგდზლივი დაკვირვება უნდა მოხვდეს რომ ზუსტად დადგინდეს რა არის. მე პირადად მეგონა რომ ძალიან მორცხვი იყო თან ინგლისური და ქართული უწევს ერთ დროულად ლაპრაკი და ამიტომ მეგონა რომ ხანდახან ინგლისურად არ ესმოდა და იმიტომ მორცხვობდა. იკნებ დამეხმაროთ და მითხრათ როგორ მოვიქცე

  • თათია აფრასიძე says:

   მოგესალმებით, ნინო,
   გირჩევთ, კიდევ ერთხელ მიმართოთ სპეციალისტს, რათა ობიექტური შეფასების საფუძველზე განისაზღვროს თუ რა სახის ინტერვენციაა საჭირო იმისათვის, რომ დავეხმაროთ ბავშვს კომუნიკაციის უნარის გაუმჯობესებაში.
   თათია აფრასიძე,
   ბავშვთა ნევროლოგი

 • მელი გოგუაძე says:

  გამარჯობათ ჩემი ბიჭი 2 წლის და 4 თვისაა ვერ ლაპარაკობს მაგრამ ყველაფერს გვაგებინებს როცა შია ან როცა ტუალეტში უნდა ნუ ყველაფერს . სიტყვებს არ იძახის მაგრამ მღერის ყველა სიმღერას რასაც მოისმენს ძალიან სწორად ტონალობაში არა სიყუვებით რათქმაუნდა.ეს შეიძლება ჩაითვალოს აუტიზმად ძალიან შემეშინდა აქამდე არ მიფიქრია ამაზე.თავის ენაზე იძახის რაღაცეებს და უყვარს ბავშვებში არის აქტიური .

  • თათია აფრასიძე says:

   მოგესალმებით, მელი,
   მეტყველების განვითარების შეფერხება ყოველთვის აუტიზმის არსებობასთან არ არის დაკავშირებული, ისევე როგორც მხოლოდ მეტყველების შეფასების საფუძველზე შეუძლებელია აუტიზმის დიაგნოზის დასმა, სხვა სფეროების შეფასების გარეშე.
   სასურველია სპეციალისტის მიერ (ნევროლოგი, ფსიქოლოგი ან მეტყველების თერაპევტი) მოხდეს ბავშვის შეფასება და განისაზღვროს კვლევების ჩატარების საჭიროება. თუ ობიექტური შეფასებით ყველა სფეროს მიხედვით პრობლემები არ ვლინდება, მეტყველების თერაპევტი გაგიწევთ რეკომენდაციას თუ როგორ დაეხმაროთ ბავშვს მეტყველების გაუმჯობესებაში.
   თათია აფრასიძე,
   ბავშვთა ნევროლოგი

  • ლილი says:

   გამარჯობა. მყავს 2,6 წლის ბიჭი. სახელის დაძახებაზე არასდროს აქვს რეაქცია, არ ამბობს არცერთ სიტყვას. 2 წლამდე ამბობდა 2-3 სიტყვას და მალევე ავიწყდებოდა. როცა სწყურია თვითონ ეძებს სვამს. აგრესიულია და ძალადობს ფიზიკურად. პარკშია დღეში 4-5 საათი ყოველ დღე,არასდროს ათხოვებს სათამაშოს და თვითონ ყველას ართმევს. სახლში თამაშობს მარტო, დასახატად მივყავარ მე. თვალებში არასოდეს გვიყურებს. ხშირად მეფერება თუ არ მცემს. ))) ტელევიზორი არ გვაქვს, კვირაში ერთხელ უყურებს ფილმს, და 5 წუთში ითხოვს შეცვლას სხვა ფილმზე, ანუ ერთ რამეზე დიდხანს ვერ ჩერდება. არ უყვარს ხალხმრავლობა. ფიზიკურად ძალიან განვითარებულია, დარბის ბევრს. ზომით კი 5 წლის ბავშვის გავს. უყვარს ძაღლები და ბაძავს მათ. ხან ისტერიკაშიც ვარდება ქუჩაში თუ რაიმეს ყიდვა უნდა.(თვეში ერთხელ ირჩევს მაღაზიაში რაც უნდა და კიდულობს “თვითონ”) როცა ველაპარაკები არ მისმენს. მყავდა ფსიქოლოგებთან. მეტყველების პრობლემის მიზეზი მითხრეს რომ სახლში 3 ენაზე ვლაპარაკობთ , პარკში პლიუს 2 სხვა უცხო ენაზე. აგრესიას ეჭვინობას აბრალებენ პატარა ძმის მიმართ. ყურადღების დეფიციტი არ უნდა ქონდეს, დედა და მამა მთელი დღე მასთან ვართ და კიდევ 2 ადამიანი. მე მაინც მეშინია და ცუდს ვფიქრობ, მგონია რომ ბევრი სიმპტომი უფრო მეტად საყურადღებოა შეიძლება. თქვენ რას ფიქრობთ? მადლობა

   • თათია აფრასიძე says:

    მოგესალმებით, ლილი,

    თქვენ აღწერთ როგორც მეტყველების განვითარების პრობლემებს, ასევე მიუთითებთ კომუნიკაციის სფეროში არსებულ დარღვევებზე.
    გირჩევთ, რომ შეფასებისათვის მიმართოთ ამ დარგში სპეციალიზებულ ექიმს.

    თათია აფრასიძე,
    ბავშვთა ნევროლოგი

 • მარი says:

  გამარჯობათ. ჩემი ბიჭი არის წლის და 11 თვის.სიარული დაიწყო 1წლისამ,მოძრაობის მხრივ არის საკმაოდ აქტიური ბავშვი,დარბის,კიბეებზე ადის,მოკლედ სადაც კი ასვლა შეიძლება ყველგან მიძვრება,მაგრამ ლაპარაკით არ ვლაპააკობთ.ამბობს რამოდენიმე სიტყვას- ბანანი (ბამამ) ,თუ წყალი წყურია და არ მივეცი მაგრამ ხედავს ბოთლს რამდენიმეჯერ მითხრა წყალი,მამა,მამიდამისს ქვია ანა და მხოლოდ მას ეძახის სახელით.ითქოს ითვლის -ერთი,სამი,ოთხი,ათი.როცა რაიმე უნდა მოდის და მივყავართ დ. გვახვედრებს რა უნდა და ჩვენც ვუსრულებთ.თუ ვეუბნები სათამაშო ძაღლი სად არია მეთქი,ან მანქანა,გაიხედავს იმ ადგილისკენ საითაც დევს.რაც მაწუხებს ის არის,რომ როცა ვეძახი სახელს თითქოს არ ესმის,აი სულ რამდენიმეჯერ აქვს სახელის დაძახებაზე გამოხედილი,მაგრამ რომ ვამბობ უი ნახე ვინ მოსულა მეთქი ეგრევე იხედება კარებისკენ ან მოდი ნახე რა მოგცე მეთქი ამას თუ ინტონაციით ვამბობ მოდის.ბავშვები ძალიან უყვარს მეთქი ვერ ვიტყვი,ყველასთან არ თამაშობს,ყველაზე კარგად ერაობა ჩემს უმცროს ძმასთან რომელიც 7წლის არის.მთელი დღე შეუძლია უყუროს მულტფილმებს,სიმღერებს,თითქოს სიმღერებსაც ყვება და ისე ზუსტად იცის როდის რა ბგერა უნდა თქვას რო მეც მიკვირს ასეთი სმენა.თამაშს რაც შეეხება მარტო უყვარს თამაში სათამაშოებით,მაგრამ როცა ვინმე გაეთამაშება ძალიან მოსწონს.უყვარს მანქანებით თამაში,უყვარს როცა ვეუბნები რა რა ფერია,მომიტანს ხოლმე კუბებს და თვალებში მიყურებს რო ვუთხრა რა ფერია,ყველა ჩემს თქმაზე მიყურებს თვალებში და
  მიღიმის.ის მაწუხებს რომ არ ასრულებს ჩემს ნათქვამს,თითქოს არც ესმის,მაგალითად წადი ეს მომიტანე,ან მოდი ვჭამოთ (იშვიათად რო თვითონ მოვიდეს) მაგრამ არის ერთი გარემოებაც,ძირითადად არის სახლში და უწევს კონტაქი ჩემთან ანუ დედასთან,მამასთან,ბებიასთან,ბაბუასთან და მამიდასთან.გარეთ როცა გამყავს კალიასკით ვასეირნებ ვცდილობ არ ამოვიყვანო წყალი უყვას ძალიან დ. სადაც დაინახავს ეგრევე იქ გარბის და ხელებს ყოფს.ეხლა შეიძლება არც ისე ამომწურავად მეწეროს ყველაფერი,მაგრამ მაინტერესებს მაქვს თუ არა შიშის საბაბი აუტიზმზე?მე თვითონ ფსიქოლოგია დავამთავრე მაგრამ არ ვიცი მაინც არ ვარ კომპეტენტური მხოლოდ თეორიული ცოდნა მაქვს დ. არასდროს არ მქონა შეხება ასეთ ბავშვებთან.და ვის შეიძლება რო მივმართო,პედიატრი სულ ნახულობს და ვუთხარი კიდეც ასე და ასე არის მეთქი მაგრამ არაფერი არაა სანერვიულოო მე კი მაინც ვნერვიულობ

  • თათია აფრასიძე says:

   მოგესალმებით, მარიამ,
   კონკრეტული პასუხის გაცემა თქვენს შეკითხვაზე, დიაგნოსტიკური ტესტებით ბავშვის შეფასების გარეშე, რთულია. თქვენს მიერ ჩამოთვლილი ასევე მოიცავს იმ უნარებს, რაც აუტიზმის საწინააღმდეგოდ მეტყველებს. მაგრამ, როდესაც არის მეტყველების პრობლემები, არ რეაგირებს საკუთარ სახელზე, ნაკლებად გამოხატავს ინტერესს სხვა ბავშვებისადმი, იკვეთება ინტერესთა შეზღუდვა, აუცილებელია, მოხდეს ბავშვის შეფასება სპეციალიზებულ ცენტრში. ასეთი ცენტრი რამდენიმეა თბილისში.
   თათია აფრასიძე
   ბავშვთა ნევროლოგი

   • მარი says:

    დიდი მადლობა პასუხისთვის :) ვიყავით ნევროლოგთან და გვითხრა განვითარების შეფერხება,დავდივართ ფსიქოლოგთან და ლოგოპედთან.ფსიქოლოგმა გვითხრა კომპიუტერის გამო აქვს ყურადღების დეფიციტიო,2 კვირაზე მეტია არ ჩაგვირთავს კომპიუტერი და აშკარად ვამჩნევ პროგრესს.სახელის დაძახებაზეც უფრო ხშირად იხედება,მეტ ნაკლებად ასეულებს მითითებებსაც,თქვა ახალი სიტყვებიც,უკვე გვპასუხობს ძროხა,ძაღლი,კატა როგორ ხმას გამოსცემენ.ძალიან უყვარს როცა სხვები ეთამაშებიან.ეხლა რაც მაწუხებს და რაც შერჩა აუტისტური მახასიათებელი არის დაწოლილი თამაში.ხშირად თამაშობს ამ პოზაში,და ხანდახან იცის სათამაშOების ჩამწკრივებაც,თუმცა რამდენიმეჯერ გადავუადგილე სათამაშოები მაგრამ არ ქონია რეაქცია,არც დაუბრუნებია თავის ადგილას.შეიძლება რომ თამაშის ეს სტილი საშიში იყოს?ფსიქოლოგმა აუტიზმი გამორიცხა,მაგრამ თბილისშიც მინდა გადავამოწმო,უბრალოდ არ ვიცი ზუსტად როდის მოვახერხებ ჩამოსვლას

    • თათია აფრასიძე says:

     მარი,
     აუცილებელია, რომ სპეციალისტის მიერ შეფასების საფუძველზე მოხდეს დიაგნოზის გამორიცხვა ან დადასტურება.

     თათია აფრასიძე,
     ბავშვთა ნევროლოგი

 • ნინო says:

  მოგესალმებით,გწერთ გურიიდან.ერთი შვილი მყავს აუტიზმის დიაგნოზით,მეორე არის 1 წლის და 4 თვის,რომელიც ჯერჯერობით არცერთ სიტყვას არ ამბობს,მაგრამ ჩემი დაკვირვებიდან გამომდინარე უფროს ბიჭთან შედარებით განსხვავებულია,ინტერესდება სათამაშოებით,სურათებიანი წიგნით,აკვირდება გარემოს და არ გაურბის თვალებში მზერას.გვცნობს ყველას.იცის სად აქვს თვალი,ცხვირი და ა.შ. თითის აწევით გპასუხობს რომ ერთი წლისაა,ღიმილზე ღიმილით გპასუხობს,სახელზეც რეაგირებს.თითს იშვერს საგნებისკენ.უყვარს ბავშვები.ჭამს ყველაფერს.მოიტანე ბურთი რომ ეტყვი მოაქვს.თუმცა ხშირად ვერ ვესაუბრები და შესაბამისად ბევრ რამეს არ ვასწავლი.ადრე მულტფილმებს ვურთავდი და ვატყობდი გაშტერებული უყურებდა,შემეშინდა და აღარ ვურთავ.რამეს რომ წაართმევ ტირილით აპროტესტებს,მოკლედ აუტიზმის ვერაფერს ვატყობ,გარდა იმისა რომ არ ლაპარაკობს.მხოლოდ წყალს ეძახის ,,ნტა-ნტას”.ყოველთვის მშვიდი ბავშვი იყო.,,აღუსაც” ამბობდა და ბგერებსაც.უფროსი ბიჭი ასეთი არ იყო.მაგრამ ამის მიუხედავად მაინც შეშინებული ვარ და ჯერჯერობით ჩამოყვანას ვერ მოვახერხებ,ზაფხულამდე მაინც,თქვენ რას მირჩევთ,როგორ მოვიქცე?შეიძლება მეტყველების დაგვიანება ბავშვთან იშვიათი კონტაქტით იყოს გამოწვეული?

  • მარიამ აბულაძე says:

   მოგესალმებით ნინო,
   ამ ასაკში ბავშვი უნდა ამბობდეს დედას, მამას და დამატებით კიდევ დაახლოებით ოთხ სიტყვას.
   კარგია, თუ მას თქვენი კარგად ესმის, ასრულებს თქვენს მარტივ დავალებებს, გაგებინებთ სასურველს ჟესტების მეშვეობით.
   თუმცა, რადგან ოჯახში აუტიზმის დიაგნოზი უკვე არის, რისკი მაინც მაღალია. ამიტომ ჩემი რჩევა იქნება მალე მოახდინოთ ბავშვის შეფასება აუტიზმზე და განვითარებაზე. შეგიძლიათ ეს გამოკვლევა ბათუმში ან უკვე ზუგდიდშიც ჩაიტაროთ, (შემიძლია დაგაკვალიანოთ).
   მანამდე გირჩევთ შემდეგი რეკომენდაციები გაითვალისწინოთ:
   გამოყავით დრო როდესაც თქვენს პატარას მშვიდ გარემოში ესაუბრებით რაიმეზე, ბავშვმა კარგად უნდა გაიგონოს თქვენი ხმა და დაინახოს თქვენი სახე, თუ როგორ წარმოთქვამთ სიტყვებს.
   წაუკითხეთ თქვენს ბავშვს ყოველდღე.
   თითით უჩვენეთ ნახატებზე და დაასახელეთ, რაც არის გამოსახული. ხანდახან სთხოვეთ, მოძებნოს რაიმე წიგნში: „სად არის კატა? ოო, აქ ყოფილა“. დასაწყისში მას შეიძლება თქვენი დახმარება დასჭირდეს.
   მიეცით მარტივი მითითებები: “შეგიძლია ხელსახოცი მომაწოდო?“ ან „მაისური მომაწოდე.

   პატივისცემით,
   მარიამ აბულაძე
   ბავშვთა ნევროლოგი

   • ნინო says:

    დიდი მადლობა გამოხმაურებისათვის და თუ შეგიძლიათ ისიც მითხარიც ბათუმში სად მივიყვანო რომ შეამოწმონ?უფროსი ბიჭი ჩაქვის რეაბილიტაციის ცენტრში დამყავს თერაპიაზე,მაგრამ იქ ვერაფერი მითხრეს…

    • მარიამ აბულაძე says:

     მე როგორც ვიცი წესით ჩაქვის ცენტრშიც უნდა შეძლონ თქვენი დახმარება. ასევე შეგიძლიათ “პირველ ნაბიჯი საქართველოს” ბათუმის ფილიალს მიმართოთ.

     • ნინო says:

      დიახ,ჩაქვში სპეციალისტმა ჯერჯერობით აუტიზმის ნიშნები ვერ შეამჩნია,მე ის მაინტერესებს ბათუმში სადმე თუ ხდება დიაგნოზის დასმა,თბილისში ჩამოყვანა რომ არ დამჭირდეს.

     • მარიამ აბულაძე says:

      “პირველ ნაბიჯი საქართველოს” ბათუმის ფილიალ სცადეთ.

 • მაია says:

  გამარჯობათ.ჩემი გოგო 3 წლის და 4 ტვისაა..ეხლაგა დაიწყო სიტყვების გამეორება გააზრებულად მაცჰვენებს ნახატებს მაგალიტან კატა დზაგლი ნიანგი და ასე სჰემდ..სახელზე ხსჰირად არ იყურებოდა ეხლა უპრო იყურება მაგალითად ბაგსჰი რომ მივაკიტხავ ცჰურცჰულიტაც რომ დავუდზახო ესმის და მორბის…იცის ყველაპრის დანიშნულება რა რისტვისაა…უყვარს ხალხტან ურტიერტობა ბავსჰვებტანაც მაგრამ თამაშების აზრს ვერ ხვდება და ვერ ტამასჰობს ეპერება მარტო…დზალიან ცელქი იყო ყველაპერს დაბლა ყრიდა ეხლა უპრო დამსჰვიდდა.უკვე მოაქვს ნივტები რომ ვეუბნები მომიტანეტქო…ბებო რომ მოდის სუნკას უცჰხრიკავს კამპეტებს ედზებს…არც მწკრივსჰი არ აწყობს ნივტებს ტვალებსჰი მიყურებს მეტამასჰება მიჯდება რომ ვასწავლი კარგა ხანს ოგონდ ტუ მოსწონს…მაგრამ ყველაპრის სჰინაარსი მაინც არ ესმის კარგად…სად აგარ მყავდა გამალატი ბ დაგვინისჰნეს მაგრამ ვერ დავალევინეტ 3 ბოტლის მეტი დზალიან გიჯდება წამალს რომ ხედავს ისე კრავს პირს ვერანაირად ვერ გავუგებტ…ისწავლა ლექსები ტავისი ენიტ ყვება და ბოლო აბზაცს იდზახის სწორად…კუჯსჰი ვერ გადის დრო და დრო ემარტება დზალიან ცოტცოტას სჰვება დგის განმავლობასჰი და ბევრჯერ.იკავებს ხოლმე თითქოს..ძალიან უყვარდა ტელევიზორის გარესჰე ვერ ვიყავიტ ეხლა ტვიტონ გამორტავს ხოლმე…დზილი კარგი აქვს ბაგშიც კმაყოპილები არიან.რატქმაუნდა პრობლემა გვაქვს მაგრამ მგონია რომ დზალიან რტული არაა და მუშაობიტ მალე გამოვასწორებტ…რამდენად შესადზლებელია აუტიზმის მქონე ბავსჰვი სრულიად გამოვიდეს მდგომარეობიდან?ტუ იოლი პორმაა

  • მარიამ აბულაძე says:

   მოგესალმებით,

   რთულია გითხრათ რამდენად შესაძლებელია ბავშვი სრულიად გამოვიდეს მდგომარეობიდან თუ მას აქვს აუტიზმის დიაგნოზი.
   დადგენილია რამოდენიმე ფაქტორი, რომლებიც განსაზღვრავენ გამოსავალს: ინტელექტი (IQ) , მეტყველების უნარი, თერაპიის დაწყების ასაკი და ინტენსივობა.
   ითვლება რომ 2-3 წლამდე ასაკში დაწყებული სწორი , ინტენსიური თერაპია, დიდ პროცენტში იძლევა ოპტიმალურ გამოსავალს, რაც გულისხმობს იმას, რომ ბავშვი ივლის ჩვეულებრივ სკოლაში და მას აღარ დასჭირდება მნიშვნელოვანი დახმარება ნორმალური ფუნქციონირებისათვის.

   მარიამ აბულაძე
   ბავშვთა ნევროლოგი

   • ნინი, says:

    გამარჯობათ!ჩემი ბიჭი 2 და 6 თვის არის ლაპარაკით არ ლაპარაკობს.ნევრობათოლოგთან მყავდა და აუტიზმი გამორიცხულიაო,დიდ დროს კომპიუტერთან და ტელევიზორთან ატარებდა ექიმაც ეს მიზეზი დაასახელა და მირჩია ბაღი..დედა,მამა სახელს ეზახის მამას.,პური პუ არის მარილიან ჩხირებს ჩხის ეძახის,ბანაბას ბას ,,ტუ რამეს ვერ გვაგებინებს ხელს მოგვიკიდებს და იქ მიგვიყვანს სადაც რა უნდა ან ხელით გვანიშნებს..უზომოთ თბილია გეფერება გკოცნის როცა მამა სახლში არა ტელეფონს მოგიტანს და მამა სახელს იტყვის და გახვედრებს რო დაურეკო,როცა ეზინება ბალიში მოაქვს და ააას ამბობს გვახვედრებს ყოველტვის რაც უნდა ეხლა ბოლო პერიოდია რამოდენიმეჯერ თქვა მამა არა არის?აივანზე როცა გაგვყავს ეზოში ხედავს მამალს და ამანაც თქვა ..ფისო .ძროხა.ძაღლს ხმით გვახვედრებს ანუ ფისო მიაუ მიაუ. ძროხა მუუუ ძაღლი ყეფას იწყებს,,ყველაფერი იცის ..რაც არ მომწონს გაბრაზება იცის ან გიკბენს ან ჩაგარტყავს,ადრე უფრო ხშირად თავს ურტავდა ,მგონია რო არ ტკიოდა ეხლა იშვიათად აკეთებს..ეხლა უფრო თავში ირტყავს ხელს..იმას მინდა ხაზი გაუსვა ზრდის ბებო ,რომლეიც დიდატ არც ელაპარაკებოდა და ეხლა ყას პატარა ძმა..სიტყვებს სახელებს ბევრ რამეს ცდილობს რომ თქვას ..მაგრამ ძირითადათ თავისი ენა აქვს,,თქვენი რჩევა მჩირდება აღარ დაველოდო ბააღს?

    • თათია აფრასიძე says:

     მოგესალმებით, ნინი,

     თუ ნევროლოგის შეფასებით დამატებითი გამოკვლევების ჩატარება არ ჩაითვალა რეკომენდებულად და მდგომარეობა არ გაუარესებულა, დააკვირდით, შეიძლება გამართულად ვერ მეტყველებს, მაგრამ კომუნიკაციის დამყარებას ახერხებს ჟესტების, მიმიკის საშუალებით; ესმის თქვენი, დავალებებს ასრულებს და გაგებინებთ ყველაფერს.
     რაც შეეხება ქცევას, შეეცადეთ გამოყოთ დღეში სულ მცირე 1 საათი და ერთად დაკავდეთ იმ საქმიანობით, რომელიც ბავშვს ძალიან უყვარს. ეს გააუმჯობესებს მის ემოციურ მდგომარეობას. როდესაც ბავშვი ჩართულია მისთვის საინტერესო საქმიანობაში და ერთობა, ის მშვიდი და დამჯერია. ეცადეთ ბავშვს დაუთმოთ რაც შესაძლებელია მეტი დრო. რაც ასევე დაგეხმარებათ თქვენ უკეთ გაიცნოთ თქვენი შვილი. თუ აღნიშნული შედეგს არ გამოიღებს ან უკვე არსებული უნარების რეგრესი შეინიშნება, აუცილებლად მიმართეთ სპეციალისტს.

     თათია აფრასიძე,
     ბავშვთა ნევროლოგი

  • ნინო says:

   მოგესალმებით, ბავშვს დაუსვეს აუტიზმის დიაგნოზი? ხომ არ არის აქ უბრალოდ ნევროტულობის მაღალი დონე რაიმე ფაქტორით გამოწვეული? ეს შეიძლება იყოს უმცროსი დედმამიშვილის შეძენით,დედასთან მიჭაჭვულობის გაწყვეტით,ოჯახში არამშვიდი სიტუაციით, გამოწვეული პრობლემა,რაც ძირეულ ცვლილებებს იწვევს ბავშვის ფსიქიკაში.

 • დალი says:

  მოგესალმებით…..მყავს შვილიშვილი 9წლის,რომელსაც 3წლის ასაკში დაუდგინდა აუტიზმი,ამჟამად თბილისშია და დადის სკოლაში სპეციალურ კლასში,ახლა დაუსვეს ცერებლარული დამბლის დიაგნოზიც,საჭიროებს რამოდენიმე სახის თერაპიას,რომელიც დაკავშირებულია გარკვეულ თანხებთან.უმორჩილესად გთხოვთ მომაწოდეთ მეილით ინფორმაცია სახელმწიფო აფინანსებს თუ არა ასეთ ბავშვებს.ვცხოვრობთ რაიონში და გვეუბნებიან ჩვენ არ გვაქვსო გადარიცხვის უფლება,რადგან სახელმწიფო აფინანსებსო.არადა ბავშვის მდგომარეობა თანდათან უარესდება.

  • მარიამ აბულაძე says:

   მოგესალმეით,
   რაც შეეეხება თქვენს შეკითხვას, რეაბილიტაციას აფინანსებს სახელმწიფო ვაუჩერის მეშვეობით.
   თუმცა თქვენი მონაყოლიდან გაურკვეველია და საყურადღებოა ის, რომ ცერებრული დამბლა ასეთ გვიან ასაკში გამოვლინდა და თანდათან უარესდება. თუ დაავადება პროგრესირებს საჭიროა მიმართოთ ექიმს, რათა განისაზღვროს დამატებითი კვლევების საჭიროება დაავადების გაუარესები მიზეზის დასადგენად.
   მარიამ აბულაძე
   ბავშვთა ნევროლოგი

 • ნინო says:

  დავამატებ, არის მშვიდი , მოწესრიგებული აქვს დღის და ღამის ძილი, ტელევიზორში უყურებს მულტფილმებს და იმ პერსონაჟებს სცნობს წიგნში, წიწიბურას აჭმევდნენ და ფაფაო -წამოიძახა (ნუ, ერთხელ)

  • ნინა says:

   გამარჯობათ მყავს 2 წლის და 10 თვის გოგონა, ჩვენი მთავარი პრობლემაა რო ვერ ლაპარაკობს, ვცხოვრობთ იტალიაში,ბავშვი ჯამრთელია ანალიზებიც წესრიგში აქ, საქარველოდან როწამოვედით 9თვის იყო და ძალიან მშვიდი და წყნარი იყო,არანაირი პრობლემა მის ჯამრთელობაბასთან არმქონია, თიტქმის ყველაფერს იგებს რასაც ვეუბნები,თუ რამე არუნდა ხელს გიქნევს და no noo გპასუხობს იტალიურად,კომპიუტერს როხედავს ხელს ადებს და ჩარტე ჩარტე… და იცის კიდე ciao ქუჩაშიც როგავდივართ ესალმება ყველას, ითვლის ინგლისურად 10 მდე არა თანმიმდევრულად მაგრამ იტვლის, თურმე უნდა მომკიდებს ხელს და ისე მაგებინებს, პამპერსს გადავეჩვიეთ და ფისი როუნდა ;გარშოკი; თვითონ მოაქვს და ჯდება, აქამდე სულ იხდიდა ყველაფერს სანამ დაჯდებოდა გარშოკზე და როგორც იქნა გადავაჩვიე, ვერაფრით ვერ ვისწავლეთ რამდენიწლისაა, ცხვირი, ყური სადაქ, მიყვირის ან არმისმენს, ოჯახში მეუღლე დედამთილი და მამამთილი ცხოვრობს რათომგაც ყველას ეჩხუბება ყვირის როვერ აგებინებს და მერე ბრაზდება, როვეჩხუბები ხდება და ტირილს იწყებს, თამაში უყვარს ბურთით მანქანებით ასაწყობი კუბიკებით, მულტპილმებზე გიჯდება გამოხატვას ემოციებს და ცდილობს შეასრულოს მოქმედებაც, მგერის (ყვირის) ძუძუს ჩამდა აქამდე და ეხლახანს დავანებეთ თავი, ლაპარაკობს თავის ენაზე იცის დედა მამა სად ხარ იტალიურად მაგრამ არ იყენებს ხშირად დზალიან იშვიათად რო დედა დამიძახოს, პედიატრი გვარწმუნებს ბაგში რომიიყვანთ ალაპარაკდებაო, ძალიან უყვარს თავის პედიატრი ჩამოუჯდება და ხატავს და ელაპარაკება თავის ენაზე, გეხვეწებით რამე მმირჩიეთ ,,მადლობა

   • მარიამ აბულაძე says:

    მოგესალმებით,
    ამ ასაკისთვის ბავშვი სამ ან მეტ სიტყვიანი წინადადებებით უნდა საუბრობდეს, გიჩვენებდეთ სხეულის ნაწილებს, ასრულებდეს თქვენს მითითებებს და ა.შ. ჩემი რჩევაა ნუ დაელოდებით ბაღში მისვლას. საჭიროა დროულად შეფასდეს ბავშვის განვითერება სპეციალური ტესტით და შეფასება აუტისტურ სპექტრის აშლილობაზე.
    პატივისცემით,
    მარიამ აბულაძე

 • ნინო says:

  მოგესალმებით, დიდი მადლობა გულისხმიერებისთვის, პასუხებისა და რჩვებისთვის.
  გოგონა არის 1.9 წლის, დაიბადა საკეისროთი, სისხლის ჯგუფის შეუთავსებლობის გამო ჰქონდა მომატებული ბილირუბინი და 5 დღე იწვა კაამერაში. მერე გამოწერეს პრაქტიკულად ჯანმრთელი, ჰქომდა ჩვეულებრივი რეფლექსები, კბილი, ხოხვა, სიარული თავის დროზე, ამ ბოლოს მშობლები დაეჭვდენენ, რადგან არ რეაგირებს სახელზე, არ ითხოვს და არ აჩვენებს თითით სასურველ ნივთს, ნევროპათოლოგმა ნერვული გავნითარება და მოტორიკა კარგიაო, თუმცა კონტაკტზე დაუწერა ნული და საბოლოოდ მეტყველობითი აშლილობა იწყებს სამკურნალო თერაპიას, თუმცა არის რაღაც მომენტები,რაზეც ვამახვილებ ყურადღებას – დედასთან მიდის და ეფერება, მამასთან ერთად უყვარს ხტუნაობა და თუ დედაც ჩაერთო,აპროტესტებს. ყველანაირ სათამაშოს ჩართვა-გამორთვა,ასევე შუქის ჩართვა-გამორთვა იცის. თუ მისცემ მამის სენსორიან ტელეფონს, თითს უსვამს, ხოლო დედის პნოპკებიანს უკაკუნებს, როგორც დედა. თუ ტელევიზორი გაითიშა,ფეხს ურტყავს ჩამრთველებს, თან უყურებს თუ ჩაირთო, როგორც მამა.ასევე მაგიდაზე ასასვლელად მოაქვს საგნები,სკამი, რომ ავიდეს. უკავია კოვზი და ჭამს.ჩანგალი იცის, რომ ჩაარჭოს, დაიკოს ნივთებს ხვარობს,როგორც დაიკო.იძახის ცალკეულ სიტყვებს მამა, ფაფა, წავიდა, ოღონდ თავისთვის. ეს ბოლო მონაცემები და პლიუს თერაპია ცოტა სიხარულის საშუალებას არ იძლევა? გთხოვთ მიპასუხოთ, გაიხარეთ.გმადლობთ

  • maia says:

   ნინო,
   მდგომარეობის ობიექტური შეფასებისთვის აუცილებელია სპეციფიკური ტესტების გამოყენება. მხოლოდ თქვენი აღწერით რთულია განსაზღვრო მომავალი. ყველა ბავშვს აქვს განვითარების ინდივიდუალური, უნიკალური ტემპი. 3 წლამდე ასაკი არის ყველაზე სწრაფი განვითარების პერიოდი. მაქსიმალურად გამოიყენეთ ეს დრო ბავშვის სამეტყველო და გონებრივი უნარების განვითარებისთვის.
   აუცილებლად ჩაიტარეთ თერაპია სანდო სპეციალისტთან და დაუჯერეთ მის რჩევებს, გამოიყენეთ მისი შემოთავაზებული მეთოდი სახლშიც, რადგან ამ ასაკის ბავშვი უმეტეს დროს ოჯახის წევრებთან ატარებს. შესაძლებელია, რომ თქვენი ბავშვის განვითარება დაეწიოს თანატოლებისას.

 • ნინო says:

  გამარჯობათ,ქალბატონო მედეა.ჩემი ბიჭი მყავდა თქვენთან 4თვის წინ გამოკვლევებზე და თქვენ დაუსვით აუტიზმის დიაგნოზი.მაშინ საერთოდ არ მეტყველებდა,3 წლის და 8 თვის იყო,ამჟამად 4 წლისაა და ბოლო 2 თვეა რაც სიტყვების წარმოთქმა დაიწყო,ოღონდ დამახინჯებით ამბობს და სიტყვების უმრავლესობას ბოლომდე არ გამოთქვამს,მაგ:დათვზე ამბობს დაუს,პურზე პუას.ორი სიტყვაც გადააბა ერთმანეთს.სიტყვებს მიზანმიმართულად იყენებს,სურათებიან წიგნს ათვალიერებს და საგნებს ასახელებს,ჩემი ნათქვამიც მისთვის ხშირად გასაგებია.ეს ყველაფერი თავისით დაიწყო,თერაპიის გავლა აქამდე ვერ მოვახერხეთ,რამდენიმე დღეში დავიწყებთ.გურიიდან ვართ და ჩაქვის რეაბილიტაციის ცენტრში ვაპირებთ მიყვანას.მოსაწესრიგებელი გვაქვს ქცევაც.როდისაა საჭირო განმეორებითი გამოკვლევის ჩატარება და ეს პროგრესი რომელიც მას აქვს შეიძლება ჩაითვალოს აუტიზმის დაძლევაში?

  • მედეა ზირაქაშვილი says:

   მოგესალმებით ნინო,
   ძალიან მიხარია, თუ ბავშვმა თვითონ, საკუთარი რესურსის ხარჯზე მოახერხა წინსვლა კომუნიკაციაში.წარმოიდგინეთ მიზანდასახული თერაპიის ფონზე რამდენს შეძლებდა. ძალიან კარგია,რომ ერთვებით რეაბილიტაციის პროგრამაში, რადგან რესურსული ბავშვისთვის მითუმეტეს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს თერაპიის პროცესს.აუტიზმის დიაგნოზის შემთხვევაში კომუნიკაციურ- სამეტყველო უნარები განსაზღვრავს ფუნქციონირების ხარისხს, რაც მეტადააა განვიტარებული კომუნიკაციური უნარები, მით მაღალფუნქციურია ბავშვი.მოგეხსენებათ, რომ სიტყვების საწყისი მარცვლების წარმოთქმა არ არის საკმარისი სრულყოფილი ინტერაქციისთვის გარშემომყოფებთან.ჯერ კიდევ ბევრია ბავშვთან სამუშაო, თუმცა მეტყველების დაწყება უმნიშვნელოვანეს პროგრესად შეიძლება ჩაითვალოს. განმეორებით გამოკვლევებს ვატარებ 6-12 თვეში ერთხელ.სავარაუდოდ 3 თვეში ეფექტური იქნებოდა მოსულიყავით შეფასებისთვის და გვენახა ფუნქციონირების ხარისხი.

   მედეა ზირაქაშვილი
   ბავშვთა ნევროლოგი/ფსიქიატრი
   მენტალური ჯანმრთელობის ცენტრი
   558999985-კოორდინატორი
   ვაჩნაძის 7

 • მაია says:

  დამავიწყდა ფსიქოლოგმა წამალი დაგვინიშნა კინდინორმი დღეში 4 აბი დილას 2 საღამოს 2
  ჯერ არ მიგვიცია.სხვა წამლებს ვაძლევ იმუნიტეტის ასამაღლებლად ისმიჟენს და იქნებ მანამდე გადავწყვიტოთ ნერვოლოგის ენცეფალოგრამა, მერე დიაგნოზი და დანიშნულება თუ ფსიქოლოგის კინდინორმი.

  • მედეა ზირაქაშვილი says:

   მოგესალმებით მაია,
   გავეცანი თქვენს ისტორიას, ალბათ კარგი იქნებოდა ბავშვზე დაკვირვება და ვიდეოების ნახვა მისი ჩვეული თამაშის და თავის თავთან ლაპარაკის შესახებ.ბავშვების წარმოსახვა ძალიან მრავალფეროვანია, ამ ასაკში მათ ყავთ წარმოსახვითი მეგობრებიც, რომლებსაც შესაზლოა თავიანთ ფიქრებს უზიარებდნენ.6 წლისთვის მეგობარი თუ არ ყავს ეს მას არც მოეთხოვება, ჯერ-ჯერობით.ცოტა ვერ ვხსნი ენცეფალოგრამის საჭიროებას,იმ ჩივილებით რაზეც ზემოთ მიუთითებთ. მედიკამენტიც არ მესმის რისთვის დაგენიშნათ.
   ჩემი რჩევა იქნებოდა მოსულიყავით კონსულტაციაზე, თან წამოგეღოთ რამოდენიმე ვიდეო, ბავშვის თამაშის მაჩვენებელი, მოგვეხდინა დაკვირვება მის ქცევაზე ინტერვიუს პროცესში და ცოტა მეტი გვესაუბრა მის ადრეულ განვითარებაზე.

   მედეა ზირაქაშვილი
   ბავშვთა ნევროლოგი/ფსიქიატრი
   მენტალური ჯანმრთელობის ცენტრი
   558999985-კოორდინატორი
   ვაჩნაძის 7

 • მაია says:

  გამარჯობათ,ჩემი გოგონა სკოლაში დადის 6 წლისაა.პრობლემა ის არის რომ არის ძალიან ჯიუტი,მეტყველება ძალიან კარგი დამახსოვრების უნარიც კარგი აქვს მაგრამ თუ რამე არ უნდა იმას ვერაფრით ვერ გააკეთებინებ,მოფერებით, დათმობით, ახსნით თუ დავიყოლიებთ,კონტაქტურია ბავშვებთან მაგრამ მეგობრობით არავისთან არ მეგობრობს არც კლასელებთან.ალბათ ისინი ბევრ რამეს არ უთმობენ.ძილიც ძალიან კარგი აქვს არ არის შფოთიანი არც ღამე ლაპარაკობს და არც ღამე დგება,მაგრამ დღის განმავლობაში რამდენჯერმე გაირინდება თავისთვის ცალკე და ლაპარაკობს ყვება რაღაცეებს,რამაც მასზე რაღაც შთაბეჭდილება მოახდინა.როცა ვუსმენ აზრიანად ყვება ამბებს,იმას რაც მოისმინა ვინმეს საუბარი ან ჩვენი ნალაპარაკები.დედისერთაა და ფსიქოლოგი ამას აბრალებს მის ასეთ საქციელს,ჯიუტობას და თავის თავთან საუბარს.გვირჩევს ფიზიკურ დატვირთვას გუნდურ სახეობებზე.ნევროპათოლოგთან გვყავდა და გვირჩია ენცეფალოგრამის გადაღება,მეუღლე წინააღმდეგია,ყველაფერს ამას ექიმებთან კონსულტაციებს ჩემს ახირებად მიიჩნევს,ფსიქოლოგის აზრით ენცეფალოგრამა არ არის საჭირო რომ ეს უკვე ჩამოყალიბებული ბავშვის ხასიათია,მოკლედ გაიყო აზრები ჩვენი მეუღლეების და ნევროლოგის და ფსიქოლოგის,თქვენი აზრი მაინტერესებს რას მირჩევდით,წინასწარ დიდი მადლობა.

 • ანი says:

  მოგესალმებით ქ. მედეა
  მყავს 4 წლის ბიჭი,ფიზიკურად ჩვეულებრივად ვითარდება,( ანუ მოტორული დარღვევები არ აქვს) 2 წლის იყო რომ მისმა მეტყველებამ დამაფიქრა, არცერთ სიტყვას არ ამბობდა, სახელზე რეაგირებდა, თვალით კონტაქტიც ქონდა,სპერეოტიპიური თამაში არ ქონდა (თუ არ ჩავთვლით რომ სათამაშოებს ალაგებდა მწკრივში, ისიც იშვიათად) მაგრამ მიმართული მეტყველება არ ესმოდა,ბევრი რომ არ გავაგრძელო ერთგან მითხრეს რომ რეცეპტორული მეტყველების დარღვევა აქვსო,სხვაგან მითხრეს პერვაზიული აშლილობა აქვს სავარაუდოდო(ეს იგივე აუტისტური სპექტიას აშლილობაა??) გავდივართ შესაბამის თერაპიას, ბავშვი ძალიან კარგად ვითარდება( ვგულისხმობ რომ უმჯობესდება მისი მდგომარეობა)3 წლიდან დაიწყო სიტყვების თქმა, ეხლა უკვე ყველა სიტყვას ამბობს მიმართულად, გააზრებულად,არ უჭირს უცხო გარემოში ადაპტირება, მაგრამ თავდაპირველად ინტერესდება უცხო გარემოში არსებული საგნებით ( მაგ. სათამაშოებით)და რომ მობეზრდება მერე აქცევს ადამიანებს ყურადღებას,ძალიან თბილია, ემოციების გამოხატვა არასოდეს არ უჭირდა, არც ადამიანების სახის გამომეტყველების გამოცნობა არ უჭირს(ზუსტად ხვდება უბრაზდებიან ეფერებიან თუ ეხუმრებიან), ემოციების გაზიარებაც არ უჭირს, პირიქით ყველას თხოვს შეაქონ ტაშის დაკვრით ან ღიმილით, ესმის უკვე თითქმის ყველა ყოველდღიური მითითებები( ხაზს ვუსვამ თითქმის რადგან რაღაცეები ჯერ კიდევ არ ესმის), მწკრივში დალაგებაც ისევ უყვარს, მაგრამ ფუნქციურად ანუ ასახელებს ცხოველებს თან ალაგებს, ასახელებს ბოსტნეულს თან ალაგებს,ყველაფერს ცნობს და ძალიან კარგად აზოგადებს, შეუძლია წიგნში ისწალოს და ცხოვრებაში იცნოს,ან ვიდეოს უყუროს და ყველგან იცნოს ის საგანი თუ სიტუაცია, სათამაშოებზე ფუნქციურად თამაშობს, ამოჩემებული არაფერი არ აქვს, ბრაზობს მხოლოდ მაშინ როდესაც რამეს ვერ აგებინებს უცხოს (მაგ ბაღში) ან არ უნდა გააკეთოს რასაც ავალებ, მაგრამ რომ ხვდება სხვა გზა არაა ადვილად ჩერდება და მორჩილად აკეთებს, უჭირს ჩემი ანუ დედის დათმობა, ბაგში მე რომ მიმყავს უჭირს დარჩენა, სხვას თუ მიყავს სიხარულით შერბის, აგრესიული არ არის, ძალიან ფრთხილია, (ვგულისხმობ მაგ: მანქანას გაატარებს და ისე გაივლის,არ დაგმოვარდება ბატუტზე ხტომის დროს, არ ჩახტება ტალახში, არ გაიქცევა ქუჩაში უაზროდ და ა.შ, უჭირს უცხო ბავშვებთან კონტაქტი(თუმცა ვერ ვიტყვი რომ მთლად უკონტაქტოა,) სიხარულით უყურებს როდესაც სხავ ბავშვები თამაშობენ, მაგრამ უჩირს ჩართვა, თუ მე დავეხმარე ან ვინმე ნაცნობი მაშინ მეტ-ნაკლებად ერთვება თამაშში, ნაცნობ ბავშვებთან უფრო უკეთესადაა, რა აქტივობებიც იცის მათთანაც თამაშობს, უჭირს ცოდნის გამოვლენა უცხო საზოგადოებაში (მაგ რასაც სახლში აკეთებს ბაგში არ აკეთებს), წარმოსახვითი ტამაშებიც ნაკლებად აქვს(მაგ: გვის ხოლმე ცოცხით, მანქანას ასრიალებს სასრიალოზე და რაგაც ესეთი მარტივები), მიბაძვაც უჭირს, უფრო სწორად რაც მოსწონს მოგბაძავს რაც არა და არ გააკეთებს (თუ არ დააძალე რა თქმა უნდა,მარტო თამაში უყვარსთქო ვერ ვიტყვი, ურჩევნია მე ან სხვა ოჯახის წევრი ვეთამაშოთ, უცხოებთან თამაშს აპროტესტებს, თუმცა ზოგჯერ ( აქტივობას გააჩნია)მათთანაც თამაშობს(მაგ. აბრაზებს მათ ხუმრობით და უხარია), მარტოც თამაშობს, მაგრამ მე როგორც კი შევალ ოთახში ეგრევე მეპატიჟება, ზოგჯერ მიჯერებს და როგორც ვეუბნები ისე ვთამაშობთ, ზოგჯერ თვითონ “ვუჯერებ” და მის თამაშს ვიმეორებ.
  კიდევ ერთი, როგორ ვთქვა არ ვიცი, თვაის ხელებით თამაშობს ხოლმე და ერთობა, მეც რომ იგივეს გავაკეთებ უხარია და მერე მე მთხოვს ესე გააკეთეო, მაგ: მუჭებს შეკრავს და ახმოვანებს,თან იცინის, ვერ გავიგე რაიმეს ბაძავს თუ სპერეოტიპულია?ხან სხვა მოქმედებას აკეთებს, ცვლის მოქმედებებს, მაგრამ ხელებით თამაში და ემოციების გამოხატვა უყვარს.ეს ფაქტი მაფიქრებს ყველაზე ძალიან.
  რაღა თქმა უნდა რომ ძალიან ვნერვიულობთ, ეს ყველაფერი იმიტომ დავწერე, მაინტერესებს არწერილი სიმპტომებიდან გამომდინარე( თუ საკმარისად ჩამოვთვალე არ ვიცი)თქვენ რომელ დიაგნოზს დაუჭერდით მხარს რეცეპტორულს თუ აუტისტურს, მეუბნებიან გარჩევა ჭირს ამ შემთხვევაში რადგან ძალიან გავს ერთმანეთსო, მე მესმის რომ ბავშვის ნახვის გარეშე ძალიან ძნელია პასუხი დაწეროთ, მაგრამ მაინც ძალიან გთხოვთ მომწერეთ, ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, გამომდინარე იქედან, რომ რეცეპროტული მეტყველების დარღვევა როგორც მე მაქვს ინფორმაცია სრულიად განკურნებადია ,ხოლო თუ აუტისტური სპექტრია, სავარაუდო პროგნოზი რა იქნება? არსებობს მდგომარეობიდან სრულიად გამოსვლის შანსი?
  წინასწარ დიდი მადლობა

  • მედეა ზირაქაშვილი says:

   მოგესალმებით ანი,
   ამ შეკითხვებზე პასუხის გაცემა არ არის მარტივი, და ერთმნიშვნელოვანი. ძალიან ბევრს ასპექტს ენიჭება მნიშვნელობა, ამიტომ ძალიან სამწუხაროა, როდესაც სხვადასხვა სპეციალისტები, არამედკოსები თავის თავზე იღებენ და ერთმნიშვნელოვნად ხსნიან, ადასტურებენ ან ეჭვებს გამოთქვამენ დიაგნოსტიკურ კატეგორიებზე. პაციენტის შესაფასებლად მნიშვნელოვანია სხვადასსხვა სპეციალისტის აქტიური ჩართულობა, რომელთა შორის აუცილებლად უნდა იყოს მეტყველების თერაპევტიც.უნდა ჩატარდეს ენისა და მეტყველების შესაფასებელი ტესტი და მოხდეს დიფერენცირება ენის და მეტყველების სხვადასხვა სფეროების განვითარების დონის.პარალელურად ცატარდეს აუტიზმის დიაგნოსტიკური ტესტები, გამოკვლეულ იქნას, როგორც არსებული, ასევე ადრეული განვითარების ნიშან- სვეტები, თავისებურებები.
   არც ერთი ჩამოთვლილი დიაგნოზი, თავისი შინაარსით არ არის მარტივი, მთავარია, ბავშვის ინდივიდუალური რესურსი, დეფიციტური და ძლიერი მხარეები, ინტელექტის დონე და მიწოდებული თერაპიის ადექვატურობა.სიმართლე რომ გითხრათ, მაღალფუნქციური აუტიზმის შემთხვევაში, ყველაზე დიდ პრობლემას რეცეფტული მეტყველების დარღვევის სიმძიმე განაპირობებს.ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია თვითონ საკითხი დავსვათ სწორად:რა სფეროებში ექმნება ბავშვს სირთულე, რამდენად ადრეულად და სწორად გვაქვს დაწყებული თერაპია , როგორია თერაპიის სიხშირე.
   თუ ზუსტი დიაგნოსტიკა გჭირდებათ, ამის უზრუნველყოფა არ არის რთული, იცით ჩვენი გუნდის მისამართი და შეგიძლიათ მოგვმართოთ.

   558999985(ზურა)ადმინისტრატორი
   მედეა ზირაქაშვილი
   ბავშვთა ნევროლოგი/ფსიქიატრი
   მენტალური ჯანმრთელობის ცენტრი
   ვაჩნაძის 7

 • ელენე says:

  მოგესალმებით ქალბატონო მედეა,

  მყავს წლისა და 7 თვის ბიჭი. წლამდე არაჩვეულებრივად ვითარდებოდა, მაგრამ აშკარა რეგრესს ვატყობ. 9 თვის ასაკში რაც იცოდა დაავიწყდა. ,,დიდი დიდი დათი,, ამას იმეორებდა, თან დათვზე მიუთითებდა ამ დროს. წლამდე ჟესტიკულაციით იმეორებდა ლექსებს. მაგ:ცი, ცი, ცი… ახლა ყველაფერზე უარს ამბობს, თვალებში მიყურებს იცინის ან გარბის. დამშვიდობებაც იცის, მაგრამ მხოლოდ მაშინ თუ ხასიათზეა (ძალიან იშვიათად ხდება ეს). ძალიან პატარა ასაკიდან ამოჩემებული აქვს წერტილებზე თითის დადება. კენჭებს, ნამცეცებს ყველაფერს პირში იდებს. სახელის დაძახებაზე ხან რეაგირებს ხან არა. უფრო მაშინ მოგხედავს თუ ჩურჩულით ან უცნაურ ხმაზე დაუძახებ. არ მისმენს როდესაც რამეს ვასწავლი, მაგ: სად აქვს ცხვირი, რამდენი წლის არის … ადრე ცხოველების ხმას იმეორებდა, მაგრამ ახლა მაგასაც იშვიათად აკეთებს.

  6 თვისამ ისწავლა ტაშის დაკვრა, 12 თვისამ იცოდა ხელს დაქნევა-მისალმება დამშვიდობება. მაგრამ ამ ეტაპზე უარს ამბობს ყველაფერზე, მხოლოდ ტაშს უკრავს თუ უხარია რამე. ძალიან მოსწონს ის რომ უკრავს ტაშს და უფროსებს იყოლიებს.

  ამბობს დედა, დედიკოს. რამდენჯერმე მამა და სახელები თქვა ბიძის და მამის.სიმღერებს რომ უსმენს ჰყვება თავის ენაზე. საკმაოდ მუსიკალურია. ცეკვავს და იმეორებს მოძრაობებს. რაღაც რომ უნდა მოდის და მივყავარ, მახვედრებს ყველაფერს.მიდის კარებთან ცდილობს გაღებას, ან ჩანთა მოაქვს ჩემთან და მეუბნება ტა, ტა-ს. ბავშვებთან შედის კონტაქტში, მოსწონს მათთან თამაში. ძალიან უყვარს პარკში ყოფნა, სასრიალოებზე სრიალი, მაგრამ ყველაზე დიდ დროს მაინც კენჭებით თამაშში ვატარებთ,ჯდება და ეძებს კენჭებს. თუ მოახერხა პირში იდებს მაშინვე. სათამაშოებიც ძალიან უყვარს( განსაკუთრებით მანქანები, მოტოციკლეტები) აშენებს კუბიკებით. სხვა ბავშვების სათამაშოებს ითხოვს, თუ არ მისცეს ჩაბჯირებამდე შეიძლება იტიროს. (ჩვილობაში ხშირად ბჟირდებოდა , ნოოფენს ვაძლევდი ნევროლოგისგან გვქონდა დანიშნული). საერთოდ არ აქვს სიფრთხილის შეგრძნება. სიმაღლეებიდან ვარდება, ხტება.

  ასაკობრივია ეს ყველაფერი რაზეც ვღელავ, თუ საყურადღებო? მე თვითონ მაქვს გამოცდილება მსგავსი პრობლემების მქონე ბავშვებთან ურთიერთობის. (გერმანიაში ვმუშაობდი პრაქტიკანტად შეზღუდული შესაძლებობის მქონე ბავშვების სკოლაში).. გამუდმებით ვაკვირდები ჩემს შვილს და ვატყობ ჩამორჩენას. ოჯახის წევრები დამცინიან, არაფერი არ სჭირს, ხასიათი აქვს ასეთი ალაპარაკდება ნუ ნერვიულობო, მაგრამ … პროფესიონალის რჩევა მჭირდება. გთხოვთ მითხარით როგორ მოვიქცე.

  მადლობა წინასწარ!

  • მედეა ზირაქაშვილი says:

   მოგესალმებით ელენე,
   გავეცანი თქვენს მიერ მოწოდებულ ინფორმაციას, ძალიან დეტალურად მიანიშნებთ უნარების მხრივ, როგორც დეფიციტურ, ასევე ძლიერ მხარეებზე.რეგრესი ალბათ ამ შემთხვევაში ყველაზე საყურადღებო მხარეა, ამევე დროს მეტად რესურსული. უნარები უხშირესად სრულად არასოდეს იკარგება, მათ მოკლე პერიოდის განმავლობაში შესაძლებელია ბავშვი ვეღარ იყენებდეს, გარკვული პერიოდის შემდეგ ბავშვები უხშირესად აღიდგენენ ხოლმე ამ უნარებს, თუმცა შეიძლება მათ ამისთვის გარედან დახმარება დასჭირდეთ.
   რაც შეეხება პროფესიონალის რჩევას, მე მაინც გირჩევდით, რომ ერთად შეგვეფასებინა თქვენი პატარა და გადაგვეწყვიტა ჩვენი შემდგომი ნაბიჯები.დედის მსგავსად არასოდეს არავინ იცის ბავშვის შესახებ, თუ რამე არ მოგწონთ,სჯობს რომ თავი დავიზღვიოთ:)
   შეგიძლიათ მიმართოთ ადმინისტრატორს
   558999985(ზურა)
   მედეა ზირაქაშვილი
   ბავშვთა ნევროლოგი/ფსიქიატრი
   მენტალური ჯანმრთელობის ცენტრი
   ვაჩნაძის 7

 • თეა says:

  ქ-ნო მედეა, მოგესალმებით

  მყავს 2 წლის და 3თვის ბიჭი, რომელიც არ ლაპარაკობს, გამოთქვამს მხოლოდ რამოდენიმე სიტყვას ნწა- წყალს ნიშნავს,ზღაპრის გმირს ეძახის კუულას- კულულას, დათვი-დათუ. გამოთქვამს ბგერებს, თუმცა სიტყვებს ვერ ამსგავსებს, სახელზე რეაგირებს, ხელი მომკიდე მაძლევს ხელს, ძირითადად ჩვენ გვაკეთებინებს რაც ჭირდება ჩაგვკიდებს ხელს მაცივართან მიგვიყვანს თუ ტკბილეული ეგულება, ონკანთან წყალზე, ბაღში წასვლის წინ გადაიკიდებს ჩანთას, კარებში გასაღებს არჭობს, თამაშობს მარტოც და თუ ეთამაშები მაშინაც, თვალებში გვიყურებს და ა.შ.

  ბაღში მივიყვანე მესამე კვირაა, დილით მომყვება მხიარულად, როგორც კი მანქანას გავაჩერებ წუწუნს იწყებს მეხუტება, ტირის, არ უნდა დარჩენა, თუმცა მაინც ვტოვებ საღამომდე. აღმზრდელი როგორც მეუბნება თუ ხელში ეყოლება ვინმეს კმაკოფილია და ნაკლებას ტირის, ბაგაშია და ბავშვები ცოტა ადრეც მიყავთ და ასე მითხრა ქაოსი რომ დაწყნარდება მერე აღარ ტირის, ბავშვენთანაც შედის კონტაქტში.

  სანამ ბაღში წავიყვანდი ძალიან უყვარდა ეზოში დიდ ბავშვებთან სტადიონზე თამაში, უცინის მიდის მათთან. ბურთს კარგად ურტყამს ფეხს. მეორე ბავშვი 3 თვის მყავს, საერთოდ არ ეჭვიანობს, ეფერება პირიქით ცა-ცაო ამბობს, არწევს ხოლმე თუ კალათაში წევს, ერთხელ შევამჩნიე კოცნიდა რომ ეფერებოდა კიდეც. ჩვენ გვეხუტება, ცდილობს სულ ხელში აგვაყვანინოს თავი.

  ჭამის პრობლემა აქვს, არაფერი არ უყვარს, მაგრამ რეკლამებით ვაჭმევდით აქამდე, ეხლა ჭკუა ისწავლა ხელით ეგრევე გვიშორებს. მარტო კინდერი, ან რამოდენიმე რაღაც შეიძლება შეჭამოს თავისი სურვილით.

  3 თვის წინ მყავდა ნეირო ფსიქოლოგთან, იმ ეტაპზე მითხრა რომ აუტიზმს არ გავდა. თუმცა, გარკვეული თერაპია მაინც საჭირო იყო რადგან დიაგნოზი იყო მეტყველების შეფერხება, (არა ექსპრესიული, რადგან ბგერებს წარმოთქვამს არამედ რეცეპტორული).

  2-3 წლამდე ასაკის ბავშვებისთვის დამახასიათებელი სიჯიუტეც აქვს, გვესვრის ყველაფერს თუ გაბრაზებული და გაღიზიანებულია, ძირს წვება ( ამ დროს სასაცილოა ის, რომ თავქვეშ ხელებს ილაგებს ანუ თავი რომ არ ეტკინოს), ჩვენც გვირტყამს, ტირის.

  თვალებში გვიყურებს, კონტაქტურიც არის.

  ბაღი როგორც ვიცი დადებით გავლენას ახდენს ასეთ შემთხვევაში, ველოდებით როდის ალაპარაკდებ. თუ მაინც არ დაიწყო ლაპარაკი, რაზე გავამახვილო ყურადღება ანუ რა სიმპტომებმა შეიძლება დაგვაფიქროს აუტიზმზე?

  ვაპირებ რომ მაინც მივიყვანო, ექიმთან და ვის მირჩევთ ამ შემთხვევაში,

  მადლობა

  • მედეა ზირაქაშვილი says:

   მოგესალმებით თეა,
   გირჩევდით მოგემართათ მენტალური ჯანმრთელობის ცენტრისთვის , ვაჩნაძის 7 ნომერში.მანამდე დაუკავშირდით ადმინისტრატორს:558999985(ზურა)
   მედეა ზირაქაშვილი
   ბავშვთა ნევროლოგი/ფსიქიატრი
   მენტალური ჯანმრთელობის ცენტრი

 • მაკა says:

  გამარჯობა ქ-ნი მედეა, ამ დღეებში ვაპირებ ბავშვის(2.5წლის გოგო) თქვენთან მოყვანას. თავის სახელზე ხან რეაგირებს, ხან არა, ლაპარაკი არ იცის, დედას და მამას ამბობს, თუმცა გაუაზრებლად, სათამაშოებს ერთ მწკრივში ალაგებს, თითის გაშვერა არ იცის, ჩემს ხელს ხმარობდა, თუმცა ამ ბოლო ხანებში საკუთარი თითის გამოყენებაც ისწავლა შედარებით. დაახლოებით 2-3 თვეა ბაღში შევიყვანეთ და როგორც ბაღის ფსიქოლოგი და მასწავლებელი ამბობენ, ბავშვებთან საერთოდ არ თამაშობს, ისე მოფერება და თამაში ძალიან უყვარს, ტრიალი, კოტრიალი, თავდაყირა დგომა, მოკლედ,იატაკზე ფეხის დადგმა სულ არ უნდა, სულ სიმაღლეებისკენ იწევს და ძალიან ფრთხილია, არ არსებობს რომ ჩამოვარდეს,აგრესიული საერთოდ არაა, მუსიკალურ მელტფილმებზე გიჟდება,ისე უყვარს, თუნდაც პიანინოზე დაკრულის მოსმენა და მუსიკალური სათამაშოები,ადრე არაფრის გამეორება არ იცოდა, ახლა ცოტათი ისწავლა. და კიდევ ერთი:, რაც “съедобный” არის,თითქმის არაფერს იკარებს მისთვის უცხოს, ხოლო რას “несъедобный”, ანუ გაჯი, პარკეტი, იატაკის მტვერი, ქაღალდები შლოპანცები, თმის რეზინები და ა.შ. ყველაფერს ჭამს. შეიძლე ნევროპათოლოგთან მყავდა და სმენის სკრინინგზე და ტესტირება სპექტრულ აშლილობაზე მომცა მიმართვა, სმენის სკრინინგი დავასრულეთ და მაგ საკითხში პრობლემა არ გვაქვს, ახლა თქვენთან უნდა მოვიყვანო, სავარაუდო დიაგნოზში “ასა” ჩაგვიწერა, თუმცა კითხვის ნიშნის ქვეშ. მაინტერესებს, დაახლოებით რა თანხებთანაა ეს ყველაფერი დაკავშირებული, რომ წინასწარ განვსაზღვრო :) დიდი მადლობა წინასწარ.

  • მედეა ზირაქაშვილი says:

   მოგესალმებით მაკა,
   კონსულტაციაზე ვიზიტის განმავლობაში გვექნება საშუალება, თვითოულ ჩამოთვლილ ნიშანზე ყურადღების გამახვილების….რაც შეეხება ფინანსურ ნაწილს, დარეკეთ ნომერზე: 568013399 გვანცა და კოორდინატორი დეტალურად მოგაწვდით ინფორმაციას ყველა თქვენთვის საინტერესო შეკითხვაზე, რაც თანხებს უკავშირდება.
   გელით ჩვენთან:)
   მედეა ზირაქაშვილი
   ბავშვთა ნევროლოგი/ფსიქიატრი
   მენტალური ჯანმრთელობის დეპარტამენტი/ნეიროგანვითარების ცენტრი

 • ნატო says:

  მადლობა ქალბატონო მედეა, ნეიროგანვითარების ცენტრში ვიყავით, მულტიდისციპლინური გუნდი სექტემბერში დააკვირდება ბავშვს. მედიკამენტი სხვა ნევროლოგმა დაგვინიშნა მანამდე და არ მიგვიღია ზემოთ აღნიშნული მიზეზით, მაგრამ ამ ბოლოს ბავშვი გაღიზიანებულია(აპროტესტებს ყველაფერს, სურვილი თუ ვერ აისრულა ჩვენც გვკბენს, თუ ვერ მოგვწვდა თავისტავს…) და ვიფიქრე მედიკამენტოზურ დახმარებას ხომ არ საჭიროებსთქო… თქვენი აზრი მაინტერესებდა მედიკამენტთან დაკავშირებით…

 • ნატო says:

  მოგესალმებით…
  ჩემს შვილს აღენიშნება “განვითარების ზოგადი აშლილობა დაუზუსტებელი”. ფსიქო-ნევროლოგმა დაუნიშნა მედიკამენტი “სედარეკსი” (ინსტრუქციაში მითითებულია რომ 15 წლამდე არ არის რეკომენდირებული, ბავშვი 2 წლისაა, ამის გამო არ ვაძლევ ამ მედიკამენტს… თუ შეძლებთ იქნებ მიპასუხოთ.. მაინტერესებს რამდენად დასაშვებია ამ მედიკამენტის მიღება, ან კონკრეტულ შემთხვევაში მკურნალობისათვის თუ გამოიყენება,ა…
  დიდი მადლობა…

  • მედეა ზირაქაშვილი says:

   მოგესალმებით ნატო,
   ზოგადად მედიკამენტი რისპერიდონი,რომლის ქართული ანალოგი გახლავთ სედარექსი, აბსოლიტურად სრული პასუხისმგებლობით არის რეკომენდირებული და დადასტურებული მისი გამოყენება და არჩევანის თვალსაზრისით პირველი არჩევის მედიკამენტია 5-16 წლამდე ასაკის აუტიზმის სპექტრის აშლილობის მქონე ბავშვებში.(იხ.In October 2006, the FDA approved risperidone to treat irritability in children with autism between 5 and 16 years of age.Pediatrics. 2004 Nov;114(5):e634-41. Epub 2004 Oct 18.
   Risperidone in the treatment of disruptive behavioral symptoms in children with autistic and other pervasive developmental disorders.
   Shea S1, Turgay A, Carroll A, Schulz M, Orlik H, Smith I, Dunbar F.)
   უბრალოდ, 2 წლის ასაკში რამდენად მძიმედ არის გამოხატული გაღიზიანებადობა და ქცევის დარღვევები, რომ რისპერიდონი ინიშნება, ეს ჩემთვის ცოტა გასაკვირია. მის დანიშვნას აქვს მკაცრად განსაზღვრული ჩვენებები, რასაც ეჭვი მეპარება,რომ 2 წლის ასაკის ბავშვის სიმპტომების სიმწვავე აკმაყოფილებდეს.
   თუ მეტი დეტალიზირება გახდება საჭირო, გირჩევდით კონსულტირებას ნეიროგანვითარების ცენტრში

   მედეა ზირაქაშვილი
   ბავშვთა ნევროლოგი/ფსიქიატრი
   მენტალური ჯანმრთელობის დეპარტამენტი/ნეიროგანვითარების ცენტრი

 • ლიკა ბუწაშვილი says:

  ქეთი, მოგესალმებით.
  კარგია, რომ დროულად შენიშნეთ ბავშვის ქცევაში ცვლილება და ცდილობთ დახმარებას. მშობელთან განშორება ბავშვისთვის უდაოდ სტრესია. თუმცა, ვინაიდან სირთულეებს (მაგალითად, სახელზე არრეაგირებას) ადრევე უჩიოდით და სამსახურისთვის თავის დანებების შემდგომ მაინც იკვეთება გარკვეული სირთულეები, სასურველია შეფასდებს ბავშვის მდგომარეობა სპეციალისტების მიერ, რათა განისაზღვროს მდგომარეობა და მიიღოთ შესაბამისი რეკომენდაციები. სპეციალისტთან მიმართვამდე კი გირჩევდით, მეტად ინტენსიური გახადოთ ბავშვთან ურთიერთობა და მეტი შესაძლებლობა შეუქმნათ თანატოლების თუ უფროსების გარემოცვაში ყოფნის.
  შეგიძლიათ მოგვმართოთ ნეიროგანვითარების ცენტრში. ჩასაწერად დაუკავშირდით კოორდინატორს შემდეგ ნომერზე: 568 013399

  • ქეთი says:

   დიდი მადლობა.მივმართე ნეიროფსიქოლოგს. ჩაგვიტარეს გამოკვლევა ტესტებით და ბავშვიც შეამოწმეს. დასკვნაში წერია რომ განვითარების შეფერხება გვაქვს :/ ექიმმა მითხრა დაველოდოთ, დავაკვირდეთ და სარეაბილიტაციო თერაპიაზეც უნდა ვატარო სპეციალისტთან…
   შეიძლება რომ თერაპიის შემდეგ აუტიზმი მაინც განვითარდეს?? ან განვითარება უკუსვლით წავიდეს ან შეჩერდეს? ძალიან ვნერვიულობ და ყველაზე უარესს წარმოვიდგენ გონებაში. მადლობა პასუხისთვის

 • ქეთი says:

  მოგესალმებით.
  ჩემი ბიჭი წლის და 8 თვისაა. წლის და 2 თვისამ გაიარა, ლაპარაკს რომ აგვიანებდა ვნერვიულობდი, მაგრამ ყველა მამშვიდებდა ისწავლის სად წავაო, მხოლოდ დედე,მამა,კაქა(კარგად) ნწა (წყალი) იცოდა… დანარჩენი ყველაფერი ნორმაში ქონდა (ყოველშემთხვევაში უცნაური არაფერი შემიმჩნევია).
  ბავშვი წლის და 4 თვის რომ იყო სამსახურში გავედი და ჩემს ბიჭთან ჩემს 21 წლის დას ვტოვებდი, მთელი დღე მარტოები იყვნენ, (მეც და ჩემი მეუღლეც გვიან მოვდიოდით სახლში) ბავშვი თურმე მთელი დღე დილიდან საღამომდე ხან ტელევიზორთან, ხან კომპიუტერთან მულტფილმებს უყურებდა (სხვანაირად არ ჩერდებოდაო) არც ეზოში გაყავდა ცელქობსო… 2 კვირა ვიარე სამსახურში, ხან 10 ზე ხან 11სთ ზე მოვდიოდი სახლში. პატარამ ძალიან განიცადა, ღამე შეშინებული მეჭიდებოდა, დილით 6/7 სთზე იღვიძებდა რომ არ გავპარულიყავი.. საღამოს რომ მოვიდოდი ზედ არ მიყურებდა, რომ ავიყვანდი წიხლებს მირტყავდა და ყვიროდა, ღამე ისევ მეხუტებოდა… პროტესტი აქვს რომ დატოვე და ასე იმიტომ იქცევა, შეეჩვევაო, მაგრამ ნერვიულობისაგან დაბალი სიცხეები მისცა და დავანებე სამსახურს თავი… ნელნელა შევამჩნიე რომ ტელევიზორის და მულტფილმის მეტი ბავშვს აღარაფერი აინტერესებს, მულთფილმის პერსონაჟებს უცინის,სიხარულისგან ჭყივის და ტაშს უკრავს.ხალხს და ბავშვებს კი საერთოდ ყურადღებას არ აქცევს, სახელზე საერთოდ არ რეაგირებს თუ ეზოში წასვლას ან ბასტიბუბუს არ შეპირდები… ძილიც აერია; ღამე შფოთავს და უჭირს დაძინება,ჭამით ისევ კარგად ჭამს. ოჯახის ექიმს ვუთხარი და წიგნები წაუკითხე და ბევრი ეთამაშეო მითხრა. 5 დღეა საერთოდ ტელევიზორი არ ჩამირთავს, მთელი დღე ვეთამაშები, ვასეირნებ,იცინის, თამაშობს, ხატავს (შეუძლია ნახევარი საათი გაუნძრევლად იჯდეს და ხატოს.. რაღაცას მოჟღაბნის, და უხარია -დედე დედე; მეძახის რომ ტაში დავუკრა. მაგრამ მამას და ბებიას სასეირნოდ მარტო აღარ მიჰყვება, ჩემს გარეშე გარეთ არ უნდა გასვლა. 4 თვე გავიდა და კიდევ გონია რომ გავეპარები. მეზობლები, ნათესავები სტუმრად რომ მოდიან დიდად არ მოსწონს, მაგრამ თუ ეთამაშებიან, რამეს მოუტანენ და მოეფერებიან ეხუტება, ეთამაშება.
  ძალიან გთხოვთ მითხარით ეს უბრალოდ სტრესის გამოა, თუ უფრო სერიოზული პრობლემები გვაქვს? სახელზე ადრევე არ რეაგირებდა და მაგრამ იმას ვაბრალებდი, რომ მოფერებით სხვადასხვა სახელებს ვეძახდით ყველა და ალბათ ვეღარ გაერკვა მეთქი. ბავშვები კი თავიდანვე არ აინტერესებდა და ამას ხასიათს ვაბრალებდი- უჟმური ბავშვიათქო.
  წინასწარ დიდი მადლობა. ძალიან ვნერვიულობ და გთხოვთ მიპასუხოთ.

 • სოფო says:

  გამარჯობა,, ჩემი ბიჭი არის 1,5 თვის არ ლაპარაკობს გააზრებულათ,მაგრამ ამბობს ორ- სამ მარცვლიან სიტყვებს ისე რომ ვერაფერს ვამსგავსებ თითქოს ,,თავის ენაზე” საუბრობდეს.რამოდენიმეს ვამსგავსებ მარტო,,,დადა ისე იძახის რომ მე მეძახის და ატა გარეთ რომ გამყავს მაშინ დანარჩენათ ასე ლაპარაკობს:ადა-ადა,გან-გან,და-და,გა-გა,ვიუ-ვიუ,ატა,ბაბა,აღა.ხან კიდე ისეთ უცნაურს იტყვის რომ მეც კი მიჭირს გამეორება.ასევე ხანდახან არ რეაგირებს საკუთარ სახელზე და როცა რამეს ვეუბნები არ მისმენს და არც ესმის რას ვეუბნები.არ ასრულებს ჩემს მითითებებს. თამაში ძალიიან უყვარს ოჯახის წევრებთან ერეთად,ბავშვებთან ურთიერთობა არ უწევს ვინაიდან ქირით ვცხოვრობდით და 1 წლის რომ იყო საცხოვრებელი შევიცვალეთ,არ ვიცნობთ ახალ მეზობლებს ძალიან ჩაკლეტილი ხალხია,ძირითადად მარტო ვართ სახლში,გარეთ ყოველდღე გამყავს პარკში სასეირნოთ,სრულიად უცხო ბავშვებთან ურთიერთობა კი არ უნდა,ხელში აყვანას მთხოვს.საერთოდ უცხოობა დაიწყო 10 თვის მერე და ეს უყურადგებობაც მას შემდეგ დაიწყო.თვალებში მიყურებს, ხან როცა მე არ ვუყურეფ თვითონ მაბრუნებს რომ შევხედო.ჭამით მხოლოდ მაშინ ჭამს როცა მულტფილმებს უყურებს ან ვინმე ეთამაშება.უყვარს მუსიკის მოსმენა.არ იცის საჩვენებელი თითით მინიშნება თუ რა უნდა,იმ ადგილას მივა და ტირილით მატყობინებს რომ ის ნივთი უნდა და თან როცა ძალიან უნდა ხელებს და ფეხებს აბაკუნებსავით.ნერვიული ბავშვია,თუ რამე წავართვი რაც მისთვის არ შეიძლება ყვირის ძალიან.ძუძუს წოვს ისევ.ძილი კარგი აქვს.ძირითადად უყვარს ბურთები,მაგრამ სხვა სათამაშოებითაც თამაშობს.ასევე ჭამს ქღალდის ყუთებს თუ სადმე მიაგნო.ფიზიკურათ არანაირი ნაკლი აქვს 1 წლისამ გაიარა ფეხზე,უყვარს დამალობანას თამაში,ასევე თამაში,,ჭიტა”.ახლობლებსაც მალე ეჩვევა,თუ იუცხოვა თავიდან თუ გაასეირნებენ გარეთ აღარ უცხოობს,ან თუ თამაში დაუწყეს მაშინაც აღარ უცხოობს.ასევე უყვარს სათამაშოები რომლებიც ტრიალებენ და თვითონ გამუდმებით ატრიალებს მათ.ის ფაქტი რომ 5 თვის ასაკიდან დაიწყო მულტფილმების ყურება და დილიდან დაღამებამდე უყურებდა და დღესაც აქტიურად უყურებს,თან რუსულ ენოვან მულტფილმებს, რადგან სხვა გზით არ ჩერდება სულ ჭირვეულობს,უკვე მთხოვს რომ ჩაურთო რადგან სხვა გასართობს უკვე ვეღარ პოულობს იმდენადაა დამოკიდებული კომპიუტერზე.ეს ყველაფერი გამოწვეულია იმით რომ კომპიუტერზეა დამოკიდებული თუ აუტიზმთან გავქვს საქმე?1 წლის მერე გამიჩნდა ეს ეჭვები მაგრამ უსახსრობის გამო ვერ მივიყვანე სპეციალისტთან,ახლა კი რაღაცას ვიზამ და აღარ გადავდეფ უკვე კრიტიკული მეჩვენება ჩემი შვილის მდგომარეობა.ძალიან ბევრი წავიკითხე აუტიზმის შესახებ და უკვე გაგიჟებას ვარ მისული.გთხოვთ გამომეხმაუროთ და მირჩიოთ რა გავაკეთო რითი დავეხმარო ბავშვს?სად მივიყვანო რომ სწორი გამოკვლევები ჩაუტარდეს?მადლობა წინასწარ.

  • ლიკა ბუწაშვილი says:

   სოფო, მოგესალმებით.
   პირველ რიგში გეტყვით, რომ თქვენი შვილი ასაკით ძალიან პატარაა და რომელი სფეროს პრობლემასთანაც არ უნდა გქონდეთ საქმე, ამ ასაკში სათანადო დახმარების მიწოდების შემთხვევაში მნიშვნელოვნად დაეხმარებით. მოცემულ ეტაპზე ადექვატური იქნება, თუ ბავშვს შეაფასებს სპეციალისტი და გაგიწევთ რეკომენდაციებს. ამისათვის, შეგიძლიათ მიმართოთ ნეიროგანვითარების ცენტრს. ტელ:568 013399

   ლიკა ბუწაშვილი. ფსიქოლოგი. ნეიროგანვითარების ცენტრი.

 • ნინი says:

  გამარჯობა! ძალიან გთხოვთ ზუსტად ამიხსნათ რა განსხვავებაა ბავშთა აუტიზმსსა და უბრალოდ აუტისტურ სპეკტრს შროს.მადლობა წინასწარ

  • მედეა ზირაქაშვილი says:

   გამარჯობა ნინი,
   ძალიან კარგი შეკითხვაა, რაც ბევრის დაბნეულობას იწვევს, არადა პასუხი ძალიან მარტივია:
   ევროპული კლასიფიკაციით აუტიზმის(აუტისტური) სპექტრის აშლილობები- ტერმინი აღნიშნავს ჯგუფს,რომელშიც შედის სამი დიაგნოსტიკური კატეგორია: 1)ბავშვთა აუტიზმი, 2) პერვაზიული აშლილობა დაუზუსტებელი, 3) ასპერგერის სინდრომი.(დაახლოებით,ისე,როგორც გამოიყენება ტერმინი: ვირუსი აქვს:რაშიც იგულისხმება ვირუსული ინფექცია,რომელიც კლინიკური ნიშნების და გამომწვევის მიხედვით იყოფა: გრიპის ვირუსული, ენტეროვირუსული,ადენოვირუსული,ჰერპესვირუსული და ა.შ დიაგნოზებად).
   თუმცა მაგ. ამჟამინდელ ამერიკულ კლასიფიკაციაში ცალკე გამოყოფილი დიაგნოზები:( აუტიზმი, დაუზუსტებელი პერვაზიული აშლ.), რაც ზემოთ ჩამოვთვალეთ აღარ განიხილება და უბრალოდ, ნებისმიერი ადამიანი, ვისაც აქვს აუტიზმის პექტრის აშლილობისთვის დამახასიათებელი რაიმე ტიპის კლინიკა, უკვე თავსდება დიაგნოსტიკურ კატეგორიაში, რასაც მარტივად, კრებითად ქვია: აუტიზმის სპექრის აშლილობა.
   ხშირად ასევე,არაპროფესიონალურ ენაზე, როდესაც არის დიაგნოზი: პერვაზილი აშლილობა დაუზუსტებელი, შედარებით მსუბუქად წარმოდგენილი კლინიკური გამოვლინება აუტისტური ნიშნების ამასაც ეძახიან ხოლმე აუტიზმის სპექტრს და არა აუტიზმს.

   მედეა ზირაქაშვილი
   ბავშვთა ნევროლოგი/ფსიქიატრი
   მენტალური ჯანმრთელობის დეპარტამენტი/ნეიროგანვითარების ცენტრი

 • ნინო says:

  მაინტერესებს მურტფილმები დიაგნოზის დასმაში გვეხმარებიანნ

  • მედეა ზირაქაშვილი says:

   გამარჯობა ნინო,
   თუ მეტად ინფორმატიულად არ მომაწვდით შეკითხვის შინაარსს,ზუსტი პასუხის მოწერა გამიჭირდება. შეკითხვის არსს ვერ ჩავწვდი.

   მედეა ზირაქაშვილი
   ბავშვთა ნევროლოგი/ფსიქიატრი
   მენტალური ჯანმრთელობის დეპარტამენტი/ნეიროგანვითარების ცენტრი

 • ია says:

  ძალიან დიდი მადლობა პასუხისთვის და მინდა კიდევ დავამატო შეკითხვა,რადგან ბავშვმა 3 წლიდან დაიწყო,ლაპარაკი,ურთიერთობა,ჭამა (სამ წლამდე ძალიან ცუდად ჭამდა)გადაეჩვია დღე ღამე პამპერსის მოხმარებას,ძალიან თბილი და კონტაქტური გახდა,მაინტერესებს რასთან გვქონდა ან გვაქვს საქმე.გენეტიკური ფაქტორი შეიძლება ყოფილიყო?(მამამის დაუწყია გვიან ლაპარაკი)რაც შეეხება თქვენს რჩევას აუცილებლად გავითვალისწინებთ.ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ

  • მედეა ზირაქაშვილი says:

   ია,
   ამჟამად ბავშვზე უშუალო დაკვირვების გარეშე, გამიჭირდება დაგიდასტუროთ,რომ პრობლემა სრულად აღმოფხვრილია, მდგომარეობის გაუმჯობესება არ ნიშნავს ყველა პრობლემის გადალახვას. თუმცა შეფასების შედეგად შეიძლება სულ სხვა დასკვნა გამოვიტანო. ამიტომ ცალსახად,რომ დიაგნოზი იყო და აღარ არის,ან კონკრეტულად რა ედო საფუძვლად ამ შეფერხების არსებობას, ამაზე ასე ცალსახად პასუხი გამიჭირდება.პირველ რიგში მნიშვნელოვანია დავრწმუნდედ ახლანდელი მდგომარეობის სწორ ინტერპრეტირებში.

   მედეა ზირაქაშვილი
   ბავშვთა ნევროლოგი/ფსიქიატრი
   მენტალური ჯანმრთელობის დეპარტამენტი/ნეიროგანვითარების ცენტრი

 • ნატო says:

  მადლობა ქალბატონო მედეა, თქვენ სწორად აღნიშნეთ, ჩემი შფოთვის ხარისხი ძალიან მაღალ მაჩვენებელზეა :) საქმე ისაა რომ 1,5 თვიდან შევამჩნიე ბავშვს პრობლემები, მაგრამ გარშემომყოფები მამშვიდებდნენ და აღნიშნავდნენ რომ ზედმეტად ვწვრილმანდები, მაგრამ გამოიკვეთა რომ მე არაფერიც არ მეჩვენება, ახლა ყველაზე მეტად ჩემს თავზე ვბრაზობ დრო რომ დავკარგე და მაშინვე არ ვაჩვენე სპეციალისტს…
  თქვენს მიერ მითითებულ ცენტრში ვიზიტზე ჩავეწერეთ უკვე… კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა….

  • მედეა ზირაქაშვილი says:

   ე.ი შევხვდებით ვიზიტის ფარგლებში:)
   გელით ჩვენთან.

 • ნატო says:

  მოგესალმებით….
  ჩემი შვილი ორი წლისაა, არ მეტყველებს. ამბობს ბგერებს, ძირითადად ხმოვან ბგერებს იყენებს. დროდადრო რაღაც სიტყვებს ამბობს შემდეგ ისევ ივიწყებს… 1,3 თვისამ გაიარა, თუმცა მანამ ხოხვის ეტაპი არ ქონია, სიარულის სწავლის შემდეგ დაიწყო ხოხვაც. ჩვილობისას ბჭყვიალა სათამაშოებს ნაკლებად აყოლებდა თვალს.. ამჟამად მხვილი და წვრილი მოტორიკა კარგად აქვს განვითარებული, ადის სკამზე, საწოლზე, კიბეზე. შეუძლია ერთი საგანი მეორეში მოათავსოს, ააწყოს კუბები, ისროლოს დაიჭიროს ბურთი, ფეხსაც ურტყამს ბურთს. უყვარს საბავშვო მუსიკალური კლიპები, შეუძლია მთელი დღის განმავლობაში უყუროს და მეტით არაფრით დაინტერესდეს, თუმცა ვუზღუდავთ (ტელევიზორში ბავშვები რომ ცეკვავენ ესეც იმეორებს)… ძალიან მოსწონს ლექსების და ზღაპრების მოსმენა თავადაც ყვება ჯესტებით. მაგ: მგელმა გააღო დიდი პირი( პირს ხსნის თავადაც) კომბლემ ჩასცხო კომბალი თავში- (ხელს ირტყავს თავზე და ა.შ.) სახის მიმიკებს გებულობს და თავადაც იმეორებს… სახელზე უმეტესად არ რეაგირებს, საკმარისია ზღაპრის მოყოლა დაიწყო და მაშინვე მოიხედავს და მორბის… თუმცა ეს რამდენიმე დღეა წამღერებით ვეძახი და იყურება.. ვთამაშობთ დაჭერობანას და დამალობანას, აბა დაიმალე-იმალება, დაგიჭირო- გარბის და ა. შ. სათამაშოებით თამაშობს ჩვეულებრივ ამოჩემებული სათამაშო არ აქვს, პირიქით რამდენიმე დღეში იბეზრებს და ახალი უნდა, ახალი ნებისმიერი სათამაშოთი კარგად თამაშობს. მანქანით თამაშობს როგორჩ ფუნქციურად ასევე ბორბლებს აბზრიალებს, თუმცა ვერ ვიტყვი რომ ეს დიდხანს გრძელდება და ამოჩემებულად ასე იქცევა. უყვარს მაგიდის გარშემო სირბილი, ეს პროცესი ძალიან ახარებს, კლიპების ყურებისას ასევე ტრიალებს ხოლმე მხოლოდ გაუჩერებლად არა შემდეგ სხვა მოზრაობაზე გადადის,ცეკვის დროს ბავშვებიც ტრიალებენ ხოლმე და შესაძლოა მათ ბაძავთ.. ბავშვები უყვარს ბედნიერია როცა მოდიან… უცხოობა იცის მაგრამ ძალიანაც არა, მალე ეჩვევა, დიდადაც არ აპროტესტებს, ასევე უცხო ადმიანთანაც შედის კონტაქტში თუ ეთამაშებიან… ჭამის პრობლემა არ აქვს, კუჭნაწლავიც მოწესრიგებული აქვს.. თითით თვითონ რ მიმანიშნებს, თუ რამე უნდა ხელს ჩამჭიდებს ობიექტთან მივყავარ და თვალის კონტაქტით მანიშნებს. თვალებში გვიყურებს, პირიქით, თუ მიიხედე ითხოვს რომ ისევ მას შეხედო.. ძილი მოწესრიგებული აქვს, ხო ეხლახანს გადავაჩვიე ძუძუს და მაინცდამაინც არ უჭირვეულია, მხოლოდ ერთი ღამე გაგვიჭირდა…როდესაც მე მივუთითებ თითით უმეტესად იყურება.. კოცნა და მოფერება ძალიან უყვარს, სხვებთან ინტერაქცია უფრო მოსწონს ვიდრე მარტო თამაში… დედა სად გიყვარს?- იდებს ხელს გულზე, რამდენი წლის ხარ? – თითი აჩვენებს. ძალიან გამიგრძელდა, მოკლედ ძირითადად სახელის იგნორი და მეტყველების დეფიციტი ძალიან მაღელვებს, არ ვიცი ძალიან დაბნეული ვარ… ნევროლოგ- გია ნატრიაშვილთან ვართ ვიზიტზე ჩაწერილები, ნევროლოგი შესძლებს ალბათ დიაგნოზის ამოცნობას თუ ეს მულტიდისტიპლინური გუნდის კომპეტენცია უფრო არის და თქვენს ცენტრშიც მოვიყვანო, ძალიან გთხოვშ იქნებ მირჩიოთ როგორ მოვიქცე..
  დიდი მადლობა
  პატივისცემით ნატო….

  • მედეა ზირაქაშვილი says:

   მოგესალმებით ნატო,
   შეიძლება ვცდები, მაგრამ თქვენს ორ კომენტარს წავავაწყდი საიტის სხვადასხვა ბლოგში, რაც სავარაუდოდ იმის მანიშნებელია, რომ ნამდვილად შფოთავთ და გეჩქარებათ გაიგოთ რა სჭირს თქვენს ბავშვს, თან ნევროლოგთანაც ჩაწერილხართ. თქვენს მიერ მოწოდებული ანამნეზური მონაცემებიდან გამომდინარე, ბავშვის მოტორული განვითარება მიმდინარეობდა აბსოლიტურად ნორმის ფარგლებში, მხოლოდ მეტყველების განვითარების შეფერხებასა და ყურადღების კონცენტრირების პრობლემებზე მიანიშნებთ. ასევე გასათვალისწინებელია,რომ ამბობთ რომ ჟესტებს იყენებს სიტყვების ნაცვლად და ამით აკომპენსირებს მეტყველების დეფიციტს , რაც ძალიან კეთილსაიმედოა, მაგრამ ამავდროულად თითით ჩვენების ნაცვლად ხელს გკიდებთ მიყავხართ და თვალით განიშნებთ, როცა უფრო მარტივია თითი გაიშვიროს.ერთია, როდესაც გარკვეულ ნიშნებზე მშობელი მიანიშნებს, სავარაუდოდ თქვენ ბევრს კითხულობთ ალბათ პერვაზიული აშლილობების შესახებ, რადგან სქემას მიყვებით სფეროების მიხედვით,რა აქვს და რა აქვს ბავშვს ამ კუთხით, მაგრამ არ დაგავიწყდეთ,რომ სპეციალისტის მიერ დასმული შეკითხვა და მისი სწორი ინტერპრეტირებამ შეიძლება აბსოლიტურად შეცვალოს თქვენი პასუხი. მე კონკრეტულად ამ სფეროში მომუშავე სპეციალისტთა ჩართვას გავუწევდი რეკომენდაციას მეტად, რადგან უკვე ძალიან დიდი ხანია , რაც ადამიანის მდგომარეობა განიხილება ,როგორც ბიო-ფსიქო-სოციალური მოდელის, შესაბამისად მულტიდისციპლინური გუნდი, ამ სფეროების შიგნით არსებული პრობლემების კვლევას სრულად აკმაყოფილებს, თქვენ ბავშვს კი სწორედ ასეთი მიდგომა სჭირდება.

   მედეა ზირაქაშვილი
   ბავშვთა ნევროლოგი/ფსიქიატრი
   მენტალური ჯანმრთელობის დეპარტამენტი/ნეიროგანვითარების ცენტრი

 • ია says:

  მოგესალმებით,დიდი მადლობა რომ არსებობთ…ჩემი ბიჭი მალე გახდება 5 წლის.4 კილო დაიბადა. 1 წლისამ გაიარა.არანაირი პრობლემა არ გვქონდა,ძალიან კარგი,მშვიდი ბავშვი იყო(დაბადებიდან დღემდე დამოუკიდებლად იძინებს),არ შეგაწუხებდა.2 წლის იყო ბაღში რომ მივიყვანეთ,არ ლაპარაკობდა და პირველ ეტაპზე (ბაღთან შეგუების დროს) დაიწყო ბავშვების კბენა.ძალიან ნერვიული გახდა.გამოძახების პრობლემა გვქონდა მაგრამ დიდი ძალისხმევით მივაჩვიე რომ დაძახებაზე პასუხი უნდა გაეცა.მიყვანე ნერვოპათოლოგთან და გვითხრეს ცოტა მოვიცადოთ და თუ არ დაიწყო ლაპარაკი თავზე გადავუღოთო.დავაწყებინე ნევროსტიმის დალევა.თანდათან ბაღთან შეგუების შემდეგ დამშვიდდა და კმენასაც თავი დაანება.3 წლიდან დაიწყო თანდათან ლაპარაკი.გადაეჩვია როგორც დღისით ასევე ღამით პამპერსის მოხმარებას.ისწავლა ფერები,დათვლა,ლექსები..ბაღში მასწავლებელი ყოველთვის აქებს,კარგი დამჯერი ბავშვიაო.წელს ბაღის შეცვლა მოგვიწია და ადვილად შეეგუა ახალ გარემოს და ბავშვებს.ეხლა ჯერ კიდევ ლაპარაკის ჩამოყალიბების პროცესშია.ყველაფერს ვერ ამბობს კარგად.ზოგრჯერ ერევა რაღაცეები (მაგალითად კომპიუტერზე იტყვის ტელევიზორიო და პირიქით )ამ ბოლო დროს დაიწყო ჩვევების აღება,ჯერ ფეხს აქანებდა საუბრის დრო,შემდეგ დაიწყო ყურებზე ხილის მოკიდება,ეხლა ვამჩნევ ფრჩხილების კვნეტა დაიწო.რას გვირჩევთ,დაგვჭირდება სპეციალისტთან ვიზიტი?დიდი მადლობა წინასწარ.

  • მედეა ზირაქაშვილი says:

   მოგესალმებით ია,
   შეიძლება ძალიან ბანალურად ჟღერდეს,მაგრამ მე ყველა შემთხვევაში გირჩევდით პროფესიონალის კონსულტაციას, რადგან ბავშვი უკვე ხუთი წლისაა, ერთ წელიწადში სავარაუდოდ სკოლაშიც უნდა შევიდეს. ბავშვისთვის მეტყველება კომუნიკაციის და სოციალური ინტერაქციის ყველაზე მძლავრი იარაღია, შესაბამისად ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს თუ როგორ დაიწყებს იგი ახალ თანაკლასელებთან ურთიერთობას პირველივე კლასიდან. სისინა და შიშინა ბგერების გამოთქმის პრობლემაც კი შესაძლებელია ბავშვისთვის თვითშეფასების სერიოზული პრობლემა გახდეს , შესაბამისად გირჩევდით,რომ ბავშვისთვის ეს საწყისი ემოციური სირთულე მაინც თავიდან აგვერიდებინა, შესაძლოა მარტივი კონსულტაცია და შემდეგ მოკლევადიანი მეტყველების თერაპია პრობლემის სრული აღმოფხვრის წინაპირობა იყოს და რატომ უნდა მოაკლოთ ეს შესაძლებლობა ბავშვს?

   მედეა ზირაქაშვილი
   ბავშვთა ნევროლოგი/ფსიქიატრი
   მენტალური ჯანმრთელობის დეპარტამენტი/ნეიროგანვითარების ცენტრი

 • ელენე says:

  გამარჯობათ, ჩემი ბიჭი არის 2 წლის და 8 თვის, არ ლაპარაკობს დედა და მამაც არ იცის, რაღაც პერიოდი ამბობდა მაგრამ ახლა აღარ იძახის.ერთი რაც ისწავლა დათი ჩემ მეორე შვილს ჰქვია დათო და ალბათ ხშირად რომ ესმის დაიმახსოვრა. სახელს რომ ვეძახი ხან იხედება ხან არა, ძალიან უყვარს ბავშვებთან ურთიერთობა ერთი პრობლემა ისაა რომ რაც მეორე ბავშვი მეყოლა ძალიან შეიცვალა ხელში რომ მიჭირავს პატარა ახლოსაც არ მეკარება თუ დავაწვენ მერე მოდის, ეჭვიანობის მომენტი აქვს.მთელი დღე მულტფილმებს უყურებს, ემოციებს გამოხატავს, რაც უნდა წამიყვანს და მაჩვენებს ხელით. კბილებიც გვიან ამოუვიდა ერთი წლის იყო პირველი კბილი რომ ამოვიდა, სიარულით 1 წლის და 4 თვის იყო რომ გაიარა, ვამჩნევ რომ გვიან გვიან სწავლობს რაღაცეებს მის ასაკის ბავშვებთან შედარებით.ეხლა ისწავლა რომ ლოყაზე მაკოცოს, როცა რამე უნდა და არ ვუგონებ დაწვება და ტირის, ყურადღებას რომ არ მივაქცევ ისევ თავისით დგება. ეხლა მივიყვანე ბაღში და იმედი მაქვს რომ ალაპარაკდება, სმენის პრობლემა არამგონია ქონდეს მაგის შიშით კარი ვერ გაიღება ძილშიც კი იგებს :) თავის ენაზე მღერის რაღაცეებს მთელი დღე ღიღინებს, ბგერებს ამბობს მაგრამ სიტყვებს არა, რას მირჩევთ?

  • მედეა ზირაქაშვილი says:

   გამარჯობათ ელენე,
   ბავშვები ხშირად გამოხატავენ საკუთარ ნეგატიურ დამოკიდებულებას ახლად შეძენილ დედმამიშვილის მიმართ და არც თქვენი პატარაა ამ მხრივ გამონაკლისი. , თქვენს მიერ ჩამოთვლილი ჩივილებიდან მეტად გავამახვილებდი ყურადღებას სამეტყველო უნარების რეგრესზე და უფრო დეტალურად გამოვიკვლებდი ამის გამო.ბაღი განვითარებისთვის ძალიან კარგია, მაგრამ პირველ რიგში გააჩნია რა მიზეზი უდევს საფუძვლად იმ სირთულეებს, რომლებიც ბავშვს ექმნება განვითარებასთან დაკავშირებით. რეკომენდირებულია: პაციენტთან ჩატარდეს პროფესიონალის კონსულტაცია და შეირჩეს სწორი გეზი ბავშვის ფსიქო- სოციალური რეაბილიტაციის დაწყებასთან დაკავშირებით.

   მედეა ზირაქაშვილი
   ბავშვთა ნევროლოგი/ფსიქიატრი
   მენტალური ჯანმრთელობის დეპარტამენტი/ნეიროგანვითარების ცენტრი

   • ელენე says:

    ნელ-ნელა რაღაცეებს სწავლობს მაგრამ სიტყვებს არ ამბობს, ხანდახან თუ წამოსცდება რაღაც, ბავშვი ტიროდა და ოთახში შემოვიდა დადა ასე დამიძახა, უნდა რაღაცის თქმა და ვერ ამბობს, ვინმეს რომ ვეძახი უნდა დაძახება და აჰ ასე იძახის, ნევროპათოლოგთან მყავდა გასინჯა და მითხრა, ამჟამად ვერაფერს ვერ ვამჩნევ ისეთსო, უბრალოდ სხვა ბავშვებთან შედარებით გვიან ვითარდებაო, დაგვინიშნა ვობი-კიდსი ერთი თვე უნდა სვას და მერე დაგვიბარა კიდევ, ვნახოთ რას მეტყვის, თუ არა და მერე თბილისში უნდა წავიყვანო, ეხლა უფრო გაყოჩაღდა აქამდე რაც არ უნდა მეთქვა ვერაფერს იგებდა ეხლა პირიქით უკეთესობაა ესმის ბევრი რამე და მოაქვს,რომ ვეტყვი ტაში დაუკარი ისწავლა , ხელი ჩამომართვი ამასაც აკეთებს, კი ძალიან ცოტაა ამ ასაკისთვის მაგრამ მაინც მიხარია….ანუ მინდა ვთქვა რომ ნელ ნელა იგებს რაღაცეებს რაც აქამდე არ ესმოდა რას ნიშნავდა, მეც სიმართლე გითხრათ იმდენი დრო არ მაქვს მთელი დღე ველაპარაკო პატარას გამო მაგრამ მაინც ვცდილობ ვასწავლო რაღაცეები,სახელის დაძახებაზე უკვე სულ ყოველთვის რეაგირებს, რომ ვტუქსავ რამეზე ესმის აშკარად და იგებს, რამეს რომ დააშავებს მოდის ჩემთან და მიყურებს რას ვეტყვი, ტუ ვეჩხუბე ტირის თუ არა და მეხუტება…ასე მითხრეს ენა ხომ არ აქვს დაბმულიო და ეგ რაღას ნიშნავს რის ექიმს მივმართო? აბსოლიტურად იცის ყველაფრის დანიშნულება რა რისთვისაა…. დაველოდები ამ ერთ თვეს და თუ შედეგი არ იქნება მერე აუცილებლად მივმართავ ექიმს თქვენი რეკომნდაციის საფუძველზე, მადლობააა

 • მედეა ზირაქაშვილი says:

  მოგესალმებით დიანა,
  გულდასმით წავიკითხე თქვენი წერილი,ვფიქრობ ამ ეტაპზე თქვენ ყველაზე მეტად გჭირდებათ მხარდაჭერა, საუბარი, ქმედებები პროფესიონალებთან ერთად, რადგან პრობლემებზე დეტალურად მიანიშნებთ და გჭირდებათ მონახოთ მათი გადაჭრის გზები.”უბრალოდ ყველა დღე ურთულესია უკვე ვერანაირ კონტაკტს ვერ ვამყარებ”, ჩემთვის ყველაზე საყურადღებო ეს ფრაზაა რაც ამოვიკითხე მათ შორის,მინდა ,რომ გააგამხნევოთ და გითხრათ, რომ არ არსებობს პრობლემა , საიდანაც გამოსავალი არ მოიძებნებოდეს,ასე,რომ მეტი სიმხნევე და მეტი კავშირი პროფესიონალებთან,რომლებიც შეძლებენ თქვენს სწორ გზაზე დაყენებას . მე თამამად შემოგთავაზებდით ჩვენს სერვისს,სადაც პროცესში მულტიდისციპლინური გუნდი ერთვება და ჰოლისტურად განიხილავს ბავშვთან დაკავშირებულ პრობლემებს.

  მედეა ზირაქაშვილი
  ბავშვთა ნევროლოგი/ფსიქიატრი
  მენტალური ჯანმრთელობის დეპარტამენტი/ნეიროგანვითარების ცენტრი

 • დიანა says:

  გამარჯობათ,მე მყავს 3 წლის 7 თვის ბიჭი,საერთოდ არ ლაპარაკობს არაფერს,ბოლო ერთი თვეა რამოდენიმე სიტყვა გაიმეორე და იმასაც ვატყობ რომ არ იცის სიტყვის მნიშვნელობა.როდესაც გახდა 3 წლის მივიყვანეთ ბავშვთა დახმარების ცენტრში ფსიქოლოგმა ნევროპათოლოგმა და სხვადასხვა ექიმებმა გასინჯეს ერთი თვის განმავლობაში აკვირდებოდნენ მის ქცევებს და გვითხრეს რომ დახმარება ჭირდება უბრალოდ მეტად რომ განვითარებულიყო,გონებრივი პრობლემა ან აუტიზმი არც უხსენებიათ.ბაღშიც დადიოდა ცოტა ხანს და პრობლემები არ ქონია მხიარული და დამჯერი ბავშვი იყო.არასოდეს დედა არ დაუძახია ჩემთვის ან მამა საერთოდ სიტყვას არ ამბობდა და ყველაფერს ჩვენი ხელებით აკეთებს დღემდე.როდესაც ველაპარაკებით გარბის ნერვიულობს და თვალებში არასოდეს არ გვიყურებს,საშინლად არ სიამოვნებს როცა ველაპარაკები,ნებისმიერმა საგანმა შეიძლება ნერვები მოუშალოს მაგალითად როდესც რაღაცას აკეთებს და არ გამოსდის და მაშინ როდესაც რაღაცაზე უარს ვეუბნები მაგ დროს ყველაფერს დაბლა ყრის ყვირის ბოლო ხმაზე,ტელევიზორს ურტყავს და ა.შ.როცა რაღაცას ვეუბნები ვერ გებულობს ანუ აზრს,სმენაზეც შევამოწმეთ და პრობლემა არ აქვს უბრალოდ ვერ იგებს რას ველაპარაკები.არაფრის სახელი არ იცის რას რა ქვია გარდა წყლის.და დედას მიუტანე ან მამას მიუტანე დანარჩენს ვერაფერს გებულობს რაც არ უნდა უთხრათ.ჭამის პრობლემებიც აქვს არ ჭამს მშრალს არაფერს მარტო წვნიანები და პიურე წლებია ესეა.ხელს არ კიდებს არაფერს რაც ოდნავ მაინც სველია.ბოლო ორი თვეა საშინლად ყვირის როცა უხარია მაშინაც რაღაც საშინლად ღრიალებს და სიტყვა გაჩერდი ან არ შეიძლება ან არ მაქ არ ესმის ვერ იგებს რას ვეუბნები.უყავრს ბავშვები მაგრამ უჭირს მათთან თამაშში ჩართვა,უცხო ადამიანებთან ამყოლია უხარია როცა სტუმრად მიდის ან ვინმე მოდის.როცა პატარა იყო ორ წლამდე მაგის პრობლემაც გვქონდა რომ არ უყვარდა ხალხი მაგრამ ბოლო ერთი წელია შეიცვალა.იცის კომპიუტერი ძალიან კარგად.თამაშებს თამაშობს უყვარს სიმღერები და ცეკვაც.როცა მარტო რჩება უცხოსთან თუნდაც ბაღში რომ დადიოდა იყო დამჯერი როგორც სხვა ბავშვები და არ ეშლებოდა უარზე ან საგნებზე ნერვები მაგრამ როგორც კი მშობლებს დაგვინახავდა დაბლა წვებოდა ტირილით და მოთხოვნები უჩნდებოდა რაზეც სხვა უარს ეუბნებოდა მაგრამ სხვასთან ხმას არ იღებდა.როცა ბრაზდება ჩვენზე რამეზე თუ უარს ვეუბნები იღებს ტელეფონს ან რამე სხვა ნივთს მოდის და ჩემს წინ აგდებს ამას დაბლა და თან თვალებში მიყურებს ეშმაკურად,ელოდება როდის გაუბრაზდები და თუ არ გაუბრაზდი მიდის და მთელ სახლს ანგრევს.არ თამაშობს შემოქმედებით თამაშებს.და ხშირად ირიბულად აყოლებს საგნებს თვალებს.გთხოვთ მირჩიეთ რამე მგონია რომ აუტიზმიან ბავშვთან ახლოსაა მისი ქცევები.ფიზიკურად სრულიად ჯამრთელია და თვალებიც ძალიან ჭკვიანური აქვს.უბრალოდ ყველა დღე ურთულესია უკვე ვერანაირ კონტაკტს ვერ ვამყარებ.ექიმებთან კონსულტაცია პარიზში გაიარა და პასუხის დაყრდნობით მეგონა ყველაფერი კარგად იყო მაგრამ უარესობისკენ მიდის.

 • ნანა says:

  ქალბატონო მედეა, დიდი მადლობა პასუხისათვის.

 • ნანა says:

  მყავს 3,1 წლის ბიჭი. სახელის დაძახებაზე არ რეაგირებს (მომხედავს იმ შემთხვევაში თუ ბანანს ან მაწონს ვთავაზობ); არ ლაპარაკობს (გამონაკლისის სახით მხოლოდ ერთი-ორი სიმღერიდან მოკლე ტექსტს წაიმღერებს); ჰიპერაქტიურია (მოხერხებულია – კიბეზე თავისუფლედ ადის, ბოთლის თავსახურს ადვილად ხსნის და ა.შ.); უფროს დასთან ხანდახან თამაშობს (ერთმანეთს დასდევენ); უცხო ბავშვებთან არ ურთიერთობს; ჩახუტება და მოფერება უყვარს; მხოლოდ იმ ადამიანს მიაქცევს ყურადღებას ვინც გათამაშებია; როცა ვინმე ეთამაშება თვალებში სიხარულით შესციცინებს. შემიძლია ვივარაუდო რომ, ჩემი შვილი აუტისტია?

  • მედეა ზირაქაშვილი says:

   მოგესალმებით ნანა,
   მხოლოდ ნიშნებზე მითითებით, ბავშვზე უშუალო დაკვირვების გარეშე რთულია რაიმეს დადასტურება,ან უარყოფა.ასე მარტივად,ამ დიაგნოზის დასმა არ ხდება.მნიშვნელოვანია გარკვეული პრობლემური ნიშნების კატეგორიზაცია სფეროების მიხედვით, რადგან განვითარების სამ სფეროს უნდა შეეხბოდეს პრობლემები:კომუნიკაციას, სოციალიზაციას, ინტერესებს…..უნდა იყოს ჩატარებული ‘ოქროს სტანდარტად” წოდებული დიაგნოტიკური ტესტები, მულტიდისციპლინური გუნდის წევრების კონსულტაციები და შედეგების ურთიერთგაზიარებით, კლინიკური მსჯელობის საფუძველზე უნდა დაისვას დიაგნოზი.ნუ გადაიღლით თავს ვარაუდებით, უბრალოდ მიმართეთ სპეციალისტს სწორად დაკვალიანებისთვის.:)
   გისურვებთ წარმატებებს.
   მედეა ზირაქაშვილი
   ბავშვთა ნევროლოგი/ფსიქიატრი
   მენტალური ჯანმრთელობის დეპარტამენტი/ნეიროგანვითარების ცენტრი

 • ნინო says:

  გამარჯობათ,ქალბატონო მედეა,გურიიდან გაწუხებთ.მყავს 3,6 წლის ბიჭი,რომელიც საერთოდ არ მეტყველებს,ხალხთან ურთიერთობა არ უჭირს,,პირიქით,ყველას ეხუტება და ეფერება.ბავშვებთანაც თამაშობს,ოღონდ თავისზე ბევრად უფროსი ბავშვები ურჩევნია.რაიმე უცნაური ქცევაში და გამომეტყველებაში არ შემიმჩნევია,რაიმე რომ უნდა ყველაფერს მახვედრებს,იცის საად რა დევს,ხელს მომკიდებს და მიმიყვანს.ძალიან უყვარს მულტფილმები,განაკუთრებით მუსიკალური ხასიათის.მხოლოდ ერთი სიტყვა იცის კაგა,ანუ კარგად,ხელის დაქნევით და დანიშნულებისამებრ იყენებს.გამიჩნნდაა ეჭვი,რომ აქვს აუტიზმი.მინდა თბილისში წამოვიყვანო.გთხოვთ მითხარით რა სახის გამოკვლევები შეიძლება დასჭირდეს და დაახლოებით რამდენი დამიჯდება?ასევე მაინტერესებს ბათუმში თუ მკურნალობენ ასეთ ბავშვებს?წინასწარ გმადლობთ.

  • მედეა ზირაქაშვილი says:

   მოგესალმებით ნინო,
   თქვენი მონათხრობიდან მე 3,6 წლის ასაკში მეტყველების სრული არ არსებობა მაშფოთებს, სხვა ნიშნებს რასაც აღწერთ ჩემთვის პირიქით კარგი რესურსია. მეც გეთანხმებით და პრევენციისთვის გირჩევდით , რომ მობრძანდეტ და ყველაფერი გამოვიკვლიოთ.პირველადი კონსულტაცია ფასიანია, თუმცა თუ თქვენი ეჭვები დადასტურდება და ჩავთვლით,რომ ბავშვი საჭიროებს დამატებით შეფასებას დიაგნოსტიკური ტესტებით,ჩვენს ცენტრში ფუნქციონირებს სახელწიფო პროგრამა და ყველა ტესტი გაგიკეთდებათ უფასოდ, ერთი კვირის თავზე თქვენ გექნებათ დიაგნოზი და მიმართულება რას ვგეგმავთ მომავლისთვის.ცენტრში წარმოებს წინასწარი ჩაწერა. იქნებ კოორდინატორს მიანიშნოთ,რომ რაიონიდან მობრძანდებით და თადარიგი დავიჭიროთ,რომ საჭიროების შემთხვევაში მალევე ჩაგსვათ პროგრამაში, რადგან ჩვენთან რიგია პროგრამაში ჩართვისთვის.
   კოორდინატორის ნომერია: 568013399(გვანცა)
   გელით ჩვენთან:)
   მედეა ზირაქაშვილი
   ბავშვთა ნევროლოგი/ფსიქიატრი
   მენტალური ჯანმრთელობის დეპარტამენტი/ნეიროგანვითარების ცენტრი

   • ნინო says:

    დიდი მადლობა პასუხისათვის,აუცილებლად დაგიკავშირდებით უახლოეს დღეებში და ჩამოვიყვან.მანამდე ერთი რამ მაინტერესებს,თუ ბავშვი ჩაკეტილი არ არის და კონტაქტში შედის ადამიაებთან,მაინც შეიძლება ვივარაუდოთ აუტისტური სპექტრის პრობლემები?

    • მედეა ზირაქაშვილი says:

     ნინო,
     ნუ შფოთავთ წინასწარ, დამშვიდდით,
     მოვლენებს წინ ნუ გაუსწრებთ,
     ბავშვი, რომელიც არ ლაპარაკობს,აბსოლიტურად სხვადასხვა დიაგნოსტიკურ კატეგორიებს შეიძლება მიეკუტვნებოდეს, მათ შორის აუტისტურსაც. გააჩნია ურთიერთობის რა ფორმას მიმართავს, ხშირდ, განსაკუთრებით თუ ურთიერთობების ხარისხობრივ დეფიციტზე ვსაუბრობთ, რა თქმა უნდა კონტაქტი გარშემომყოფებთაბ მყარდება, მხოლოდ გააჩნია რა ფორმით და ხარისხით.ეს ურთიერთობა ინტერაქციულია, თუ უბრალოდ პარალელურ თამაშს მიმართავს, ან საკუთარი სურვილის დასაკმაყოფილებლას იყენებს…..ბევრი წვრილმანია….
     მედეა ზირაქაშვილი
     ბავშვთა ნევროლოგი/ფსიქიატრი
     მენტალური ჯანმრთელობის დეპარტამენტი/ნეიროგანვითარების ცენტრი

 • მარიამი says:

  გამარჯობათ,მე მყავს 2 წლის და 6 თვის ძმის შვილი.მას აქვს მეტყველების პრობლემა.უფრო სწორად საერთოდ ვერ მეტყველებს.აქვს თავისებურებები არ უყვარს ბავშვებთან თამაში,იშვიათად რეაგირებს სახელის დაძახებაზე.ყველაფერზე მეტად ყურადღებას აქცევს რეკლამას.ჭამითაც მაგ დროს ჭამს.ველოდებით რეკლამას რომ ვაჭამოთ.შეუძლია საერთოდ მარტომ გავიდეს ქუჩაში.იშვიათად მაგრამ მაინც მღერის, მაგრამ ეს არაა სიმღერა კისრის ძარღვები დასკდომაზე აქვს,ეს ყვირილია.ხანდახან თავისით იწყებს ტრიალს ერთი მიმართულებით და თვალები გადააქვს უკან. ვერაფრით ვერ ვაჩერებთ.

  • მედეა ზირაქაშვილი says:

   მოგესალმებით მარიამ,
   სიმართლე,რომ გითხრათ, ბოლოში შეკითხვას ვეძებდი, რა კუთხით მომეცა რჩევა, თუმცა ვერ ვნახე, რაც ზემოთ ჩამოთვალეთ სიმპტომები ,აღწერილობა ნამდვილად საყურადღებოა, საინტერესო იქნებოდა, თვითონ დედასთან გასაუბრება და ბავშვის ქცევაზე დაკვირვება ვიზიტის ფარგლებში.
   პატივისცემით:
   მედეა ზირაქაშვილი
   ბავშვთა ნევროლოგი/ფსიქიატრი
   მენტალური ჯანმრთელობის დეპარტამენტი/ნეიროგანვითარების ცენტრი

 • მარიამი says:

  მოგესალმებით ყველას, მოკლედ რომ გითხრათ ძალიან მიყვარს ბავშვები და ალბათ, ამიტომ კარგად გამომდის მათთან ურთიერთობა.
  რამოდენიმე დღის წინ ჩემ მეგობართან ვიყავი სტუმრად, იქ დამხვდა 4 წლის უსაყვარელი აუტისტი ბიჭი, რომელიც არავისთან ურთიერთობდა- კონკრეტული სათამაშოთი ყველასგან გარიყულად თამაშობდა. როცა ვინმე უახლოვდებოდა ყვირილს იწყებდა მომენტალურად. იქიდან გამომდინარე, რომ მე მყავს ტყუპისცალი და, რომელსაც ცერებრალური დამბლა აქვს, მაქვს გარკვეულწილად გამოცდილება უნარშეზღუდულებთან ურთიერთობის. ძალიან მომინდა ამ ბავშვთან კონტაქტი, თავიდან რომ მივუახლოვდი ყვირილი დაიწყო, რომ გამოველაპარაკე გაჩერდა და ყურადღებით დამიწყო მოსმენა. დარწმუნებული არ ვარ, რომ ყველაფერი ესმოდა რასაც ვეუბნეოდი, თუმცა გამიცინა, პარალელურად სათამაშოთი თამაშს განაგრძობდა, რომ ვუთხარი კარგი მაშინ წავალ ხელს აღარ შეგიშლი მეთქი არაფერი უთქვამს. სათამაშო გამომიწოდა, გამორთმევა რომ დავაპირე აღარ მომცა, გაურკვეველ ენაზე მელაპარაკებოდა. კიდევ გამომიწვდიდა და გამორთმევას რომ ვაპირებდი უკან მიქონდა. ძალიან გამხიარულდა. მაგიდასთან დაჯდომა რომ გადავწყვიტე და წამოვედი გამომყვა და ფეხებზე შემომეხვია, სათამაშოს მიწვდიდა და რომ აღარ გავუწოდე ხელი გამოსართმევად ფეხზე დამადო და უკან წავიდა :) დედამისი ძალიან გაკვირვებული იყო მისი ამგვარი ქცევით, სამწუხაროდ რაიონში ცხოვრობენ, თორემ დიდი სიამოვნებით გავაგრძელებდი მასთან ურთიერთობას თავისუფალ დროს.
  დავამთავრე მათემატიკის ფაკულტეტი, მყავს მოსწავლეებიც და ვმუშაობ ერთ-ერთ კომპანიაში. მიუხედავად ამ ყველაფრისა, გადავწყვიტე და ვაბარებ წელს ფსიქოლოგიაზე. ძალიან მინდა მსგავს ბავშვებთან ურთიერთობა. სამსახურიდან გამომდინარე დიდად არ მაქვს დრო, მაგრამ კვირაში 1 დღე დიდი სიამოვნებით გამოვყოფდი ამისთვის.
  მე საკუთარ თავზე მაქვს გამოცდილი და ვიცი როგორი მტკივნეულია ოჯახისთვის მსგავსი დიაგნოზი, ჩემთვის კი როგორც ტყუპისცალისთვის ორმაგად საპასუხისმგებლო:) მინდა გითხრათ ყველას ვისაც მსგავსი პრობლემა გაქვთ, პრობლემას როგორც მიუდგებით ზუსტად ისეთი იქნება მისი გადაწყვეტაც.მე ვამაყობ ჩემი მშობლებით, იმიტომ რომ მათ მოახერხეს ის, რომ ჩემს დას სრული ჰარმონია აქვს ოჯახშიც და მის გარეთაც. დღეს უკვე მე ერთ-ერთი მთავარი ძალა ვარ ამ ჰარმონიის, რაც ძალიან მახარებს, იმაზე დიდი ბედნიერება არაფერია, როცა შენ გაქვს მაგის ძალა და შესაძლებლობა :) ჩვენი საზოგადოება არაა ჯერ იმ დონეზე განვითარებული, რომ ეს ყველაფერი შესაბამისად აღიქვას, თუმცა ეს პრობლემაც ნელ-ნელა აუცილებლად მოგვარდება. მოვუწოდებ ყველას, ვისაც არ აქვს ეს პრობლემა, გულგრილად ნუ მოვეკიდებით ამ საკითხს, საკმაოდ დიდი წვლილი შეიძლება შეიტანოს თითოეულმა ჩვენგანმა ამ ყველაფერში.
  წარმატებებს გისურვებთ ყველას :)

 • მედეა ზირაქაშვილი says:

  ქალბატონო იზო,
  მოგესალმებით,
  სამწუხაროა, თუ სავარაუდოდ გარემო ფაქტორების გამო,თვლით,რომ არასათანადო ყურადღება იქნა გამოჩენილი თქვენი ბავშვის მიმართ. აუცილებლად გავითვალისწინებთ შემდგომისთვის აღნიშნულ შენიშვნას.თუ დაწყებულია ქცევითი თერაპია უკვე, აუცილებლად დაგვიკავშირდეს თქვენი ქცევითი თერაპევტი, ან თქვენ თვითონ და შევეცდებით უახლოეს დროში, ჩავსვათ ბავშვი სადიაგნოსტიკო პროგრამაში და გვქონდეს ბავშვის დიაგნოზი , მასთან მომუშავე მულტიდისციპლინური გუნდური შეფასების დასკვნების საფუძველზე.
  მედეა ზირაქაშვილი
  ბავშვთა ნევროლოგი/ფსიქიატრი
  მენტალური ჯანმრთელობის დეპარტამენტი/ნეიროგანვითარების ცენტრი

 • იზო says:

  გამარჯობა ქალბატონო მედეა, მე მყავდა ჩემი 2 წლის და 3 თვის ბიჭი თქვენს დაწესებულებაში სადაც ერთერთმა ფსიქიატრმა დაგვისვა კითხვები ჩვენ და ქცევით თერაპიაზე გაგვიშვა. გვითხრა შესაძლოა აუტიზმი იყოსო, ისე რო ბავშვთან კონტაქტი არ ქონია., ეგეთი დაკვირვება ხო მეც მქონდა ბავშვზე და სწორედ ამიტომ მოვიყვანე ბავშვი. დავიჯერო ფსიქიატრს არ უნდა ქონდეს ბავშვთან კონტაქტი ისე უნდა გვიტხრას 50 % აუტიზმიაო?თხოვნა იქნება მეტი ყურადღება.

 • გიორგი says:

  როგორც ჩანს აუტისტი ვარ,საზოგადოებასთან ინერტული და უუნარო,სურვილი მაქვს მაგრამ მტელი რიგი ფსიქო სტრესები მაქვს გადატანილი და ტრამვები,როგორ შეიძლება ვუშველო ამ დაავადებას

 • თეონა says:

  გამარჯობა ჩემი შვილი 3წლის და 7თვის არის,აქვს მხედველობის პრობლემა დაბადებიდან დაიბადა ორმხრივი კატარაკტით და ანირიდიით ანუ ფერადი გარსი არ აქვს,გაუკეთეთ ოპერაცია ამოვაცალეს შემგვრეული ბროლი და ეხლა ჯერ არ შიდზლება ოპერაცია 7წლამდე,ამჯამად სათვალეს ხმარობს და ხედავს დაახლოებით 1მეტრში და ისიც ნორმალურად არა.დამყავს ნერვოპატთოლოგთან და აქვს განვითარების შეფერხება,იძახის რამდენიმე სიტყვას დედა, მამა,ნანა.ტატა,პაპა,ძია.სრულებს პატარ პატარა დავალებებს მომეცი<მომიტანე,ყველაპერი ესმის მაგრამ ლაპარაკიტ ვერ აბავს.გადაღებული აQვს ემერაი და არაფერი აკვს,ასევე თმის ანალიზი მიკროელემენტებზე და მძიმე მეტალებზე ჰქონდა თუთიის,სპილენძის,მანგანუმის და ბრომის ნაკლებობა ამჯამად ვასმევ ცინკიტს.გაუკეტე ასევე თსH Fტ3 Fტ4 ფარისებრი გამოკვლევა ყველაპერი მორმაშI აქვს თქვენ რიტ შეგიძლიათ რო დამაკვალიანოტ აგარ ვიცი როგორ მოვიქცე.მადლობთ ჭინდაწინ

  • maia says:

   თეონა,
   აუცილებელია მიმართოთ კვალიფიციურ ნევროლოგს, მაგალითად იაშვილის ბავშვთა საავადმყოფოს ნევროლოგიურ განყოფილებას, ან კერძოდ პროფ. ნანა ტატიშვილს.

 • ქეთი says:

  მოგესალმებით, მაინტერესებს რამდენად მსგავსია აუტიზმის და მეტყველები რეცეპტორული დარღვევების სიმპტომები და რამდენად არის ალბთობა რომ 3 წლამდე ასაკის ბავშვის დიაგნოსტირებისას მოხდეს ცდომილება (დაისვას ერთი დიანოზი მეორის ნაცვლად).

  • მედეა ზირაქაშვილი says:

   მოგესალმებით ქეთი,
   ძალიან დიდი მადლობა ამ შეკითხვისთვის,რადგან ეს შეცდომა ყველაზე ხშირად იწვევს თერაპიის დაწყების გადავადებას და ბავშვებს აკარგინებს, ყველაზე ძვირფასს, რაც შეიძლება წინაპირობა იყოს კარგი გამოსავლის, ეს ყველაზე ძვირფასი რამ კი დრო და ასაკია.
   მინდა ეტაპობრივად აგიხსნათ ამ ორივე დიაგნოზს შორის მსგავსება და განსხვავება:დავიწყოთ იქიდან,რომ აბსოლიტურად სხვადასხვა დიაგნოსტიკურ კატეგორიაზე ვსაუბრობთ:
   რეცეფტული მეტყველების დარღვევა- ენისა და მეტყველების განვითარების აშლილობების დიაგნოზია და გულისხმობს- მარტივად რომ ავხსნათ: ჩვენსკენ მომავალი ინფორმაციის გაუგებრობას( გაუგებარია რასაც გეუბნებიან). ბავშვები ამ პრობლემით გვიან წარმოთქვამენ პირველ სიტყვებს, გვიან იწყებენ სიტყვათა შეკავშირებას (ფრაზები),იშვიათად ამბობენ კომპლექსურ წინადადებებს, ისიც მრავლობითი გრამატიკული შეცდომებით.უჭირთ ფონეტიკური დიფერენციაცია სიტყვების, შესაბამისად ლექსიკონი მწირია.მათ უჭირთ მეტყველებისას, ბგერათა ნაკადიდან საუბრის მნიშვნელობის გაგება. ექოლალია(“თუთიყუშისებრი გამეორება”), უხშირესი გამოვლინებაა ენის აშლილობის ამ ფორმის.მათ აქვთ მითითებების (დირექტივების) შესრულების სირთულე, შეკითხვის გამეორება და შემდეგ პასუხი),ხშირად არაადექვატურია პასუხი დასმულ შეკითხვებზე.
   ახლა რაც შეეხება აუტიზმის სპექტრის აშლილობებს- იგი პერვაზიული აშლილობების ჯგუფს მიეკუთვნება და მეტყველებასთან ერთად დამატებით კიდევ 2 სფეროს პრობლემას მოიცავს: სოციალურ ურთიერთობებს და შეზღუდულ ინტერესებს- განმეორებადი, უფუნქციო ქცევითი პატერნით.
   ანუ, მარტივად რომ ვთქვათ აუტიზმი მოიცავს რეცეპტული მეტყველების სიმპტომებს და ემატება სხვა სიმპტომატიკაც: სახელზე არ რეაგირება, მზერითი კონტაქტის პრობლემები, ყურადღების კონცენტრირების დეფიციტი, ჯესტების გამოყენების პრობლემები და სტერეოტიპული ქცევების პატერნი.
   რეცეფტული მეტყველების დიაგნოზის დასმა რეალურად აუტიზმის სპექტრის აშლილობის დროს, დაახლოვებით იგივეა, რაც მაგ. თავის ტკივილის დიაგნოზის- მენინგიტის დროს :)
   სწორი დიაგნოზის დასმა ძალიან მნიშვნელოვანია ადექვატური თერაპიის დასაწყებად:ენისა და მეტყველების დარღვევების დროს წამყვანი როლი მიეკუთვნება- მეტყველებით თერაპიას, აუტიზმის სპექტრის დროს- ქცევით თერაპიას.
   გისურვებთ წარმატებებს.
   მედეა ზირაქაშვილი
   ბავშვთა ნევროლოგი/ფსიქიატრი
   მენტალური ჯანმრთელობის დეპარტამენტი/ნეიროგანვითარების ცენტრი

 • ნიკოლოზი says:

  ბავშვი ხუთი წლის არის არ ლაპარაკობს არ აიმტერესებს არაფერი და აქვს თავისი სამყარო ნერვიულია გაბრაზებას გამოხატავს ყვირილით სირბილით წარმოტქვამს გაუაზრებელ ბგერებს.თუ ვინმეს გეცნობათ და მსგავსი შემთხვევა გქონიათ გთხოვთ გამომეხმაუროთ

  • maia says:

   ნიკოლოზ,
   პირველ რიგში აუცილებელია სწორად შეფასდეს ბავშვი და დაისვას დიაგნოზი. მიმართეთ ნეიროგანვითარების ცენტრს, თბილისში: 568013399.

   • ნიკოლოზი says:

    ტერიტორიულად სად მდებარეობს ეგ ცენტრი და როგორ ხდება მიგება ჩაწერა ხომ არ არის საჩირო?

    • maia says:

     ნეიროგანვითარების ცენტრი მდებარეობს დიღომში, ლუბლიანას 2/6, იაშვილის ბავშვთა საავადმყოფოს ეზოს მესამე შესასვლელი, გაგუას სამშობიაროს გვერდით. მიღება ხდება წინასწარ ჩაწერით, მითითებულ ტელეფონზე.

 • ნიკოლოზი says:

  მოგესალმებით. არსებობს თუ არა ქუთაისში აუტიზმით დაავადებული ბავშვთა ცენტრი?

 • ნინა says:

  გამარჯობა, მე მყავს 5 წლის ბიჭი, ვცხოვრობ საზღვარგარეთ,ბავშვი ჩვილობის ასაკიდან ღამე უაზროთ ტიროდა გადაფიჩინებამდე და ვერ ვიგებით რატომ, ექიმმა დაგვამშვიდა ასე ხდებაო, მერე შევამჩნიეთ და ამ დრომდე ასეა ცოტა ნერვიული გახდა და ჯიბრიანი რო ეტყოდი ასე არ გააკეთო ნუ მირტყამ მტკივაო გიპასუხებდა : გეტკინოსო, ან ეს არ ჭამო მუცელი გეტკინება მეტკინოსო,

  მერე ვეუბნებოდით ეხლა ვიტირებ მეტკინა და აიჩემა მას მერე და მეუბნება :იტირე..იტირე, როცა რამე უნდა ან სადმე წასვლა ან რამე ნივთი ისტერიკამდე ყვირის და ტირის, ბაღში დადის ენა ჯერ არ იცის კარგად და უჭირს, თუმცა მაინც მიყვება სხვებს და მასწავლებლის მითითებებს,

  ტუმცა ბავშვებს მივარდება ზოგჯერ და ჩაეხუტება ზედმეტად და იმათ ტკივათ ეს ვერ ხვდება და ვერ ვაგებინებთ რომ ტკივათ,ზოგჯერ დაარტყამს ან ხელს უტრიალებს, თუმცა ამ ყველაფერს ღიმილით და სიცილით აკეთებს თითქოს არა ბოროტულად, მერე თავისთვის ლაპარაკობს ხოლმე ციტატებს ამბობს გაგონილს სადმე.

  ლექსიკა აქვს მდიდარი სიტყვებს ამბობს ისეთს ზოგჯერ გვიკვირს საიდან იცის, მაგრამ მისი ასაკისთვის მისი აზროვნება მაინც ჩამორჩენილი მგონია, მერე სირბილი უყვარს ოთახში წინ და უკან და თავს ხრის წინ და თან აქნევს,

  ამას პატარაობიდან ასე აკეთებს დღემდე ვერ გადავაჩვიეთ, ამ დროს რუქა იცოდა წლინახევრის ბავშვმა ზეპირად ყველა ქვეყანას გაჩვენებდა,თვლა ქართულად, ინგლისურად, და კომპიუტერი ჩემზე უკეთ იცის ახლაც, მაგრამ თუ რამე თამაში ვერ გადმოწერა ან არ მოეწონა ისვრის ხოლმე გაბრაზებული ტაბს, ახლა რუქა აღარ აინტერესებს, უყვარს მუსიკა და ყველა სიმღერა ზეპირად იცის რასაც ასწავლიან ბაღში, ლაპარაკის ინტონაცია აქვს უცნაური სიტყვების ბოლოში ხმოვანს აგრძელებს ხოლმე და სასაცილო კილოზე გამოსდის საუბარი…

  თუ ისტერიკაში ჩავარდა სურვილის შეუსრულებლობის გამო ხელში რაც მოხვდება ყველაფერს ამტვრევს, ყურადღების დეფიციტი გვაქვს, თან ცაციაა და წერა ჯერ გვიჭირს, მოსმენითაც დიდხანს ვერ უსმენს მასწავლებელს და ზოგჯერ თავისთვის ლაპარაკობს,მე ერთი კითხვა მაქვს თქვენთან აუცილებელი არის თუ არა ტვინზე რაიმე გამოკვლევის ჩატარება..მაგ: ტომოგრაფია,მადლობა წინასწარ, ნინა

  არ ვიცი რამდენად გასაგებად აღვწერე სიტუაცია ბოდიში ცოტა გაუმართავი და დაულაგებელი წინადადებებისთვის

 • ნინა says:

  თუ შეგიძლიათ მიმითითოთ რომელ ექმითან უნდა მივიყვანო ბავშვი ან თქვენიდან გამოცდილებიდან თუ გყავთ ექიმი დამაკონტაკტოდ,მადლობა

  • maia says:

   მიმართეთ ნეიროგანვითარების ცენტრის კოორდინატორს და ის დაგეხმარებათ: 568013399 (გვანცა)

 • ანა says:

  გამარჯობათ. მყავს 5წლის ბიჭი. თავიდანვე პრობლემური იყო, ყველაფერი ესმის ყველაფეტს გაგებინებს მარა ვერ ლაპარაკობს. 5წელია გია ნატრიაშვილთან დამყავს, მარა ვერ ვგებულობ რა ხდება მალე სკოლაში უნდა ცავიდეს და ვერ ლაპარაკობს, გია ექიმი მეუბნებოდა ნერვიულობა არ შეილებაო და არაფერს უკრძალავდი. ეხლა უკვე უზურდელია თუ აუტიზმში აქვს გადასული ვერ ვგებულობ. იქნებ მირჩიოთ რამე. რო ვეუბნები არ გააკეთო მაინც მაგას აკეთებს, საპირისპიროს აკეტებს ყველაპერს, იცის რო არ შეილება მარა მაინც აკეთებს, მოუსვენარია,ხიფათს იქით ეძებს, ყველაფერ საშიშთან მიდის. ბაღში არ დადის, მეშინია და ვერ უშვებ. მადლობთ წინასწარ

  • მედეა ზირაქაშვილი says:

   მოგესალმებით ანა,
   ნამდვილად საყურადღებოა,რომ 5 წლის ბავშვი არ მეტყველებს. დიდი ხანია ნევროლოგთან დადიხართ და უნდა გქონდეთ კიდეც კონკრეტული დიაგნოზი,რადგან მეტყველების არ ქონა 5 წლის ბავშვისთვის უზრდელობასთან არაფერშუაშია. გარდა ამისა თქვენს მიერ ზემოთ ჩამოთვლილი სიმპტომები სამედიცინო ენაზე ჟღერს შემდეგნაირად:ბავში ჰიპერაქტიულია, აღენიშნება ქცევის დარღვევები, არ ესმის დირექტივები, ავლენს სარისკო ქმედებებს,აქვს შიშის მაღალი ზღვარი, ყველა ეს სიმპტომი დამატებით დიაგნოსტიკურ ტესტების ჩატარებას საჭიროებს,იმისათვის,რომ ჩარევა სწორად დაიგეგმოს და რაც მთავარია სამედიცინო დიაგნოზი დაგესვათ.
   მოგიწოდებდით,რომ აუცილებლად, ხაზს ვუსვამ აუცილებლად მოგემართათ ნეიროგანვითარებითი ცენტრისთვის, რადგან თქვენს პატარას შევუმსუბუქოთ პრობლემები მომავალში.
   პატივისცემით:

   მედეა ზირაქაშვილი
   ბავშვთა ნევროლოგი/ფსიქიატრი
   მენტალური ჯანმრთელობის დეპარტამენტი/ნეიროგანვითარების ცენტრი

 • მარიამი says:

  მადლობა რჩევისათვის ქალბატონო მედეა

 • მარიამი says:

  გამარჯობათ, მე მარიამი ვარ .ჩემი შვილი 2 წლის და 7 თვისაა.სახელზე მეტნაკლებად აქვს რეაქცია. ვერ ვიტყვი რომ გამართულად ლაპარაკობს ბავშვი მაგრამ იძახის სიტვებს , რასაც ვერ მაგებინებს ხელს მკიდებს და მივყავარ ან მივაწოდო რამე ან მისაცემად.. მეფერება მეხუტება მეც და ოჯახის ყველა წევრს ..ძაღლი გვყავს სახლში როგორც იტყვიან სულში უძვრება ისე ეთამაშება და ეფერება.ბავშვებთანაც თამაშობს ეზოშიც და მეორე შვილიც მყავს და იმასთანაც ჩვეულებრივად თამაშობს.. ექიმებმა შეგვაშინეს რომ შეიძლება აუტიზმის დაავადება ქონდესო რომ არ ლაპარაკობსო და ხანდახან მწკრივში აწყობს სათამაშოებს მაგრამ არც ფერების მიხედვით.. მაგრამ შეიძლება გენეტიკურიც იყოს ეს გვიან ლაპარაკის დაწყებაა ჩემი მულის შვილი 4 წლისაა და ეხლა იწყებს ლაპარაკს.. იქნება მირჩიოთ რამე როგორ მოვიქცეე ან ვის მივმართო. მადლობაა

  • მედეა ზირაქაშვილი says:

   მარიამ,
   მე გირჩევდით,რომ მოგეყვანათ ბავშვი ნეიროგანვითარების ცენტრში, რადგან სახელზე არამყარი რეაგირება, სხვისი სხეულის,როგორც საკუთარის გამოყენება,სტერეოტიპული თამაშის სტილი(სათამაშოების ჩამწკრივება) ნამდვილად საყურადღებო სიმპტომებია, თუმცა კარგია,რომ ბევრ რესურსულ უნარზეც მიანიშნებთ.ალბათ ეჭვი პრობლემის არსებობასთან დაკავშირებით თქვენც არ მოგასვენებთ მანამ, სანამ სპეციალისტისგან არ მიიღებთ პასუხს ბავშვის მდგომარეობასთან დაკავშირებით,ასე, რომ მოგვმართეთ მენტალური ჯანმრთელობის დეპარტამენტში და შევეცდებით თქვენ ყველა კითხვას დეტალურად ვუპასუხოთ.
   პატივისცემით
   მედეა ზირაქაშვილი
   ბავშვთა ნევროლოგი/ფსიქიატრი
   მენტალური ჯანმრთელობის დეპარტამენტი/ნეიროგანვითარების ცენტრი

 • თეა says:

  გამარჯობათ. ჩემი გოგონა წლის და 6 თვის გახდება. 1 წლის და 4 თვის ასაკიდან მივაქციე კურადღება მის უჩვეულო ინდიფერენტულობას, ანუ დაზახებაძე ურეაქციობას. ბევრნაირად ვეცადე ხან ჩურჩულით, ხან ხმამაღლა, ხან მღერა-მღერით (უკვარს როცა ვუმღერი და მაშIნვე გაიტრუნება ხოლმე) მივმართავ სახელით არ აქვს რეაქცია, ჰკავს უფროსი და, 5 წლის, უკვარს მასთან ერტად თAმაშI, თუმცა ამ თამაშს მხოლოდ საწოლში კოტრიალი და ყირაზე გადსვლა ჰქვია, ამით ზალიან ხალისობს და კისკისებს, დაიკოს არანაირად არ მიმართავს და ის აქეთ თუ არ გამოეხმაურა, არ რეაგირებს (ზოდჯერ შიზლება მისი სათამაშOთი ან ჭიგნით დაინტერესდეს). ძIლი ნორმალური აქვს, დღისით ერტხელს სრულფასოვნად, 2-3 საათი იზინებს. ღამითაც მშვიდად ძინავს,ორჯერ იღვიძებს (ჩაი+პეჩენია ბოთლში ჩალბობილი უკვარს საწოვარათი). გაიარა წლის და 4 თვის ასაკში, ერთი ჭლიდან ჩოჩვიტ დაიწყო. ერთი წლიდან გადავაჩვიეთ პამპერსს, მხოლოდ დღის და ღამის ძილის დროს უკეთია, მე ძOგჯერ მანიშნებს, ხელს მოკიდებით რომ ფისი უნდა, ან ჭუჭყუნებს და ვხვდები. ჯესტების ენაზეც ბევრს ვერაფერს ვხედავ, თითით ჩვენება არ იცის,წუწუნით ან ტირილით მახვედერბს რომ რამე უნდა, წყალი, სათამაშო. ხელში აკვანა როცა უნდა, მომიახლოვდება, მუხლებში თავს ჩამირგავს და ხელებს იშვერს – ამიკვანეო, მუხლებში თავის ცარგვა ზოგადად მისთვის დედის ალერსია, ასე მეფერება. არც ერთ ბგერას არ ამბობს, ზილის წინ იცის მხოლოდ, და-და, იცა, სსსსსს, და თეა, არ ვიცი ჩემს სახელს ამბობს თუ უბრალოდ დამთხვევაა. უკვარს ტელევიზორის ყურება, მაგრამ ურეაქციოდ არა, ისინის, კისკისებს მუტპილმების პერსონაჯებზე, სიტუაციებზე. მზერა კონტაქტური აქვს, როცა ელაპარაკები გიკურებს თვალებში, თუ უცინი და ეალერსები, გიცინის, უყვარს ჭი-ტას თამაში. მაშფოთებს მისი გატაცება პლასმასის ჯამებით, გამოყრის სამზარეულოს კარადიდან, აიღებს დაამხობს და მოსქონს ეს აღება-დამხობა, ფანტავს კურის ჩხირებს, ასანთს. კუბებით თამაშის დროს ვცდილობ ვაჩვენო როგორ ააწყოს, ერტი-ორი სართულის აშეენების მერე, დაშლის და ყრის, ან კუბების სხვა დეტალებით ინტერესდება, მაგალითად ბორბლები რო მოკვება ზოგიერთს. კიდევ ერთი , უკვარს “სტრაუსის პოზა” თავის ჩარგვა, უფრო კომფორტულად ძIნავს მუცელზე,უკვარს როცა “ნანას” ვუმღერი, ხმას აყოლებს. მოკლედ ბევრი რამ მინდა კიდევ გაგიზიაროთ, მაგრამ მოკლედ რომ ვთვათ ჩვეულებრივი იმ ასაკის ბავშვის ქცევა არ აქვს. ინტერნეტში ასეთ ქცევები წერია რომ ადრეული აუტიზმის დამახასიათებელია. რას მირჩევთ? ნევროპატოლოგთან მკავდა, ადგილობრივთან, ტესტი გამაკეთებინა , ტესტის პასუხი არ ვიცი, თბილისში იგზავნებაო,შეგეხმიანებითო. ალბათ მე შევეხმიანები. თქვენ რას მირჩევთ, ვინ არის ამ დარგის სპეციალისთი, როგორ მოვიქცეთ?

  მადლობთ წინასწარ, იმედი მაქვს გამომეხმაურებით.

  • მედეა ზირაქაშვილი says:

   გამარჯობათ თეა,
   დეტალურად გავეცანი თქვენს წერილში ჩამოთვლილ ჩივილებს,არის რიგი სიმპტომების, რაც ძალიან კარგზე მეტყველებს, თუმცა ზოგიერთი ჩამონათვლიდან უბრალოდ კარგი იქნებოდა სპეციალისტის მიერ შეფასებულიყო.რადგან წერილში ახსენებთ რაღაც ტესტს, რომელიც თბილისში უნდა გამოეგზავნათ, სავარაუდოდ მიანიშნებს რომ რეგიონიდან გვწერთ, ვფიქრობ მნიშვნელოვანი იქნებოდა გამოითხოვოთ ტესტი და პასუხები მოგვწეროთ, სავარაუდოდ აუტიზმის სკრინინგული ტესტი უნდა გქონდეთ ჩატარებული.მოგეხმარებოდით გაგვესაზღვრა თქვენი შემდგომი ნაბიჯები.

   მედეა ზირაქაშვილი
   ბავშვთა ნევროლოგი/ფსიქიატრი
   მენტალური ჯანმრთელობის დეპარტამენტი/ნეიროგანვითარების ცენტრი

   • თეა says:

    დიდი მადლობა ქალბატონო მედეა, დიახ, გამოვითხოვ და მოგწერთ ამ დღეებში; ისე ფიქრობთ რომ დადებითი სიმპტომები არის? მადლობა დამამშვიდეთ, მაგრამ დედის გული მაინც უარესის მოლოდინშია, რაღაც ვგრძნობ რომ მთლად რიგიანად ვერ გვაქვს საქმე.დიახ, რეგიონიდან გწერთ, და შეგაწუხებთ იმ ტესტის შედეგი რომ მექნება, (ცოტა ზედაპირულად კი შევავსე მგონია,მერე-მერე უფრო დავაკვირდი ბავშვის ქცევებს და აცი აბბატ უფრო უკეთ გავცემდი პასუხებს, მაგამ მაინც გამოვითხოვ პასუხს)
    კიდევ ერთხელ გმადლობთ

 • მანჩო says:

  ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონო მედეა, მყავდა უკვე ჩემი შვილი ექიმთან და ღვთის შეწევნით და მადლობით სრულიად ჯანმრთელია, უბრალოდ აუცილებლად უნდა შევიყვანო ბაღში ასე მირჩია ექიმმა :) გმადლობთ ის დღეები იყო ყველაზე საშინელი ჩემს ცხოვრებაში სანამ ვიყავი გაუგებრომაში,ეხლა ნელნელა მმშვიდდები, მაგრამ ჯერ კიდევ ვერ გამოვედი სტრესისგან :) გმადლობთ კიდევ ერთხელ და გმერთმა გაგახაროდ და დაგლოცოთ რომ ასე ეხმარებით ყველას და უპასუხოდ არ ტოვებთ განერვიულებულ თავზარდაცემულ მშობლებს

  • მედეა ზირაქაშვილი says:

   მანჩო,
   ძალაინ მიხარია,რომ ყველაფერი კარგად დამთავრდა, ყველაფერ საუკეთესოს ვუსურვებ თქვენს პატარას,
   კეთილი სურვილებით:

   მედეა ზირაქაშვილი
   ბავშვთა ნევროლოგი/ფსიქიატრი
   მენტალური ჯანმრთელობის დეპარტამენტი/ნეიროგანვითარების ცენტრი

 • მანჩო says:

  გამარჯობათ, ძალიან დიდი მადლობა გამოხმაურებისთვს, დიდი ბოდიშიტ მაგრამ მე შემეშალა 1 და 10 თვის იყო როცა საქართველოდან წამოვედით. მინდა ეხლა დეტალებში ავგწერო მისი მდგომარეობა სიმართლე გითხრათ არ მეგონა თუ გამომეხმაურებოდით რადგან ერთერტ საითზე დავწერე კომენტარი თვეების წინ და დღემდე არავინ გამომხმაურებია (მართალია სხვა საკითხზე, მაგრამ მაინც)…. მოკლედ ძალიან რთული ბავშვია, სულ ტირის უფრო ჯიბრიანია რამეს რომ ვეტყვი ზოგჯერ ჯიბრით აკეტებს, როცა რამეს აშავებს და იცის რომ აშავებს ჩუმდება და ცდილობს თვალში არ მომხვდეს, არ ეთამაშება სხვა ბავშვებს როცა სახლში მოდიან ჩემთან ერთად ჩემი ძმიშვილი ცხოვრობს და ხანდახან მას ეთამაშება, ძირითადად არ ართხოვებს თავის ნივტებს არავის და თუ მაინც იღებენ, ურტყავს და კბენს, ამ ბოლო ხანებში გახდა ძალიან ეგოისტი ვერ იტანს როცა სხვა ბავშვს ვეფერები, თვითონ ძალიანთბილია სულ მკოცნის და მეფერება მთელი ღამე ჩემზეა მოკრობილი და ისე სძინავს, ერთი პერიოდი ღამე ხელი ქონდა გადახვეული და ისე ეძინა. ძალიან უყვარს მანქანები მაგრამ ამ ბოლო დროს ერთI მანქანა ამოიჩემა სხვებითაც თამაშობს, მაგრამ ისე არა როგორც იმით, მანქანებით ტამაში ზოგადად ძალიან პატარაობიდან უყვარდა. მტირალასთან ერთად არის ძალიან მხიარული როცა ვინმე უფროსი მოდის სახლში ისე ეკვრება თითქოს მაგის ძაან ახლობელი იყოს, (მაგალითად მამა ან დედა) ჩემი ყველაზე დიდი პრობლემა ამ ეტაპისთვის არის ის რომ არ ლაპარაკობს თუმცა სულ ლაპარაკობს თავის ენაზე ყველას ელაპარაკება შეუძლია უცხო ადამიანს დაუჯდეს და თავის ენაზე ელაპარაკოს მოუყვეს ყველაფერი, ზოგჯერ მგონია რომ დარწმუნებულია რომ ლაპარაკობს, სიტყვებს ზოგს იმეორებს, ზოგს ვერა, როცა ხასიაძეა ესმის რასაც ვეუნები მაგალითად ” ჩაყარე სატამაშოები” და ყრის როცა უაზროდ ტირის ვეუბნები შედი ოთახში კარი მოხურე და რომ დაწყნარდები მერე გამოდითქო და შვრება ეგრევე გარბის ოთახში, მაგრამ ვერ ვასწავლე რამედნი წლისაა როცა ვცდილობ ვასწავლო სიცილს იწყებს და მეჭიდავება, მეთამაშება ტიტქოს არც აინტერესებს რამის სწავლა გარდა თამაშისა.. მაინტერესებს შეიძლება თუ არა ლაპარაკის გვიან დაწყება იყოს გენეტიკური? და კიდევ ჩემი მეორე და ყველაზე მთავარი პრობლემა ასევე არის ის რომ 4 თვეა პამპერს ვერ გადავაჩვიე როცა ვეკიტხები ” ფისი გინდა” ყვირის NOO როცა ამას არ ყვირის და უბრალოდ ტირილს იწყებს იმიტომ რომ იცის “გარშოკზე” უნდა დავსვა ე.ი უნდა და შვრება, მაგრამ თავისი ინიციატივით არ ამბობს, მარტო ერთელ მანიშნა და რისთვისაც ძალიან შევაქა, მაგრამ უშედეგოთ… ზოგჯერ მგონია რომ “გარშოკზე” ჯდომა არ უყვარს გამომდინარე იქიდან რომ არ მეუბნება ხშირად და დიდხანს ვსვავ ხოლმე, მაგრამ თუ ჩააფსა იტრუნება და იმალება იცის რომ დააშავა… არვიცი რა ვიფიქრო სიმართლე გითხრად ძალიან მეშინია ექიმთან მისვლა, პასუხის მეშინია…. დიდი ბოდიშით მეორედ შეწუხებისტვის და იმედი მაქვს ამაზეც გამცემთ პასუხს, გმადლობთ წინასწარ

  • მედეა ზირაქაშვილი says:

   მანჩო,
   ჩვენი საიტი პრაქტიკულად არასოდეს ტოვებს კითხვას უპასუხოდ, ასე,რომ გქონდეთ ჩვენი იმედი ამ თვალსაზრისით.რაც შეეხება თქვენს შიშებს და შფოთვას, ჩემი მხრიდან ძალიან არაკვალიფიციური და არაპროფესიული იქნება, რამე გირჩიოთ დისტანციურად, ერთია მშობლის ჩივილი და მეორეა უშუალოდ ბავშვის ქცევაზე დაკვირვების პროცესი, თბილისში რომ ბრძანდებოდეთ, აუცილებლად გირჩევდით კონსულტაციაზე მოსვლას, რადგან მანდ ხართ, მანდ უნდა მიაკითხოთ სპეციალისტს.ნებისმიერ შემთხვევაში ყველაზე ადექვატური გზა ამ ეტაპზე ექიმთან მისვლაა , რომელიც ან დაგამშვიდებთ, ან თუ საჭიროა დროულად მოგცემთ ჩარევისთვის სწორ მიმართულებას.

   მედეა ზირაქაშვილი
   ბავშვთა ნევროლოგი/ფსიქიატრი
   მენტალური ჯანმრთელობის დეპარტამენტი/ნეიროგანვითარების ცენტრი

 • მანჩო says:

  გამარჯობათ, ჩემი შვილი 2 წლის და 9 თვის არის, არ ლაპარაკობს თითქოს დაიწყო მაგრამ 10 თვის იყო იტალიაში რომ წამოვედით, ტავიდან რაც იცოდა ისიც დაავიწყდა მერე თიტქოს იტალიურს ურევდა, მერე საერთოდ აგარ ლაპარაკოდა, ეხლა თიტქოს დაიწყო ამბობს “წყალი მინდა” უგონც რაგაცნაირად, “შეხედე აი” “დედა” როცა შოკოლადს ვადზლევ ან რამ ტკბილეულს ხსნის და მეუბნება გააგდე თუ ვეტყვი შენ გადააგდე თუ ეზარება არ შვრება თუ არადა ესმის, მულტფილმებს უყურებს გატიშული ყველანაირს ოგონც იყოს, მტავარი პრობლემა ის არის რომ 4 ტვეა ვერ ვასწავლე “ფისი მინდა”ს ტქმა ანუ 4 ტვეა ვაჩვევ პამპერს მაგრამ უშედეგოდ, უ ჩაეფსა ხვდება და იმალება და დამნაშავეს სახეს იღებს, ვერ ვასწავლე რამდენი წლისაა, სად ააქვს ცხვირი, ტვალი და ა შ. არადა პატარა რომ იყო საქართველოში იცოდა, სხვა ბავსჰვებთან თამაშობს მაგრამ სულ ჩხუბობს და კბენს, არის ძალიან მტირალა ზოგჯერ ვერც ვიგებ რაზე ტირის… არვიცი ვის მივმარო ზოგადად რთული ბავშვია, მაგრამ ეს არ ლაპარაკი და ის რომ 4თვეა პამპერსი ვერ გადავაჩვიე ძალიან მაფიქრებს იქნებ რამე მირჩიოთ ძალიან გთხოოვტ, ენაც კარგად არ ვიცი რომ ექიმებში ვატარო და იქნებ მითხრათ ვის მივმართო ფსიქოლოგს ხომ არა? დიდი მადლობა წინასწარ

  • მედეა ზირაქაშვილი says:

   მოგესალმებით მანჩო,
   ახალი გარემო, როგორც წესი ძალიან სტრესულია ყველასთვის და განსაკუთრებით თქვენი შვილის ასაკის ბავშვებისთვის, რომელთა მიკროსოციუმი ძირითადად მშობლებით და ძალიან ახლობელი ადამიანებით შემოიფარგლება ხოლმე, ის კი ერთი ქვეყნიდან მეორეში გადასახლდა ყველასგან მოწყვეტილი, გარშემორტყმული სხვა ენობრივი გარემოთი და ადამინებით, ასე,რომ შესაძლებელია ადაპტაციის პროცესი მნიშვნელოვნად დარღვეული იყოს, მაგრამ 10 თვიდან დღემდე დიდი დრო გავიდა და სავარაუდოდ ახალ გარემოს უკვე უნდა უპრობლემოდ მორგებოდა.
   იტალიაში ძალიან კარგად მართავენ მსგავს პრობლემებს ნეიროფსიქიატრები, დიაგნოსტიკას ისინი ახდენენ და ამისამართებენ, რეაბილიტაციისთვის რაიონულ ცენტრებში საჭიროებების მიხედვით.თუ რომში მიგიწვდბათ ხელი პირდაპირ შემიძლია გირჩიოთ: ჩვილი იესოს სახელობის კლინიკა(კლინიკა დი ბამბინო ჯესუ),სადაც ნეირომეცნიერებათა დეპარტამენტში არის ნეიროფსიქიატრიული ერთეული, რომლის ხელმძღვანელი გახლავთ სტეფანო ვიკარი, ინგლისური დიდ ცენტრებსა დაკლინიკებში იციან თუ მას უკეთესად ფლობთ, პატარა ცენტრებში შდარებით ცუდად იციან.

   მედეა ზირაქაშვილი
   ბავშვთა ნევროლოგი/ფსიქიატრი
   მენტალური ჯანმრთელობის დეპარტამენტი/ნეიროგანვითარების ცენტრი.

 • თამუნა says:

  ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონო მედეა პასუხისათვის, თუ შეგიძლიათ ზუსტად გვითხარით სად უნდა მივიყვანოთ ბავშვი რომ დეტალურად შეფასდეს მისი მდგომარეობა

  • მედეა ზირაქაშვილი says:

   თამუნა,
   შეგიძლიათ დაუკავშირდეთ ნეიროგანვითარების ცენტრის კოორდინატორს და მობრძანდეთ კონსულტაციაზე,
   კოორდიანტორის ნომერია: 568013399- გვანცა

   მედეა ზირაქაშვილი
   ბავშვთა ნევროლოგი/ფსიქიატრი
   მენტალური ჯანმრთელობის დეპარტამენტი/ნეიროგანვითარების ცენტრი.

 • მედეა ზირაქაშვილი says:

  მოგესალმებით თამუნა,
  წავიკითხე თქვენი წერილი და მინდა შეგაქოთ ძალიან დეტალურად აღწერილი ინფორმაციისთვის, რომელიც მოგვწერეთ, მასზე დაყრდნობით მინდა გირჩიოთ , რომ აუცილებლად მიაკითხოთ სპეციალისტს, რადგან: 1) ბავშვი 3 წლისაა და აქვს ენისა და მეტყველების განვითარების შეფერხება,ჯერ კიდევ 2 წლისთვის უნდა იცოდეს ბავშვმა 50-მდე სიტყვა და ამბობდეს2-3 2 სიტყვიან ფრაზას, ხოლო 3 წლისთვის საუბრობდეს 2-3 სიტყვიანი ფრაზებით და არტიკულაციურად აბსოლიტურად გასაგები უნდა იყოს გარშემომყოფებისათვის, 2) მნიშვნელოვანია, რომ ბავშვის თამაში იყოს მრავალფეროვანი, საგნებს იყენებდეს ფუნქციურად, არა მხოლოდ ამწკრივებდეს, თუნდაც ვერტიკალურ ან ჰორიზონტალურ რიგებად.ინტერესებიც სასურველია,რომ უფრო ფართო იყოს და ნაკლებად შემოიფარგლებოდეს სელექტიურად მოგრძო საგნებით და თან მათი სტერეოტიპულად ერთი მიმართულებით ქნევით- გამოყენებით.3) სახელზე ბავშვი შეიძლება არ რეაგირებდეს, 1-2 მცდელობაზე, მაგრამ ძირითადად დაძახებაზე რეაგირების პრობლემა არ იქნება აღნიშვნის საგანი, თუ უხშირესად რეაგირებს და იგნორი მისი მხრიდან იშვიათია.
  მნიშვნელოვანია,რომ გაიაროთ სპეციალისტის კონსულტაცია, ჩატარდეს სკრინინგული ტესტები ბავშვის განვითარების შესაფასებლად და თუ საჭირო იქნება,მხოლოდ ამის შემდეგ დაიგეგმოს დიაგნოსტიკური კვლევები.

  მედეა ზირაქაშვილი
  ბავშვთა ნევროლოგი/ფსიქიატრი
  მენტალური ჯანმრთელობის დეპარტამენტი/ნეიროგანვითარების ცენტრი.

 • თამუნა says:

  დამავიწყდა მეთქვა რომ ხშირად ვუმღერით, და ტიკ- ტაკ საათზე სიმღერა ერთ დღეს თვითონ გაიმეორა, ტიკ- ტაკ და თავს აქეთ იქით აქნევდა როგორც მე ვუკეთებდი,, დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ

 • თამუნა says:

  მოგესალმებით. ჩემი ბიჭი მალე 3 წლის გახდება და არ ლაპარაკობს.რამდენიმე სიტყვას ხმარობს;დედა,ბაბუ,ბებო,ჩიტი,წყალი,ცხრა,ათი,ჭიქა,აშლი, ჭიტა და, ჩათო ანუ ჩამირთე მულტფილმიო, კაგა, ანუ კარგად.ამ ყველაფერს, ძალიან იშვიათად წარმოთქვამს და ძირითადად შემოიფარგლება “ესა” – თი ეძახის ყველაფერს,უბრალოდ ჩვენ მშობლები გამოცდილებიდან გამომდინარე უკვე ვხვდებით რა უნდა,კიდევ ახმოვანებს ცხოველბს ვირს, ძროხას, ძაღლს კატას,,ძალიან უყვარს ცხოველები და როგორც კი დაინახავს შესაბამისად ახმოვანებს,,იცის სად არის სხეულის გარკვეული ნაწილები და რომ ვეკითხები მაჩვენებს,,ყველაფერი ესმის რასაც ვეუბნებით,, ძალიან მოსიყვარულეა და კონტაქტური,,თუმცა არ აქვს არავის შიში , ანუ შეუძლია ვინმეს სახლში პირდაპირ შევიდეს და რაც მისთვის საინტერესოა იმის ძებნა დაიწყოს, თუმცა როგორც კი დაინახავს რომ დედა მიდის ეგრევე გამორბის,,აქვს ბავშვობიდან ასეთი აკვიატება,,თუმცა თავიდან ჩვენ მივაქცევინეთ ყურადღება,გიჟდება ჯოხებზე და კენჭებზე,,სულ აგროვებს როცა ეზოშია,,თუმცა სასრიალოზეც უყვარს თამაში,,სახლში უყვარს რაიმე ჯოხის მსგავსით თამაში ,მაგალითად კოვზებით ან რაიმე გრძელი ჯოხისმაგვარი საგნით და ყოველთვის დირიჟორივით იქნევს ორივე ხელს და ასე დარბის მთელს სახლში,ძალიან მოსწონს ამ ყველაფრის რაიმე საგნებზე დარტყმა და ხმებს რომ გამოსცემს სხვადასხვანაირს ეს მოსწონს როგორც ჩვენ გვგონია,,უყვარს წყალი და მასში კენჭების ჩაყრა,,სათამაშოები ნაკლებად აინტერესებს,,მოსწონს მათი ყუთიდან ამოყრა და ძირს ხელებით და ფეხებით აქეთ იქით მიმოფანტვა,,ან ახალი თუა სათამაშო იმ შემთხვევაში ცოტათი ინტერესდება,,ძირითადად მაინც ყველაფერს ჯოხივით იქნევს,,სამაგრებს ალაგებს თანმიმდევრულად ფეხზე აყენებს მათ,,ეს აბსოლიტურად დამოუკიდებლად გააკეთა,,კიდევ უყვარს სათამაშოების,,მაგალითად ცხოველების ან მანქანების თანმიმდევრულად დაყენება, თუმცა სიმაღლეზეც აშენებს კუბიკებს,,ამ ზაფხულში პამპერს მინდა გადავაჩვიო და რაღაც შედეგებიც გვაქვს, თუმცა იცის რომ არ უნდა ჩააფსას, მაინც აკეთებს და ძალიან უხარია, როცა ასე ცელქობს,,ძალიან აქტიურია,,ერთ ადგილას არ ჩერდება,,რასაც არ ვაძლევთ, ზოგჯერ საოცრად ჭკვიანად მიჯერებს,,ზოგჯერ კიდევ ყვირის,,ყველაფერზე ყვირის ,,მულთმიმსაც კი განიცდის, თუ რამე არ მოსწონს და სხვათა შორის შესაფერისი რეაქციებიც აქვს, ყვირის,, თუმცა ძალიან შემაწუხებელია ახლობლებისთვის და ბავშვიც ნერვიულობს როცა ყვირის,,შეიძლება ვთქვათ რომ უფრო კივის.თავის სახელზეც ზოგჯერ რეაგირებს და ზოგჯერ არა, მე ვფიქრობ უფრო როცა ხასიათზეა თუ არა რომ გამომხედოს მაშინ მიჯერებს როცა ვეძახი,, ძალიან მოსწონს წიგნების თვალიერება,ტუმცა ძალიან დიდ ძალისხმევას ვხარჯავ და ძალით ვუკითხავ, უფრო თვალიერება მოსწონს,, მოსიყვარულეა როგორც ახლობლების ისე უცხო ადამიანების მიმართ თუმცა ჩვენს მიმართ განსაკუთრებით, მავნე ჩვევა აქვს ძილის დროს განსაკუთრებით საშინლად იპწკინება და როგორც კი ხელს გავაშვებინებ ძალიან ბრაზობს როგორც ჩანს ამიტ მშვიდდება და ასე იძინებს,,ძილით ნორმალურად ძინავს, ჯერ კიდევ იძინებს შუადღეზე,ჭამით დაჭყლეტილს ჭამს სხვანაირად აფურთხებს, 20 კბილი აქვს თუმცა არ უყვარს ღეჩვა ძირითადა იჩერებს პირში და მერე ყლაპავს, თუმცა დამოუკიდებლად ჭამს გარკვეულ რაღაცეებს და ღეჭავს კიდევაც, ჭამისთვის გართობა სჭირდება რომ შეჭამოს ,ძალიან ისვიათად რომ გართობის გარეშე მხოლოდ საჭმელი შეჭამოს,, წყლის გარდა არ სვამს არანაირ სხვა სითხეს როგორც კი დაინახავს რომ წყლის ფერი არ აქვს მაშინვე უარს ამბობს დალევაზეე,, უღრმეს მადლობას მოგახსენებთ ,ძალიან ვნერვიულობთ და იქნებ გვირჩიოთ რამეე

 • ფოტინე says:

  გამარჯობათ. მე ფოტინე ვარ. 21 წლის. ეს გვერდი შემთხვევით აგმოვაჩინე, ფსიოლოგიას ვსწავლობ ასეთ გარღვევებძე ვცდილობ ბევრი იფორმაცია მოვიპოვო. როცა წავიკითხე, გაკვირვებული და ცოტა შეშინებული დავრჩი, ყველა პრობლემა რაც აქ არის ჩამოთვლილი თითქმის იდენტურია ჩემს ცხოვრებაში არსებული პრობლემებისა, რომლებიც ძალიან ხშირად მაწუხებს.სტუდენტი ვარ და ათვისების უნარი ძალიან კარგი მაქვს,ეს მხოლოდ ეს შეიძლება გამონაკლისად ჩავთვალოს.. კომუნიკაბელურიც ვარ, ადვილად შევდივარ ურთიერთობაში ადამიანებთან,თუმცა ჩემი გაგება ძალიან უჭირთ.სამი მთავარი პრობლემა რაც ჩამოთვლილია ამ გამონაკლისის გარდა ყოველთვის მაწუხებს და აუტიზმის ოთხივე მახასიათებელი თვისება მაქვს. მიჯირს ბედნიერების შეგრძნება. არის თუ არა ეს საკმარისი მიზეზი, რომ ექიმს მივმართო და რა სეიძლება გავაკეთო ამის დასაძლევად თუ ეს აუტიზმია? ზალიან მჭირდება თქვენი რჩევა. იქნებ დამეხმაროთ.მადლობასგიხდით წინასწარ.

  • მედეა ზირაქაშვილი says:

   ფოტინე,
   ახალგაზრდებში ხშირია სხვადასხვა სახის პრობლემები: დაწყებული ემოციური ლაბილობიდან- სოციალური ურთიერთობების წარმოების, შფოთვითი აშლილობების, ხასიათობრივი ცვლილებების მხრივ სირთულეებამდე. გამიჭირდება იმის მტკიცება გაქვთ თუ არა პრობლემა იმ ჩამოთვლილი ზოგადი ჩივილებიდან რაც თქვენს კომენტარში ვნახე, თუმცა ამის მოგვარების მარტივი გზა , ერთი რიგითი ვიზიტია ფსიქოლოგთან ან ფსიქიატრთან. სპეციალისტი მოგცემთ რჩევებს თქვენი პრობლემების სწორად გადაჭრის გზებთან დაკავშირებით.
   მედეა ზირაქაშვილი
   ბავშვთა ნევროლოგი/ფსიქიატრი
   მენტალური ჯანმრთელობის დეპარტამენტი
   ნეიროგანვითარების ცენტრი.

 • კობა says:

  მოგესალმებით, ჩემი ვაჟი არის 11 წლის მეტყველება დაიწყო 3 წლიდან,თუმცა მეტყველებასაც ვერ დავარქმევ, ანუ სიტყვების წარმოთქმა, სამწუხაროდ ამ პერიოდში ვცხოვრობდით საზღვარგარეთ და იქ ყველა ექიმი გვამშვიდებდა მეტყველების გარდა ყველაფერი ნორმალურად მიდისო და ეგეც თვითონ მოგვარდებაო, საქართველოში დაბრუნებისას მაინც გავაგრძელეთ ექიმები… თავის ტვინის კვლევიდან დაწყებული შარდის ანალიზით დამთავრებული ყველაფერი გამოვიკვლიეთ, მე მგონი ფსიქოლოგი არ დარჩენილა და ფსიქიატრი საქართველოში ვისთანაც არ ვიყავით, ეხლა იგი მეტველებს მაგრამ ასაკთან შეუსაბამო ლექსიკური მარაგით, ანუ აკადემიური გავითარება გვაქვს არაშესაბამისი ასაკთან. წელს მეხუთე კლასში გადავედით და ეხლა უკვე კცევაზეც შეგვექმნა პრობლემა.
  ერთადერთი “დიაგნოზი” (სავარაუდო დიაგნოზი) დაგვისვეს ყურადღების დეფიციტი : ანუ უჭირს რუტინა (გაკვეთილი იდეალურია მისთვის ტუ იგი 25 წუთზე მეტი არ გრძელდება, მე რე უკვე შესვენება უნდა) დამახსოვრება იმისა რაც მისთვის რუტიანაა, მაგალითად გრძელი ტექსტის შინაარსი,ზოგჯერ ადამიანების სახელი (მიუხედავად ამისა, რაც მას აინტერესებს ბევრად უკეთესად იმახსოვრებს ვიდრე თუნდაც ჩვენ, მისი მშობლები, მაგ. სად რა ნივთი დადო მან ან მისი ჩართულობისას სხვამ, კომპიუტერი, თუნდაც სტუმრად ყოფნისას მათ ტელევიზორში მერამდენე არხზეა მულტფილმების არხი, კომედი არხი… ორიენტაცია დროში და სივრცეში იდეალურია, მეგობრობს მხოლოდ წყნარ და თბილ ბავშვებთან (ანუ ფიზიკურად ნაკლებად აქტიურებთან) შეყვარებულია მობილურ ტელეფონებზე…
  გთხოვთ მირჩიოთ რა ტიპის სპეციალისტს მივმართო და თუ შეიძლება კონკრეტული ექიმს სახელი და გვარიც რომ მითხრათ თუ შეიძლება.
  გთხოვთ გულთან მიიტანოთ ჩვენი მდგომარეობა და შეგვეხმიანოთ წერილზე
  უღრმესი მადლობა წინასწარ, ღმერთს ებარებოდეთ…

  • მედეა ზირაქაშვილი says:

   ბატონო კობა,
   როგორც თქვენი ჩივილებიდან ამოვიკითხე, პრობლემებზე მიანიშნებთ სამი ძირითადი მიმართულებით : მეტყველების, ყურადღების კონცენტრირების და ქცევის სფეროების თვალსაზრისით,აღნიშნული სიმპტომები რამოდენიმე დიაგნოსტიკური კატეგორიის არეალში შეიძლება თავსდებოდეს.დიაგნოზის დიფერენცირების საშუალებას მშობლებისგან შეკრებილი დეტალური ანამნეზი და ბავშვის ქცევაზე დაკვირვება გახდიდა შესაძლებელს. მე შემოგთავაზებდით მოგემართათ ნეიროგანვითარების ცენტრში არსებული მენტალური ჯანმრთელობის დეპარტამენტისთვის. ექიმთან კონსულტირების საფუძველზე დაიგეგმება დიაგნოსტიკური შეფასების სქემა და მულტიდისციპლინური გუნდის ჩართულობით შეფასდება ბავშვის მდგომარეობა,მოგეცემათ მიმართულება ბავშვის პრობლემების მართვის თვალსაზრისით.
   ცენტრის კოორდინატორის ნომერია 568013399
   მედეა ზირაქაშვილი
   ბავშვთა ნევროლოგი/ფსიქიატრი
   მენტალური ჯანმრთელობის დეპარტამენტი
   ნეიროგანვითარების ცენტრი

 • ქრისტინე says:

  უღრმესი მადლობა გამოხმაურებისთვის,ძალიან მიხარია რომ გულთან მიიტანეთ ჩვენი პრობლემა,თუმცა ბოლო ხანებში მდგომარეობა გაუმჯობესდა,სანდრო რეაგირებს დაძახებისას და მაშინვე გამორბის როგორც კი გაიგებს რომ ვეძახით,ისწავლა ცხვირის თვალის და ყურების მდებარეობაც როგორც იქნა,რამდენიმე სიტყვის თქმასაც ახერხებს,მაგრამ მიუხედავად ამისა აუცილებლად მინდა მოვიყვანო თქვენთან,დამყავს ნევროპათოლოგთან რომელიც ყურადღებით ეკიდება სანდროს მდგომარეობას,თუმცა საგანგაშოს ვერაფერს ხედავს ვინაიდან ძალიან ჭკვიანად იქცევა მასტან ვიზიტისას,ესმის რასაც ესაუბრება,მზერაც და კონტაქტიც აბსოლუტრად ნორმალური აქვსო მამშვიდებს,კიდევ ერთხელ დიდ მადლობას მოგახსენებთ და აუცცილებლად ვისარგებელებ თქვენი რჩევით,რომ დავიზღვიო თავი და დავიმშვიდო და სპეციალისტებს მივანდო ის მაინც არ მოსაწონი ქცეევების ანალიზი,რასაც მაინც ვატყობ ბავშვის ქმედებებში.პატივისცემით ქრისტინე და სანდრო :)

 • qristine says:

  მოგესალმებით,ჩემი ბიჭი 2 წლის ხდება ოქტომბერში,ყოველმხრივ ჯანმრთელი ბავშვია,თუმცა ამ ბოლო თვეებში საგრძნობლად შეიცვალა,აბსოლუტურად ჩვეულებრივი თანმიმდევრობით ისწავლა ჯდომა,სიარული,თუმცა კბილები ცოტა გვიან ამოუვიდა 10 თვეზე,პირველი დედა თქვა 8 თვისამ.ნელნელა სწავლობდა სიტყვებს მამა ბებო ბაბუ და მსგავსი რამდენიმე სიტყვა იცოდა,ბავშვი იყო ძიძასტან რადგან ვმუშაობდი,8 თვის მანძილზე ზრდიდა იგი,მოკლედ მთელი 8 თვე ბავშვი იდგა ტელევიზორტან და რარაც მუსიკის არხს უყურებდა მთელი დღეები,არარაფერი არ აინტერესებდა მხოლოდ იმ არხის ჩართვას ითხოვდა,ერთხხელაც რომ შევხედე აღარაფერს ამბობდა და ბავშვი აშკარად ჩამორჩა განვიტარებაში,დავანებე სამსახურს თავი და მაქსიმალურად ვცდილობ გავახსენო და ახალი სიტყვბეიც ვასწავლო,ზალისხმევას არ ვიშურებ,სულ ვესაუბრები,ვუმღერი,ეზოსი ხშირად ჩამყავს,ბავშვებთან თამაშობს,ძალიან თბილი ოჯახის წევრებტანაც,ცნობს აბსოლუტურად ყველას დაყველაფერს რასაც მისცემ,ტელეფონი როგორ გამოიყენება,ჭიქა რომ წყალი დალიოს,პამპერს როგორ ვააცმევ,იხდის ფეხზე,არავიტარი ამოკვიატებული ქცევები არ ახასიათებს მაგრამ სანამ რამეს არ შეპორდები არაფრით გამოგხედავ,ყურში ესმის,რადგან რეკლამის ხმაზე მეორე ოტახიდან გამორბის,კარის მიხურვა დაცემინება ტაში ეს ყველაფერი ესმის და გამოგხედავს მაგრამ სახელის დაძახებისასა საერთოდ არ მიყურებს,დედი კაკას მოგცემ მოდი მე რა მაქვს ესე ვეტყვი თუ არა მაშინვე მოირბენ,ან წავედით ეზოსი და ხელს ჩაგკიდებს და კარისკენ მიყავხარ,ვერ გავიგე როგორ მოვიქცე და რას დავაბრალო გადავიწყება რაც იცოდა ის,და ამასტან ის რომ ვერაფრით ვასწავლე ყური და ცხვირი სად აქვს,ან რომ ორი წლის არის,თითის გასვერით არ მაჩვენებს რაც უნდა,წყალზე ნწა ნწა ამბობს,დანარცენზე მომკიდებს ხელს და მივყავარ ,მაგალიტად მაცივრის ტავზე დევს რამე,ამიყვანე ხელსიო მანისნებს და თვითონ ეძებს იქ რამე საინეტერესოს,მყავდა ექიმტან რომელმაც დაუნიშნა პანტოგამი,ლიმფომიოზიტს ვასმევ ჯირკვალი აქვს კისერში,ვერარ გავიგე როგორ მოვიქცე ,ქუტაისში ვცხოვრობ და ხომ არ მირცევთ აუტიზმის ცენტრში მივიყვანო?ძალიან დიდი მადლობა წინასწარ და ბოდიში ვრცელი წერილისთვის

  • maia says:

   თქვენი შეკითხვა გადაეგზავნა სპეციალისტს, რომელიც გპასუხობთ:
   მოგესალმებით,
   დეტალურად გავეცანი თქვენს მიერ მოწოდებულ ინფორმაციას ბავშვის ამჟამინდელი მდგომარეობის და განვითარების ეტაპების შესახებ. ნამდვილად დამაფიქრებელია ის ფაქტი, რომ როგორც თქვენ აღწერთ ბავშვის განვითარება უპრობლემოდ მიმდინარეობდა 2 წლამდე და მხოლოდ ამ პერიოდის შემდეგ მიანიშნებთ რეგრესზე: უნარების და მეტყველების თვალსაზრისით.თავისთავად საყურადღებოა არჩევითად რეაგირება რეკლამის ხმაზე და სახელით დაძახებისას რეაქციის არ ქონა, ინსტრუმენტული ჟესტების არ გამოყენება……
   რთულია ბავშვის ქცევაზე დაკვირვების გარეშე დიაგნოსტიკაზე საუბარი, თუმცა ტელევიზორზე მიჯაჭვულობა , რომ არ განაპირობებს ამ სიმპტომებს ეს შემიძლია ერთმნიშვნელოვნად გითხრათ.პასიურ აქტივობაზე მიჯაჭვულობა ამ შმთხვევაში ვფიქრობ შედეგია და არა ამ ყველაფრის მიზეზი.
   ნამდვილად გირჩევდით მომართოთ ცენტრს, რადგან ადრეული დიაგნოსტიკა ნებისმიერი მდგომარეობის გამოსავალს აუმჯობესებს.
   ცენტრში პირველადი მომართვიანობა ფასიანია, თუმცა თუ გადავწყვიტავთ, რომ ვიზიტის შემდეგ აუცილებელია ჩატარდეს დიაგნოსტიკური ტესტები, ცენტრში მუშაობს ერთ კვირიანი, უფასო, სახელმწიფო პროგრამა, რომლის ფარგლებშიც თქვენს შვილს ჩაუტარდება დეტალური კვლევა მულტიდისციპლინური გუნდის მიერ და კვირის ბოლოს ვისაუბრებთ დიაგნოზზე და დავსახავთ პრობლემის გადაჭრის გზებს.
   პატივისცემით:
   მედეა ზირაქაშვილი,
   ნეიროგანვითარების ცენტრის მენტალური დეპარტამენტის ექიმი.

 • გივი says:

  მართლაც ძალიან საინტერესო დაავადებაა და მე ვთვლი რომ ეს სიმართლეა უეჭველობიდან ჭეშმარიტებამდე. მე ამ სიტყვებში ჩემი თავი დავინახე ასე თუ ისე.

  • ხათო says:

   მოგესალმებით,ჩემი ბიჭი 2ჭლის და 6 თვის არის,ჩვენი პრობლემა ძირირადი არის ვერ ლაპარაკობს მიდა თანმივდებრულად აგიხსნათ: დაჯდომაც გვიან დაიწყო,სიარული წლის და 3თვის ხდებოდა,6თვის იყო მამა რომ ტქვა მერე დედა მერე იყო “ეს” წლის იუო როცა სამსახურში გავედი მანამ მშვიდი ბავშვი იყო ზრდიდა ბებო,ხშირად ყავდა ტელევიზორტად და კომპიუტერთან განუვითარდა თავისი ენა ვერ ვიგებდით ვერაფერს,გახდა ცოტა გაღიზიანებული მეტირეობოდა,განვითარებით ვხედავდი რო დიდათ ვერ ვითარდებოდა ,,მივიყვანე ნევროპათოლოთან მან გვითხრა ეს თავისი ენა არის შედეგი კომპიუტერის და ტელევიზორის …გვირჩია ბაღში შეგვეყვანა აღნიშნა ისის რომ აუტიზმი აქ გამორიცხულიაო,..ამ ეტაბზე არის ჰიპერ აქტიური სიყვებს მამა.სახელს ეძახის ბებოსამბობს ასევე სახელს ამბობს ,ცხოველებს ახმოვანებს ,ამბობს ორ სიტყვაინ წინადადებებს,მაგალ:მამა ადე..აფოლიტურად ყველაფერს გვახვედრებს ხელს იშვერს რაც უნდა ეზოში უნდა მოაქვს ტანსაცმელი ქუდს იყურავს დგს კარებთან ეზოოო ამბობს,ეზიში როცა ჩაგვყავს უფროსებს ბაბუს ეძახის,ამ ბოლო დროს გამოასწორა უფრო აქტიუტი გახდა და თიტქმის ყველაფერი იცის ,არც იმაზეა ლაპარაკი რო სახელზე რეაგირეს ეგრევე,როცა მამა მოენატრება ტელეფონი მოაქვს მამა??მეტყვის და ვურეკავთ ან მე როცა არვარ დედა? და მირეკავს და მელაპარაკება,სახლში რამე ნივთს პულტი იქნბება თუ კუბიკი ყურთან მიაქვს და ვითომ ტელეფონზე ლაპარაკობს,განვიარებიტ ეხლა მომწონს პრობლემა ის არის რომჯერ კარგად ვერ ლაპარაკობს და თავისი ენა აქვს..და კიდე ერთი რაც მაფიქრებს როცა ვერ გვაგებინებს რა უნდა თავს ურტყავდა ძირს,ეხლა უფროო გადაეჩვიაა დძაან იშვიათად აკეთებს ან თავში იტყავს ხელს,სხვა პრობლემა არ გვაქვსს,ტამაში უყვარს გიჟდება მანქანებზე,კუპიკებზე,სულ აწყოპბს ჯოხივით ან მანქანასავით სხვადასხვა ფორმებს აძლევს,,ასევე უყვარს სიმგერები აყვება ხოლმე თავის ენაზე სმენააქვს კარგი..გიჟდება ბავშვებზე,სტუმრებზეე დძაან თბილია სულ გეფერებადა გკოცნის თუმცა თუ ბრაზდება იკბინება და ხელსაც გვიქნევს,თან ოჯახში პატარა წევრი გვყავს მის მიმართ აგრესიას გამოხატავს ტუმცა ეფერება კიდეც,,დძაან გამიგრძელდა ვნერვიულობ და თქვენი აზრი მაინტერესბს რას მირჩევთ!

დატოვეთ კომენტარი

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also Comments Feed via RSS.

Be nice. Keep it clean. Stay on topic. No spam.

You can use these tags:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> 

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.